Home WiadomościArchiwum Sercanie: Relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque

Sercanie: Relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque

Redakcja
100514c1.png 30 kwietnia, długo oczekiwane relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dotarły na Ukrainę. Najpierw przybyły do Lwowa, do siedziby Wyższego Seminarium Duchownego. Następnie nawiedziły parafie prowadzone przez Księży Sercanów. Będą jeszcze w sanktuarium w Dowbyszu, u Sióstr Karmelitek w Żytomierzu oraz w żytomierskiej katedrze. Wszędzie jest z nimi ks. Jerzy Wełna SCJ, odpowiedzialny za peregrynację relikwii.


Po niełatwym przekroczeniu granicy, relikwie przybyły do Lwowa, gdzie
w Wyższym Seminarium Duchownym ks. Jerzy Wełna SCJ wygłosił konferencje
dla kleryków i oddał seminarium pod opiekę Jezusowego Serca. W
uroczystej Mszy św. brał udział rektor seminarium ks. Oleg Salomon,
wychowawcy i alumni. Jeszcze tego samego dnia relikwie dotarły do
Bykówki, niewielkiej miejscowości położonej 60 km od Żytomierza, aby
stąd od następnego dnia rozpocząć pielgrzymowanie po okolicznych
parafiach.

1 maja

W dniu wspomnienia św.
Józefa Robotnika, relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque przybyły do
niewielkiej wiejskiej parafii w Jalyszewie. Mszy odpustowej
przewodniczył ks. Jerzy Wełna SCJ, a koncelebrowali: proboszcz ks. Paweł
Kubik SCJ i kilku innych kapłanów. Ks. Jerzy w kazaniu przybliżył
postać Małgorzaty Marii, wskazując również na postać św. Józefa.
Podkreślił wspólne cechy tych świętych. Kilkudziesięciu parafian wzięło
udział w oddaniu czci św. Małgorzacie Marii w jej ikonie i relikwiach.
Wierni poświęcili siebie w osobistym oddaniu się Najświętszemu Sercu
Jezusa, a następnie uczyniła to cała parafia. Eucharystia zakończyła się
ucałowaniem relikwii przez wszystkich.

100514c2.png

 

2 maja

W niedzielę relikwie przebywały w Parafii M.B. Częstochowskiej w
wiosce Jawne, gdzie również proboszczem jest ks. Paweł Kubik SCJ.
Podczas Mszy Świętej parafianie oddali siebie Najświętszemu Sercu Jezusa
i uczcili relikwie Świętej.

3 – 4 maja

Relikwie
odwiedziły parafię pw. św. Franciszka z Asyżu w miejscowości
Marianówka. Po powitaniu relikwii rozpoczęła się Msza Św. z modlitwami
wstawienniczymi do św. Małgorzaty Marii, a parafianie oddali cześć
relikwiom przez ich ucałowanie. Po wieczornej Mszy św. została
odprawiona Godzina Święta przy relikwiach. Czas pomiędzy Mszami wierni
wykorzystali na prywatne modlitwy. W czasie Mszy Świętych w dniu 4 maja
parafianie poświęcili siebie Najśw. Sercu Jezusa i oddali pokłon
relikwiom. Podczas wieczornej Mszy św., ks. Jerzy Wełna poświęcił obraz
Najśw. Serca Jezusa, który rozpocznie peregrynację po parafii. Podczas
każdej Mszy Św., przed relikwiami odbywały się modlitwy wstawiennicze i
odczytano osobiste intencje zebranych. W poniedziałek 3 maja, relikwie
powędrowały do większej parafii Marianówka liczącej 2 tys. osób, gdzie
proboszczem jest ks. Paweł Kubik. Razem z wszystkimi parafianami,
oczekiwali na przybycie relikwii dzieci, młodzież, schola ubrana w
piękne stroje, ministranci, siostry zakonne oraz proboszcz. Około godz.
9.30 relikwie i obraz Małgorzaty Marii zostały wniesione do kościoła w
Marianówce. Po przekazaniu przez ks. Jerzego zostały uroczyście
przekazane proboszczowi parafii ks. Pawłowi Kubikowi i umieszczone w
kaplicy adoracji, na specjalnym przygotowanym miejscu i dekoracji
wykonanej przez Siostry Sercanki. Rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana
przez księży: Jerzego Wełnę i Andrzeja Sobieraja i Pawła Kubika. W
kazaniu ks. Wełna mówił o życiu i dziele św. Małgorzaty. Liturgię
upiększył śpiew scholi parafialnej, potem odmówiono litanię do świętej
Małgorzaty i modlitwy wstawiennicze, zakończone ucałowaniem relikwii.
Przy relikwiach swoją adoracje mieli mieszkańcy poszczególnych ulic.
Była jeszcze Godzina Święta. Następnego dnia dokonano poświęcenie
parafii Najść. Sercu Jezusa. Uczynił to także każdy osobiście trzymając
rękę na Piśmie św.

5 maja

Tego dnia
relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque nawiedziły Sanktuarium M.B.
Fatimskiej w Dowbyszu, prowadzone przez Księży Pallotynów. We Mszach św.
wzięło udział kilkuset wiernych. Proboszcz, a zarazem długoletni
dziekan ks. Stanisław Firut otrzymał obraz Małgorzaty, a w uroczystej
procesji relikwie zostały wniesione do kościoła. Ks. Jerzy Wełna w
czasie Mszy św. przybliżył zebranym postać św. Małgorzaty, a wierni
oddali się opiece Serca Jezusa. Ks. Wełna spotkał się także w tym dniu z
Biskupem Ordynariuszem, który przekazał wyrazy wdzięczności dla Księży
Sercanów za peregrynacje relikwii św. Małgorzaty. 

100514c3.png

 

6
maja

W godzinach porannych odbyło się czuwanie Wspólnoty
Sercańskiej na Ukrainie przy relikwiach św. Małgorzaty. Po konferencji
ks. Jerzego Wełny i nabożeństwie do Serca Jezusowego obecni na skupieniu
współbracia odprawili Mszę św. i oddali cześć relikwiom. Po obiedzie
odbyło się spotkanie wspólnotowe, które poprowadził ks. Andrzej Sobieraj
– rektor Wspólnoty Terytorialnej na Ukrainie. Tego dnia relikwie były
razem ze współbraćmi podczas odnowienia miesięcznego przeprowadzonego
przez ks. Wełnę, który mówił o znaczeniu Roku Kapłańskiego i jego
patronie – św. Janie Vianney. Ks. Wełna wyznaczył na kustosza relikwii
na Ukrainie ks. Andrzeja Sobieraja.

6 i 7 maja

Relikwie
odwiedziły parafię Najświętszego Serca Jezusa w miejscowości Bykówka.6
maja po powitaniu przez Proboszcza i parafian, została odprawiona Msza
Św., podczas której parafianie spontanicznie złożyli przed ikoną św.
Małgorzaty Marii duże ilości kwiatów. Zanosili również modlitwy
wstawiennicze do Świętej i oddali cześć relikwiom przez ich ucałowanie.
Wieczorem wierni przybyli na Godzinę Świętą.7 maja parafianie Bykówki
oddali się indywidualnie Najśw. Sercu Jezusa, a proboszcz, ks. Andrzej
Sobieraj dokonał poświęcenia całej parafii. O godz. 21.00 Straż
Honorowa Serca Pana Jezusa uczestniczyła w Godzinie Świętej prowadzonej
przez ks. Wełnę. W piątek proboszcz parafii odprawił Mszę św. przy
relikwiach razem z ks. Jerzy Wełną. W tym dniu w pierwszy Piątek
miesiąca została oddana parafia Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Każdy
zaś kładąc rękę na Piśmie św. i wpatrując się w obraz Serca Jezusowego
poświęcił się osobiście Sercu Jezusowemu. Wierni otrzymali pamiątkowe
obrazki, które mają mieć przy sobie. W sobotę 8 maja, relikwie
nawiedziły Romanów, miasto powiatowe, gdzie była też uroczystość
odpustowa ku czci św. Stanisława, na którą przybyli okoliczni księża.
Okolicznościowe kazanie powiedział ks. Jerzy Wełna. W czasie liturgii
śpiewał chór prowadzony przez siostry. W procesji eucharystycznej
niesiono relikwie oraz ikonę Świętej. Relikwie odwiedzą jeszcze w maju
pozostałe sercańskie parafie, a także Sanktuarium w Dowbyszu, Klasztor
Klauzurowy Sióstr Karmelitek w Żytomierzu.16 i 17-go maja będą w
Katedrze w Żytomierzu. Mamy nadzieję, że nawiedzenie relikwii Świętej
Małgorzaty Alacoque, przyniesie błogosławione owoce na ziemi ukraińskiej
i w placówkach prowadzonych przez Sercanów. Duża w tym zasługa ks.
Jerzego Wełny SCJ.

Ks. Andrzej Sobieraj
SCJ

Za: www.sercanie.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda