Home WiadomościArchiwum Sercański Dzień Pamięci – 26 listopada

Sercański Dzień Pamięci – 26 listopada

Redakcja
W dniu 26 listopada obchodzony jest w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa tzw. Sercański Dzień Pamięci. Został on ustanowiony przez Ojca Generała w 2004 r., w 40. rocznicę męczeństwa 28 misjonarzy w Kongo. Śmierć ich nastąpiła w listopadzie od 3 do 27. W dniu 26 listopada został zamordowany biskup diecezji Wamba, Józef Albert Wittebols SCJ, wraz z 6 innymi misjonarzami.

W liście ustanawiającym Sercański Dzień Pamięci, o. José Ornelas
Carvalho napisał: „Już w roku 2000, przełożony generalny, o. Virginio
Bressanelli, ogłaszając Zgromadzeniu zatwierdzenie Dekretu o
męczeństwie Błogosławionego Juana Maria de la Cruz, opublikował listę
innych męczenników i wzywał nas do „historycznego przypomnienia tych
znaczących postaci sióstr i braci, którzy mogą być wzorami i bodźcem
dla intensywniejszego życia powołaniem i misją, jaką mamy w Kościele i
w dzisiejszym świecie”. W tym samym roku ks. Bernd Bothe, z Prowincji
GE, opublikował dziełko o pięciu sercańskich męczennik, którzy ponieśli
śmierć podczas drugiej wojny światowej (jeden Niemiec, dwóch
Luksemburczyków, jeden Belg i jeden Włoch), i nawiązywał również do 11
Holendrów zamordowanych w obozach koncentracyjnych w Indonezji i w
Kongo, oraz przedstawiał krótką biografię błogosławionej Anuarite
Nangapeta, kongijskiej zakonnicy ze Zgromadzenie Świętej Rodziny,
uczennicy sercańskich biskupów Kamila Verfaille i Wittebolsa. Oprócz
nich, trzeba wspomnieć trzech francuskich misjonarzy, którzy ponieśli
śmierć w Kamerunie w 1959 roku i jednego misjonarza holenderskiego, z
Prowincji BS, który poświęcił się pracy wśród rybaków w
Południowo-Wschodniej Brazylii, a poniósł śmierć w 1975 roku.

Wszyscy
oni „obmyli swoje szaty krwi Baranka” (Ap 7,14) i zrealizowali ideał
Założyciela, który pragnął być misjonarzem i męczennikiem. Przez
przedwczesną śmierć stali się podobnymi Temu, który ich umiłował i dał
za nas swoje życie (por. Ga 2,20). Ich śmierć jest konsekwencją
wewnętrznego wyboru życia i przeżycia go z wytrwaniem aż do końca. Oni
dają nam natchnienie i umacniają nasze powołanie i misję. Przypominają
nam, że męczeństwo może być najwyższą możliwością dania świadectwa dla
każdego z nas w perspektywie naszego życia, jako konsekwencja
codziennej wierności Ewangelii, wierności przyjętej, aby wyznawać
naśladownictwo charyzmatu naznaczonego wynagradzającą ofiarą Chrystusa.

(…) Obchód tego dnia niech się stanie okazją do poznania i
przypomnienia tych osób, które zaznaczyły się w historii Prowincji,
Regionu, Dystryktu i Zgromadzenia, czy w historii określonego dzieła
czy też w sektorze naszej misji.

Zawsze w tym dniu
modlimy się za naszych męczenników i zmarłych ze Zgromadzenia, a
szczególnie z Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Spoczywają oni na
rożnych cmentarzach świata. Najwięcej ich grobów znajduje się na
cmentarzu w Stadnikach. Oni odeszli, my pamiętamy.

NEKROLOG POLSKICH SERCANÓW

1. Ks. Franciszek Stanisław Szymański
urodzony: 11.10.1874 – Bischofsburg (Biskupiec – Prusy Wschodnie)
Pracował w Brazylii w latach 1902-1918 Zmarł tragicznie: 30.05.1918 –
Porto Calvo (Brazylia)

2. Br. Jan Kazimierz Zjeżdrzałka
urodzony: 2.12.1882 – Śliwno misjonarz w Zairze: 1912-1919 misjonarz w
Kamerunie: 1920-1938 zmarł tragicznie: 24.02.1938 – Banka (Kamerun)

3. Ks. Kazimierz Wiecheć
– założyciel Prowincji Polskiej urodzony: 29.02.1896 – Pychowice k.
Krakowa rektor: Kraków-Płaszów: 1930-1936 zmarł: 12.12.1950 –
Kraków-Płaszów

4. Ks. Stefan Mytnik urodzony: 24.03.1921 – Łysa Góra proboszcz: Florynka: 1950-1958 zmarł: 15.05.1959 – Florynka

5. Ks. Ignacy Stoszko
urodzony: 19.02.1904 – Doły k. Prąbki Uszewskiej pierwszy proboszcz
parafii Kraków-Płaszów rektor: Kraków 1937-1938 przełożony regionalny:
1939-1946 radny prowincjalny: 1947-1950; 1954-1957 zmarł: 21.08.1959 –
Tarnów

6. Ks. Michał Wietecha – pierwszy
przełożony prowincjalny urodzony: 12.08.1909 – Glinik Polski rektor:
Kraków 1938-1947; 1950-1953 Stadniki: 1958-1960 przełożony
prowincjalny: 1947-1953 ekonom prowincjalny: 1953-1959 radny
prowincjalny: 1953-1954 zmarł: 16.01.1960 – Stadniki

7. Ks. Marian Cichoń urodzony: 14.01.1906 – Izdebnik zmarł: 11.06.1962 – Zakopane

8. Ks. Julian Lubowiecki urodzony: 5.02.1906 – Myślenice zmarł: 04.06.1963 – Paris (USA)

9. Ks. Adam Nawalaniec urodzony: 19.06.1936 – Kraków-Prokocim zmarł: 17.07.1963 – Szczecin

10. Ks. Włodzimierz Kmiecik urodzony: 15.06.1918 – Biecz radny prowincjalny: 1957-1958 zmarł: 11.04.1964 – Lublin

11. Ks. Franciszek Zawadziński urodzony: 2.06.1909 – Zielona k. Krakowa rektor: Tarnów 1961-1963 misjonarz krajowy: 1947-1969 zmarł: 1.09.1969 – Jasienica

12. Ks. Zdzisław Słupczyński urodzony: 29.10.1933 – Królewiec misjonarz w Indonezji: 1967-1971 zmarł: 15.01.1971 – Palembang (Indonezja)

13. Br. Antoni Szewc urodzony: 1.11.1914 – Stadniki zawód: krawiec zmarł: 13.09.1974 – Kraków

14. Ks. Stefan Rychlicki
urodzony: 18.12.1916 – Sokołów Małopolski rektor: Lublin 1960-1963;
Tarnów 1969-1970 proboszcz: Pliszczyn: 1972-1974 misjonarz krajowy:
1947-1975 zmarł: 4.12.1975 – Kraków

15. Kl. Stanisław Tokarz urodzony: 23.04.1953 – Niepołomice zmarł: 17.01.1976 – Zagórze

16. Kl. Stanisław Szewczyk urodzony: 3.07.1952 – Leśnica zmarł tragicznie: 2.07.1976 – Stadniki

17. Ks. Stanisław Nawieśniak urodzony: 27.10.1934 – Mszana Dolna zmarł: 1.02.1978 – Nowy Jork (USA)

18. Ks. Roman Kubina
urodzony: 15.05.1919 – Bieruń Stary rektor: Tyniec 1954-1957; Stadniki
1957-1958; Kraków 1960-1962 ekonom prowincjalny: 1959-1963 radny
prowincjalny: 1954-1960 zmarł: 14.12.1979 – Bielsko-Biała

19. Ks. Karol Rudzok proboszcz: Węglówka 1957-1966 zmarł: 27.04.1980 – Kraków

20. Br. Mikołaj Paschalis Świder urodzony: 2.12.1895 – Przybyszówka k. Rzeszowa zawód: kucharz zmarł: 25.05.1983 – Kraków

21. Ks. Stanisław Michalik urodzony: 22.05.1912 – Stadniki zmarł: 12.08.1983- Kraków

22. Ks. Idzi Biskup
urodzony: 24.11.1933 – Nalewajków misjonarz krajowy: misjonarz w
Zairze: 1970-1985 zmarł tragicznie: 26.01.1985 – Basoko (Zair)

23. Ks. Jan Babik urodzony: 11.08.1934 – Kraków misjonarz krajowy: 1966 – 1987 zmarł: 16.06.1987 – Kraków

24. Ks. Adam Gąsiorek
urodzony: 26.12.1917 – Słotwina radny prowincjalny: 1953-1954 rektor:
Stadniki: 1948-1950 proboszcz: Węglówka 1952-1957; Binczarowa 1957-1978
zmarł: 10.01.1988 – Kraków

25. Ks. Bogdan Balasa urodzony: 12.03.1959 Dębica misjonarz w Zairze: 1986-1988 zmarł: 03.06.1988 – Mambasa (Zair)

26. Ks. Czesław Szortyka
urodzony: 22.08.1920 – Brześć Kujawski proboszcz: Chmielów 1960-1962
rektor: Kraków: 1962-1963 misjonarz krajowy: zmarł: 8.06.1988 –
Ostrowiec Św.

27. Ks. Stefan Kierpiec
urodzony: 24.07.1916 – Kęty proboszcz: Florynka 1958-1963 rektor:
Lublin 1968-1974; 1975-1978 magister nowicjuszy: zmarł: 14.06.1988 –
Stopnica

28. Ks. Andrzej Ulbrych urodzony: 7.08.1957 Mikołów zmarł: 14.09.1988 – Wiedeń (Austria)

29. Ks. Andrzej Grabowski urodzony: 19.11.1961 – Gdów zmarł: 4.04.1989 – Kraków

30. Ks. Władysław Zięba urodzony: 25.08.1945 – Węglówka proboszcz: Stadniki: 1985-1989 zmarł: 9.05.1989 – Stadniki

31. Ks. Stefan Stawczykowski
urodzony: 10.06.1923 – Myślenice ekonom Prowincjalny: 1963-1972 rektor:
Tarnów 1975 – 1981; Stopnica 1987 – 1989 misjonarz krajowy: 1972 – 1989
zmarł: 19.06.1989 – Stopnica

32. Ks. Władysław Majka
urodzony: 12.05.1904 – Zegartowice Pierwszy Magister nowicjatu:
1937-1955 Prowincjał: 1953-1954 radny prowincjalny: 1947-1953;
1954-1963 rektor: Kraków: 1958-1960 zmarł: 24.07.1989 – Stadniki

33. Ks. Franciszek Nagy
urodzony: 17.11.1909 – Bieruń Stary misjonarz w Brazylii: 1938- radny
prowincjalny: 1950-1954 rektor: Zakopane: 1959-1963 misjonarz krajowy:
1936-1989 zmarł: 14.09.1989 – Kraków

34. Ks. Henryk Kubik urodzony: 14.02.1938 – Rydułtowy misjonarz krajowy: 1970 – 1989 zmarł: 25.10.1989 – Kraków

35. Ks. Wincenty Turek
urodzony: 17.07.1900 – Izdebnik ekonom prowincjalny: 1947-1953 radny
prowincjalny: 1960-1963 misjonarz krajowy: 1938-1990 proboszcz:
Kraków-Płaszów 1958-1975 zmarł: 19.03.1990 – Kraków

36. Ks. Jan Bem
urodzony: 12.05.1921 – Jaworzno prowincjał: 1954-1957; 1974-1977 radny
prowincjalny: 1950-1953, 1966-1973 rektor: Tarnów 1949-1952; Pliszczyn
1959-1965 Magister nowicjatu: 1965- ekonom prowincjalny: 1972-1974
zmarł: 2.04.1991 – Gdynia

37. Ks. Stanisław Sidełko
urodzony: 2.11.1921 – Jaworzno proboszcz: Florynka 1949-1950
prowincjał: 1957-1963 rektor: Tarnów 1970-1972 misjonarz krajowy:
zmarł: 24.09.1991 – Busko Zdrój

38. Ks. Lucjan Kurpas
urodzony: 5.04.1938 – Mikołów radny prowincjalny: 1974-1977 proboszcz:
Florynka: 1985-1993 misjonarz krajowy: 1970 – zmarł: 28.09.1993 –
Florynka

39. Ks. Henryk Styka urodzony: 28.06.1936 – Mrowla k. Rzeszowa ekonom prowincjalny: 1975-1986 zmarł: 29.12.1993 – Busko Zdrój

40. Ks. Eugeniusz Wiśniewski urodzony: 21.08.1955 – Hartowiec misjonarz w Zairze: 1984-1994 zmarł: 27.06.1994 – Kinszasa (Zair)

41. Ks. Augustyn Nagy
urodzony: 22.07.1934 – Bieruń Nowy misjonarz w Indonezji: 1967-1968
misjonarz krajowy: 1969 – 1994 zmarł: 22.07.1994 – Olsztyn

42. Ks. Eugeniusz Hopciaś
urodzony: 30.05.1946 – Toporzysko radny prowincjalny: 1983-1986
proboszcz: Kraków-Płaszów: 1982-1986 zmarł: 24.08.1994 – Tarnów

43. Ks. Albert Büchler urodzony: 17.11.1920 – Szczerbice misjonarz w Indonezji: 1969-1973 zmarł: 04.06.1995 – Rydułtowy

44. Ks. Mieczysław Pajdzik urodzony: 16.07.1953 – Trzebnica misjonarz w Zairze: 1983-1995 zmarł: 7.11.1995 – Stopnica

45. Ks. Aleksander Wyszyński urodzony: 6.01.1945 – Krasowo-Częstki misjonarz krajowy: 1972 – 1995 zmarł: 21.11.1995 – Katowice

46. Ks. Jerzy Szempliński urodzony: 19.06.1935 – Szemplino misjonarz w Zairze: 1970-1995 zmarł: 24.11.1995 – Gdańsk

47. Ks. Tadeusz Łaś urodzony: 16.12.1935 – Gronków rektor: Płaszów: 1987-1990 zmarł: 30.11.1995 – Lack (Białoruś)

48. Ks. Lucjan Walczak
urodzony: 11.02.1940 – Piołunka misjonarz w Indonezji od 1967-1997
radny prowincjalny w Indonezji zmarł: 7.11.1997 – Palembang (Indonezja)

49. Ks. Jan Adamiuk urodzony: 29.10.1948 – Wyryki misjonarz w Zairze: 1977-1996 zmarł: 8.05.1998 – Houyet (Belgia)

50. Ks. Zdzisław Zabdyr urodzony: 2.06.1936 – Stadniki proboszcz we Florynce: 1974-1985 misjonarz krajowy: od 1985-1998 zmarł: 28.08.1998 – Gdynia

51. Ks. Dionizy Bucki
urodzony: 23.12.1918 – Proszowice przełożony delegowany w Zakopanem:
1978 – 1986 długoletni kierownik biura prowincjalnego dla dobroczyńców
w Krakowie zmarł: 17.10.1998 – Tarnów

52. Ks. Władysław Marekwia
urodzony: 4.04.1919 – Wyry proboszcz w Pliszczynie: 1964-1968 proboszcz
w Mychowie: 1989 – 1991 kapelan w Gorzkowie: 1991-1999 zmarł:
21.09.1999 – Bochnia

53. Br. Władysław Borowy urodzony: 29.07.1914 – Skawica zwód: szewc zmarł: 12.11.2000 – Stadniki

54. Ks. Franciszek Solak
urodzony: 10.02.1908 – Kraków (Bieżanów) profesor języka łacińskiego i
francuskiego rektor: Płaszów 1954-1957 rektor w Mszanie Dolnej:
1961-1966 zmarł: 12.01.2001 – Kraków

55. Ks. Józef Kubik
urodzony 12.03.1935 – Jadowniki proboscz: Chmielów: 1966-1975
proboszcz: Węglówka 1989-1992 długie lata pracował w stadnickim biurze
dla dobroczyńców zmarł: 31.03.2001 – Stadniki

56. Ks. Tadeusz Wietecha
urodzony: 8.01.1923 – Glinik Polski proboszcz: Stadniki 1957-1963
przełożony delegowany: Zakopane 1963-1966 kapelan w Radnej Górze:
1970-1972 kapelan w Gorzkowie: 1983-1986 zmarł: 8.04.2001 – Tarnów

57. Ks. Jan Góra
urodzony: 26.12.1924 – Gołkowice przełożony delegowany: Zakopane
1966-1978 długoletni misjonarz krajowy zmarł: 26.05.2001 – Zakopane

58. Ks. Marian Banaś
urodzony: 25.08.1935 – Kędzierzynka proboszcz: Koszyce Małe 1975-1985
rektor : Płaszów 1972-1975 rektor: Zakopane 1986-1992 kapelan w
szpitalu w Kluczborku: 1993-1998 zmarł: 27.09.2001 – Sosnowiec

59. Ks. Jan Krzysztof
urodzony: 15.09.1949 – Łętowe proboszcz: Binczarowa 1986-1995 kapelan:
Wiśniewo – Warszawa 1998-2002 zmarł: 16.01.2002 – Warszawa

60. Ks. Józef Nawieśniak
urodzony: 15.07.1925 – Mszana Dolna rektor: Płaszów 1963-1966 rektor:
Seminarium Stadniki 1966-1969 przełożony prowincjalny: 1969-1974 praca
w Niemczech: 1977-1996 od 1966 mieszkał w Warszawie jako emeryt zmarł:
8.02.2003 – Warszawa

61. Ks. Antoni Kotlarczyk urodzony 12.07.1936 – Kobiernice proboszcz: Stadniki 1972-1977 rektor: Tarnów 1981-1987 zmarł: 9.02.2003 – Warszawa

62. Ks. Stefan Zabdyr
urodzony: 1.06.1938 – Stadniki proboszcz w Pliszczynie: 1975-1979
proboszcz w Płaszowie: 1979-1982 proboszcz w Bełchatowie: 1983-1991
rektor w Płaszowie: 1992-1995 proboszcz w Lublinie: 1995-2003 zmarł:
4.10.2003 – Lublin

63. Ks.Wiktor Kubina
urodzony: 16.10.1922 – Bieruń Stary długoletni wykładowca Filozofii w
Seminarium SCJ proboszcz w Węglówce: 1966-1973 zmarł: 17.11.2003 –
Kraków

64. Br. Stanisław Mleczko urodzony: 4.04.1932 – Pisarzowice długoletni kierowca w różnych domach Prowincji zmarł: 16.06.2004 – Stadniki

65. Ks. Adolf Janczak
urodzony: 20.03.1922 – Góry długoletni wykładowca Pisma św. w
Seminarium SCJ rektor w Stadnikach: 1963-1966; 1978-1984 rektor w
Tarnowie: 1972-1975; 1987-1990 rektor w Kraków I: 1975-1978 zmarł:
20.08.2004 – Stadniki

66. Ks. Bernard Kuliński
urodzony: 15.05.1939 – Krzecięcice długoletni rekolekcjonista w
Prowincji Polskiej rektor w Pliszczynie: 1983-1986 kapelan w Kętach:
1988-1991 rektor w Lublinie przy ul. Kr. Leszczyńskiego: 1998-1999
administrator w Olsztynie: 1991-1998; 1999-2004 zmarł: 30.10.2004 –
Warszawa I

67. Ks. Herbert Halama urodzony:
29.12.1931 – Pietrzykowice był duszpasterzem w Austrii: 1974-1976 od
roku 1976 pracował jako proboszcz w Niemczech zmarł: 23.01.2005 –
Pforzheim (Niemcy)

68. Ks. Stanisław Jarzyna
urodzony: 9.08.1932 – Kraków długoletni wykładowca Filozofii w
Seminarium SCJ rektor w Stadnikach: 1971-1978 zmarł: 17.08.2005 –
Kraków

69. Ks. Zenon Rokita urodzony:
1.01.1984 – Warka Proboszcz w Pliszczynie: 1979-1980 proboszcz: w
Binczarowej 1980-1984 kapelanem w Gorzkowie: 1989-1991 przełożony
delegowany w Gdyni: 1992-1995 rektor i proboszcz w Denkowie: 1995-2001`
przełożony delegowany w Denkowie: 2001- 2005 zmarł: 4.11.2005 – Lublin

70. Br. Franciszek Zięba urodzony 14.04.1919 – Węglówka długoletni kościelny w parafii Płaszów zmarł: 11.104.2006 – Kraków

71. Ks. Czesław Kunda
urodzony: 5.10.1921 – Radziejowice (Białoruś) proboszcz w Stadnikach:
1951-1957 rektor w Tarnowie: 1963-1969 prowincjał: 1977-1983 proboszcz
w Denkowie: 1971-1977 rektor w Denkowie: 1974-1977 zmarł: 3.05.2006 –
Bełchatów

72. Br. Stanisław Jasek urodzony: 10.11.1933 – Węglówka długoletni furtian w Krakowie-Płaszowie zmarł: 11.10.2007 – Kraków

Za: www.sercanie.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda