Śmierć zasłużonej dla życia zakonnego w Polsce siostry zakonnej

Przekazujemy nekrolog
śp. S. KAROLINY TYLUTKI, ze Zgromadzenia Sług Jezusa, która przez 43 lata
pracowała z wielkim zaangażowaniem w Wydziale Spraw Zakonnych, obecnym
Sekretariacie Konsulty Przełożonych Wyższych Zgromadzeń Żeńskich.


Bardzo ceniła
sobie tę pracę i całym sercem służyła wszystkim Zgromadzeniom przez nagrywanie,a
potem cierpliwe przepisywanie (w erze przedkomputerowej i w dobie
peerelowskiej cenzury), kopiowanie i rozprowadzanie wszystkich konferencji,
referatów i wszelkich materiałow z dni skupień, zebrań plenarnych, szkoleń, itp.
Wdzięczne za
Jej wieloletnią pracę polecamy modlitwom Siostrę Karolinę, aby w Domu Ojca
cieszyła się wieczną radością i nagrodą  Jezusa Miłosiernego i Matki
Najświętszej, którą bardzo kochała.

 

Siostry z
Sekretariatu Konsulty Żeńskich Zgromadzeń
Zakonnych.

 

 
Śp. s. Karolina Tylutka  

Urodziła się 
4 czerwca 1916 r. w Podleszanach pow. Mielecki jako najmłodsze dziecko
wśród czworga rodzeństwa. Rodzice Michał i Józefa byli głęboko
religijni i tak wychowywali swoje dzieci.

Od dzieciństwa kochała
Matkę Bożą, szerzyła Jej kult i nabożeństwo.

7 klas szkoły podstawowej
ukończyła w Mielcu. W Krakowie ukończyła gimnazjum i w 1937 r. uzyskała
świadectwo dojrzałości. W grudniu 1937 r. została przyjęta do nowicjatu
w Warszawie przy ul. Teresińskiej. Pierwszą profesję złożyła 8.12.1939
r., a wieczystą 8.12.1945 r.

W Zgromadzeniu kontynuowała
wykształcenie, m.in. pedagogiczne i socjalne umożliwiające jej nauczanie
w publicznych szkołach zawodowych, w latach (1945-1950) studiowała
polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1953 ukończyła kurs
katechetyczny uprawniający do nauczania religii.

Przygotowanie to owocowało
w podejmowanych przez nią zadaniach wyznaczanych przez Zgromadzenie.
Długie lata pracowała jako wychowawczyni i nauczycielka j. polskiego, j. francuskiego i śpiewu: w gimnazjum prywatnym w Warszawie przy ul. Teresińskiej (1939-1944), następnie w Milanówku
(1945-1946); w latach 1946-1952 objęła kierownictwo szkoły zawodowej  w Warszawie przy Teresińskiej, następnie została kierowniczką internatu
tejże szkoły (1953-54). Przez kolejne 3 lata była przełożoną wspólnoty
w Warszawie na Teresińskiej.

W 1957 r. zamieszkała
w domu głównym Zgromadzenia w Warszawie przy ul. Sewerynowie i rozpoczęła pracę w Sekretariacie Prymasa Polski
w Wydziale Spraw Zakonnych, gdzie pracowała do 1.01.2000 r. W latach
1971-1983 pełniła w Zgromadzeniu funkcję radnej generalnej. Po przejściu
na emeryturę czynnie włączała się w domowe prace wspólnoty sewerynowskiej.

Zmarła 8.12.2009 r.,
w dniu Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, w 70-tą rocznicę profesji zakonnej.

Pogrzeb śp. s. Karoliny
Tylutki odbędzie się 11.12.2009 r. w kościele św. Krzyża o
godz. 11.30 (różaniec) i Msza św. ok. 12.15. Po Mszy św. ciało
zostanie pochowane na cmentarzu bródnowskim.