Suwałki: Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej Inspektorii Warszawskiej

salezjanie_logo.jpg W sobotę 12 czerwca 2010 roku w Suwałkach odbyły się Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej Inspektorii Warszawskiej. W sportowym święcie młodzieży uczestniczyło ponad 350 dziewcząt i chłopców z następujących placówek salezjańskich: Ełku (koszykarze, siatkarki, piłkarze i tenisiści stołowi), Kutna – Woźniakowa (siatkarki), Łodzi św. Teresa (koszykarze, siatkarki, tenisiści stołowi), Łodzi Wodna (siatkarki dwóch kategorii), Olsztyna (tenisiści stołowi), Ostródy (siatkarze młodsi i starsi), Sępopola (tenisiści stołowi wszystkich kategorii) i Suwałk (piłkarze, siatkarze, siatkarki, koszykarze i tenisiści stołowi).

Ponadto poza konkursem wystąpiły drużyny
piłki siatkowej dziewcząt i chłopców z Raczek.

Igrzyska
rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Delegata
Biskupa Ełckiego Ks. Tadeusza Hermana, odprawioną w Kościele Matki Bożej
Miłosierdzia. Uczestniczyli w niej licznie zgromadzona młodzież,
prezydent Miasta Józef Gajewski, przewodniczący Rady Miejskiej
Włodzimierz Marczewski, radni, przedstawiciele władz rządowych i
samorządowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, ministranci,
animatorzy z Oratorium Św. Jana Bosko, współpracownicy salezjańscy i
wierni. Płomienne Słowo Boże wygłosił Delegat księdza inspektora ks.
Henryk Bonkowski. Wspaniałą oprawę muzyczną Mszy Św. przygotował Zespół
Muzyczny pod kierunkiem ks. Wojciecha Szabrańskiego. Posługę w
konfesjonale sprawował Ks. Henryk Kulaszewicz. W procesji z darami
wystąpili przedstawiciele ośrodków biorących udział w Igrzyskach. Nad
całością czuwał ks. Wacław Kędzierski, wiceprezes suwalskiego „SALOSU”.
Wszystko to wytworzyło, wspaniały, radosny, niepowtarzalny klimat.

Po wysłuchaniu hymnu Salezjańskiej Organizacji Sportowej i
okolicznościowych wystąpieniach, uroczystego otwarcia Igrzysk Młodzieży
Salezjańskiej dokonał ks. prałat Jarema Sykulski, Moderator Miasta
Suwałki.
Rozgrywki zostały przeprowadzone na pięciu obiektach sportowych w dwóch
kategoriach wiekowych: A (rocznik 1993 -1994) i B (rocznik 1995 i
młodsi). Najliczniej obstawionymi dyscyplinami były piłka siatkowa
dziewcząt starszych, gdzie startowało 5 zespołów oraz tenis stołowy
(zawodnicy z 6 ośrodków).

Ceremonia zakończenia Igrzysk odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 11.
Uświetnił ją Zespół Mażoretki „Flex” z Młodzieżowego Domu Kultury w
Suwałkach pod kierunkiem p. Jadwigi Tylendy. Wszyscy zawodnicy, trenerzy
i opiekunowie drużyn zostali uhonorowani medalami, pucharami i
dyplomami. Dekoracji sportowców dokonali: poseł Ziemi Suwalskiej
Jarosław Zieliński, prezydent Miasta Józef Gajewski, zastępca prezydenta
Miasta Marek Buczyński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, a zarazem
członek władz krajowych „SALOSU” Andrzej Turowski, naczelnik Wydziału
Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach Alicja
Jacewicz, wiceprezes „SALOSU” Ks. Wacław Kędzierski i dyrektor Zespołu
Szkół Rolniczych w Dowspudzie Jan Kazimierz Orłowski.

Mirosław Hartung

Za: www.salezjanie.pl.