Salwatorianie – Campeche: Edukacja w cieniu Boskiego Zbawiciela

Fundacja Polskiej Prowincji Salwatorianów w Meksyku rozwija się bardzo dynamicznie. Jednym z jej głównych apostolatów jest edukacja dzieci i młodzieży. Salwatoriańska działalność na tym polu owocuje rozwojem szkół, wzrostem liczby uczniów i poziomu nauczania.

 
Pierwsze dni września to czas rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dla polskich salwatorianów w Campeche to intensywny okres inauguracji szkół: Instytutu Mendoza i Fray Angelico. Z wielką radością i dumą otwarto nowe salwatoriańskie przedszkole z logotypem i nazwą: „W Cieniu Boskiego Zbawiciela". Ponadto otwarto nowy kompleks szkół Instytutu Mendoza w miejscowości Champotón (ok. 60 km od Campeche). Podczas otwarcia obecni byli reprezentanci władz miasta Champotón i stanu Campeche a Mszom Św. przewodniczyli ordynariusz diecezji ks. bp Ramón Castro Castro (w Campeche) i ks. Sebastian Korczak SDS (w Champotón). W uroczystości wzięła udział cała polska wspólnota salwatorianów.

Aktualnie w salwatoriańskich kolegiach rozpoczęło naukę 1207 uczniów, w wieku od 3 do 18 lat. Biskup zauważył wielki rozwój szkół i podziękował salwatorianom za pracę, która do tego doprowadziła.

Za: www.salwatorianie.pl