Salwatorianie – Misje: Projekt „Zerówka”

Z inicjatywy Międzywydziałowego Koła „Vita Activia” zorganizowano na Uniwersytecie Rzeszowskim spotkanie studentów z misjonarzem salwatoriańskim pracującym w Albanii ks. Wojciechem Poradą. Członkowie koła już wcześniej zgłosili gotowość pomocy placówce misyjnej w Bilaj, prowadzonej przez salwatorianów.
Zorganizowali zbiórkę materiałów szkolnych dla dzieci tamtejszej parafii. Zrodził się wtedy pomysł przyjazdu studentów do Albanii w ramach wolonariatu, a planowane przedsięwzięcie nazwano Projektem „Zerówka”.

 
Podczas spotkania ks. Wojciech przybliżył studentom obecną sytuację geopolityczną Albanii oraz realia pracy misyjnej w Bilaj. Opowiadał także o systemie szkolnictwa oraz o czekającej ich pracy w tym kraju.

Oto kilka słów o Kole i jego działalności:

Międzywydziałowe Koło „Vita Activa" działa przy Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego od 8 listopada 2007 roku. Na początku  działalność Koła związana była ze sportem i aktywnością fizyczną oraz propagowaniem zdrowego stylu życia wśród studentów naszego Uniwersytetu. By nieco poszerzyć horyzonty organizowaliśmy spotkania z ludźmi ciekawymi, będącymi źródłem fascynujących historii o życiu. Udało nam się także przeprowadzić dwie edycje kursu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jednorazowy kurs samoobrony. Podjęliśmy pracę nad kilkoma konferencjami naukowymi w tym nad konferencją „Teraźniejszość wobec wyzwań edukacyjnych do kreowania cywilizacji przyszłości – inspiracje Floriana Znanieckiego", na której wystąpiliśmy z prezentacją, co zaowocowało publikacją w materiałach pokonferencyjnych. To tylko cześć podjętych przez nas inicjatyw.

Od października 2009 roku koło naukowe zmieniło nieco swój profil działań, a funkcję  opiekuna podjęła pani dr Beata Gumienny. Od tego czasu zajmujemy się głównie działalnością charytatywną i wolontariatem. Kwestujemy, już drugi rok z rzędu, na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci. Tego roku własnoręcznie tworzymy kwiatowe broszki, które sprzedajemy na Uniwersytecie. Obecnie przygotowujemy się do włączenia kolejny raz w akcję obchodów Dnia Dziecka dla dzieci z Domu Dziecka organizowaną przez Samorząd Studentów UR. Podjęłyśmy pierwsze kroki zmierzające do zorganizowania Konferencji Kół Naukowych naszego Wydziału. Jedną z propozycji tematycznych jest praca z dzieckiem z ADHD. Pomysł ten jest wynikiem szkolenia, jakie przeszłyśmy z tego zakresu. Wiedzą, którą zdobyłyśmy chcemy podzielić się z innymi studentami i uzupełnić ją o spostrzeżenia, może bardziej od nas kompetentnych w tym temacie osób. W najbliższym czasie planujemy m.in. wspólne oddanie krwi w punkcie Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, co kosztuje sporo nerwów większość uczestniczek.

Projekt „zerówka" jest dla nas nowym, ciekawym wyzwaniem, którego z chęcią się  podejmujemy. Mamy również nadzieję, że uda nam się zaangażować jak największą liczbę studentów w pomoc dzieciom. W tym celu porozumiałyśmy się z Dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego oraz starostami poszczególnych lat. Wszyscy chętnie wyrazili zgodę na podjęcie współpracy. Każdy z nich otrzymał plakat i potrzebne informacje o akcji. W tym miesiącu ponowimy swoją prośbę i będziemy wchodzić na wykład każdego roku z informacją o zbiórce, a w 2 tygodnie później zbierzemy na tych samych zajęciach materiały przyniesione przez studentów. Taką samą procedurę mamy zamiar zastosować na Wydziale Medycznym oraz Ekonomii, jeżeli uda nam się uzyskać zgodę Dziekanów.

Nawiązaliśmy współpracę ze wspólnotą akademicką z Krakowa. Dzięki temu zbiórka się rozszerza. Być może uda się pozyskać dotacje od sponsorów, którzy pomagają tamtejszej wspólnocie. Poczyniliśmy pierwsze kroki w kierunku utworzenia strony internetowej Projektu „Zerówka", na której znajdować się będą informacje o całej akcji oraz reklamy sponsorów, jeżeli takich pozyskamy. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania pozwolenia na wykład i prezentacje wypraw do Albanii państwa Pasławskich z Krakowa. Jeżeli to wypali, możliwe, że zorganizujemy inne tego typu pokazy podróżnicze.

Prezes Koła – Jadwiga Wilk