Home WiadomościArchiwum Św. Franciszek z Asyżu patronem Zespołu Szkół Specjalnych

Św. Franciszek z Asyżu patronem Zespołu Szkół Specjalnych

Redakcja
090608e.jpg Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Krakowie otrzymał imię św. Franciszka z Asyżu. Uroczystość nadania imienia odbyła się w sobotę 6 czerwca w obecności franciszkanów i ich przełożonego o. Jarosława Zachariasza oraz kard. Franciszka Macharskiego.
„Nasze dzieci nie mówią. My musimy się z nimi porozumiewać, odczytywać ich komunikaty w inny sposób. Postać św. Franciszka to była taka postać, która nawiązywała kontakt ze wszystkimi, ze wszystkimi bez wyjątku” – uzasadnia decyzję Rady Pedagogicznej szkoły, dotyczącą wyboru patrona dyrektorka szkoły podstawowej i gimnazjum Małgorzata Wodzień.


„Chcemy im pokazać inne spojrzenie
na świat” – mówi wieloletnia nauczycielka Elżbieta Broniewicz.
„Nasze dzieci bardzo lubią, jak ktoś ich dotknie, pogłaska, pochwali.
Bardzo potrzebują miłości, ciepła. A św. Franciszek pomagał potrzebującym”
– dodaje z kolei inna nauczycielka Zofia Twaróg. 

„Święty Franciszek jest bliski
Jezusa i dlatego bliski jest człowiekowi. A im bliższy człowieka,
tym bliższy Jezusa” – tłumaczył postawę Biedaczyny z Asyżu,
która od wieków zachwyca świat. 

Przełożony krakowskiej prowincji
franciszkanów o. Jarosław Zachariasz homilię w całości poświęcił
miłości. „By zrozumieć św. Franciszka trzeba posłuchać tego,
co ma nam do powiedzenia drugi człowiek. Usiąść przy nim, objąć
go miłosnym gestem, pomodlić się razem z nim. Być po prostu blisko.
Cóż ponad miłość, której, owszem, brakuje, ale wciąż nas na
nią stać. I to św. Franciszek dziś nam mówi: <<stać was
na miłość>>. Niech tej miłości nikomu nie zabraknie” –
apelował.  

Na zakończenie mszy prowincjał
w imieniu franciszkanów przekazał szkole ikonę św. Franciszka. „Niech
św. Franciszek spogląda na każdego opiekuna, na każde dziecko z
taką miłością, z jaką ukochał samego Chrystusa” – życzył.  

Gratulacje z dokonanego wyboru
patrona Zespołowi Szkół złożyli Małopolski Kurator Oświaty Artur
Dzigański oraz kierownik Referatu Szkolnictwa Specjalnego i Poradnictwa
Ewa Burkat.  

„Gratuluję trafności dokonanego
wyboru patrona. Cieszę się, że szkoły będą mieć tak wspaniałego
patrona, człowieka skromnego, potrafiącego dostrzec dobro w każdej
żywej istocie. Jestem przekonany, że wstawiennictwo św. Franciszka
z Asyżu inspirować będzie społeczność szkolną do odważnego podejmowania
wysiłków zmierzających do osiągania wyznaczonych celów” – napisał
w specjalnym liście kurator Dzigański.  

Ewa Burkat podzieliła przekonanie,
że nauka św. Franciszka po ośmiu wiekach jest wciąż aktualna. „Jego
główna teza to szerzenie nauki Jezusa Chrystusa i szerzenie otwartości
i wyrozumiałości na cierpienie. Te dwa założenia są ważne w pracy
nauczycieli, którzy codziennie realizują w swojej trudnej, ciężkiej
pracy to przesłanie” – mówiła kierownik Referatu Szkolnictwa
Specjalnego i Poradnictwa w Krakowie.  

Kurator dołączył również życzenia
dla opiekunów i ich podopiecznych. „Dyrekcji i nauczycielom życzę,
by św. Franciszek z Asyżu stanowił dla nich wzorzec pozwalający
z odwagą podejmować trud i wysiłek na rzecz potrzebujących podopiecznych.
Uczniom natomiast życzę, by wybrany patron uświadamiał im każdego
dnia, że poświęcenie i wzajemny szacunek to wartości, które winny
stanowić fundamentalne czynniki kształtujące ich osobowość”.  

Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Krakowie Roman Ficek dziękował dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom
oraz byłej, zasłużonej dyrektorce „za stworzenia świata dobra
i serca”. 

Po mszy była część artystyczna
i festyn w stylu epoki św. Franciszka z Asyżu. 

Przygotowania do dzisiejszej uroczystości
trwały od wielu miesięcy. „Od września lekcje etyki, religii były
poświęcone osobie św. Franciszka. Czytaliśmy „Kwiatki św. Franciszka”,
„Pochwałę stworzeń”, przygotowywaliśmy przedstawienie o św.
Franciszku” – opowiada nauczycielka Małgorzata Wiecha. 

„Wśród krakowskich szkół
specjalnych nasza szkoła ma najdłuższe doświadczenie w edukacji
osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Posiadamy największą
liczbę zespołów rewalidacyjno – wychowawczych. Korzystamy z autorskich
programów naszych nauczycieli, opracowanych dla uczniów z autyzmem
na wszystkie poziomy nauczania” – mówi nam wieloletnia nauczycielka
szkoły Elżbieta Broniewicz. 

Uczniowie szkoły to dzieci i młodzież
w wieku od 3 do 25 lat. Wszyscy podopieczni są dotknięci niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, niejednokrotnie
także współwystępującymi jednostkami chorobowymi. 

jms

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda