Św. Franciszek z Asyżu od 30 lat patronem ekologów

091118c.jpg 30 lat temu Stolica Apostolska ogłosiła św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów. Franciszkanie uczczą tę rocznicę w Krakowie w piątek 27 listopada.
Uroczystość rozpocznie się sesją naukową przy Franciszkańskiej 4 (Aula bł. Jakuba). Po niej przewidziana jest msza św., a na końcu biesiada ekologiczna.
Sesja rozpocznie się o godz. 14.00 modlitwą do Patrona ekologów. Spotkanie naukowe dotyczyć będzie współczesnych problemów ekologicznych w perspektywie chrześcijańskiej.


Do udziału w panelu dyskusyjnym,
który poprowadzi franciszkański doktor nauk humanistycznych w zakresie
filozofii przyrody o. Stanisław Jaromi zaproszeni zostali ks. prof.
Tadeusz Ślipko, prof. Zbigniew Mirek (PAN), ks. prof. Maciej Ostrowski
(UPJPII), prof. Jan Dobrowolski (AGH) i ks. dr Ryszard Sadowski (UKSW).  

Po dyskusji, o godz. 16.30 w bazylice
św. Franciszka będzie celebrowana msza św. pod przewodnictwem o.
Pawła Dybki, wikariusza krakowskiej prowincji franciszkanów. 

Po niej w drugim klasztorze franciszkanów
w Krakowie przy ul. Żółkiewskiego 14 przewidziana jest biesiada ekologiczna. 

Uroczystość rocznicową przygotowują
Instytut Studiów Franciszkańskich i Ruch Ekologiczny św. Franciszka
z Asyżu (REFA). 

Św. Franciszek z Asyżu został
ogłoszony patronem ekologów 29 listopada 1979 r. przez Jana Pawła
II w Liście apostolskim „Inter sanctos”. Była to odpowiedź na
prośbę środowisk naukowych: naukowców, uczonych, wykładowców,
członków parlamentów, stowarzyszeń ochrony przyrody, ekologów,
etologów, botaników, uczestników międzynarodowych sympozjów ekologicznych. 

Kilka lat później w Krakowie
powstał Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA), który
istnieje do dnia dzisiejszego. 

Celem Ruchu jest budowanie cywilizacji
miłości opartej na prymacie: osoby przed rzeczą, etyki przed techniką,
umiłowania tego, aby bardziej być przed dążeniem, aby więcej
mieć, miłosierdzia przed sprawiedliwością poprzez braterskie traktowanie
człowieka i przyrody. 

REFA przygotowuje materiały edukacyjne,
liturgiczne, kaznodziejskie popularyzujące chrześcijańskie podejście
do ekologii; przygotowuje ekspozycje, materiały multimedialne; przeprowadza
wykłady w szkołach i na uczelniach na temat różnych aspektów ekologii
chrześcijańskiej; organizuje otwarte spotkania o tematyce chrześcijańsko-ekologicznej;
gromadzi dane o inicjatywach ekologicznych; wydaje biuletyn „Zielony
Zeszyt REFA”; podejmuje się formacji liderów ruchów katolickich;
prowadzi warsztaty ekologiczne w parkach narodowych bądź krajobrazowych;
organizuje wycieczki, wyprawy przyrodniczo-edukacyjne; inicjuje spotkania
modlitewne w obronie przyrody.

jms

Więcej na stronie internetowej: www.refa.franciszkanie.pl