Spotkanie wspólnot karmelitanek bosych Prowincji Warszawskiej

090914d.jpg W dniach 7-10 września 2009 r. w Morasku k.Poznania odbyło się spotkanie formacyjne, na które przybyły siostry reprezentujące wspólnoty karmelitanek bosych Prowincji Warszawskiej. Spotkanie przebiegało według ustalonego programu, przewidującego konferencje, pracę w grupach i dzielenie się wnioskami.

Tematy objęte refleksją uczestniczek zjazdu dotyczyły m.in.
godności osoby w odniesieniu do ślubu posłuszeństwa, sposobu
sprawowania władzy i życia wspólnotowego oraz misji Kościoła jako
wyrazu troski i szacunku do drugiego człowieka.

Na spotkanie byli również zaproszeni specjaliści z zakresu psychologii,
by pomóc siostrom rozważyć współczesne zagrożenia i trudności
kandydatek i młodych sióstr w formacji początkowej.Obrano również nowy skład Zespołu do spraw Formacji na najbliższe trzechlecie.

Ostatni dzień spotkania przeorysz i delegatek został poświęcony
omówieniu możliwości powstania federacji klasztorów karmelitanek bosych
Warszawskiej Prowincji. Rozmowy zaowocowały powołaniem grupy roboczej
sióstr, której zadaniem będzie opracowanie, w konsultacji z
zainteresowanymi klasztorami, projektu statutu federacji.

W spotkaniu wzięli udział prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów
Bosych o.Roman Hernoga i dwaj jego delegaci ds. sióstr o.Mariusz
Jaszczyszyn i o.Marian Stankiewicz.

Za: Karmelitanki Bose