Świadectwo Księdza Jerzego

100602f.png Niech przemawia do nas świadectwo Księdza Jerzego – proszą biskupi w liście pasterskim. Będzie on odczytywany w najbliższą niedzielę, 30 maja – tydzień przed mającą się odbyć 6 czerwca w Warszawie beatyfikacją ks. Popiełuszki.

Ks. Jerzy Popiełuszko po 25 latach od śmierci zostanie wyniesiony na
ołtarze jako męczennik za wiarę. „Zadania, które Ksiądz Jerzy podejmował
z poczuciem, że nie może postępować inaczej, wymagały heroicznych
decyzji” – podkreślają biskupi w liście pasterskim, który będzie
odczytywany w kościołach tydzień przed beatyfikacją. Piszą również, że
świadectwo ks. Jerzego jest dziś bardzo aktualne. „Dziś także przecież
trzeba stanowczo stawać w obronie prawdy, godności człowieka oraz
ewangelicznych wartości. Dziś także trzeba w Polsce jednoczyć ludzi
wokół spraw najważniejszych. Trzeba uwalniać się od nienawiści i
budowania murów, które dzielą, a zło dobrem zwyciężać” – czytamy. Ks.
Jerzy poprzez świadectwo własnego życia pokazał, że autentycznie
przeżywana wiara rodzi postawę zatroskania o dobro innych ludzi. Jak
piszą biskupi, stał się „swego rodzaju patronem sprawiedliwości
społecznej w naszym kraju”.

Biskupi dziękują matce ks. Jerzego – Mariannie Popiełuszko – za
niezłomnego kapłana-męczennika, którego wychowała. „Nadzieja, którą
Ksiądz Jerzy pokładał w Bogu, zaowocowała miłością heroiczną. Chociaż
jego posługiwanie kapłańskie przypadło na czas wielkiego ucisku,
pozostał on wierny swemu powołaniu i wytrwale służył Bogu i człowiekowi”
– piszą biskupi.

Ks. Jerzy Popiełuszko przeżył zaledwie 37 lat i tylko 12 lat pełnił
kapłańską służbę. Biskupi przybliżają jego życie. Zaznaczają, że
zażyłość z Bogiem, była dla ks. Jerzego najważniejsza od najmłodszych
lat. Przyczyniła się do tego wyniesiona z domu rodzinnego głęboka wiara.
„Od najmłodszych lat Eucharystia stanowiła w naturalny sposób centrum
jego życia. By codziennie służyć do Mszy Świętej, wychodził z domu do
szkoły godzinę wcześniej niż inne dzieci. Nie uważał tego za
poświęcenie, lecz traktował jako łaskę” – czytamy. Po maturze wstąpił do
seminarium duchownego w Warszawie, na dwa lata został przymusowo
wcielony do wojska. 28 maja 1972 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk
kard. Stefana Wyszyńskiego. „Miał świadomość, że posługa kapłańska jest
przedłużeniem zbawczej misji Jezusa Chrystusa. Starał się być zawsze
tam, «gdzie są ludzie najbardziej potrzebujący, krzywdzeni, poniewierani
w swojej ludzkiej godności». Wyczuwał, gdzie szukać takich ludzi” –
podkreślają biskupi.

W sierpniu 1980 r. został posłany przez kard. Wyszyńskiego, by
odprawić Mszę Świętą dla strajkujących w Hucie „Warszawa”. Po
wprowadzeniu stanu wojennego, zaczął odprawiać w kościele pw. św.
Stanisława Kostki w Warszawie Msze za Ojczyznę. „Jego głos docierał do
licznych zakątków kraju. W spokojnych i rzeczowych kazaniach bronił
godności człowieka i godności narodu, a przede wszystkim wzywał do
dawania chrześcijańskiego świadectwa w trudnej i bolesnej
rzeczywistości” – czytamy.

Biskupi wskazują na wyraźną cechę duszpasterstwa ks. Jerzego –
starał się być blisko ludzi. „Urzekał prostotą i ciepłem zarówno wtedy,
gdy sprawował sakramenty święte, jak również wtedy, gdy chodził na
procesy polityczne aresztowanych, organizował opiekę nad ich rodzinami,
pomagał pokonywać strach” – piszą biskupi.

Przypominają słowa, którymi ks. Popiełuszko się kierował, mówiące,
że „jesteśmy powołani do świadczenia o prawdzie w swoim życiu”. W czasie
ostatnich rozważań różańcowych prowadzonych w Bydgoszczy 19
października 1984 r. mówił z kolei, że „życie trzeba godnie przeżyć, bo
jest tylko jedno”. W drodze powrotnej do Warszawy, niedaleko
miejscowości Górsk, został zatrzymany. Ks. Popiełuszko był bity do
nieprzytomności, jego ciało wrzucono do Wisły.

„Niech dzień beatyfikacji Księdza Jerzego stanie się wielkim świętem
dla całej naszej Ojczyzny” – zachęcają biskupi. Ks. Jerzy Popiełuszko
zostanie beatyfikowany 6 czerwca 2010 roku, jako męczennik za wiarę.
Uroczystość beatyfikacyjna rozpocznie się w Warszawie na Placu
Piłsudskiego. Przewodniczyć jej będzie abp Angelo Amato, prefekt
Kongregacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji. Po niej Traktem Królewskim
ruszy procesja z relikwiami nowego beatyfikowanego do Świątyni
Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie.

W tym dniu w parafiach w całym kraju będą zbierane ofiary na rzecz
Świątyni Opatrzności. „Jest to wotum narodu za wielkie dzieła Boże.
Również za dar życia, powołania i posługi Księdza Jerzego Popiełuszki,
męczennika za wiarę i godność człowieka” – czytamy w liście biskupów.

Proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki na etapie diecezjalnym
rozpoczął się 8 lutego 1997 r. i trwał cztery lata. 3 maja 2001 r. w
Watykanie rozpoczął się drugi etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego
Ks. Jerzego Popiełuszki. Postulatorem był ks. dr. hab. Zbigniew
Kiernikowski – rektor Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, a po
jego nominacji na biskupa siedleckiego funkcję tę przejął ks. dr Tomasz
Kaczmarek. 19 grudnia 2009 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o
męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki, co otworzyło drogę do beatyfikacji.
Została ona wyznaczona na niedzielę 6 czerwca 2010 r.

List przed beatyfikacją ks. Jerzego nie jest pierwszym dokumentem
Episkopatu poświęconym duchownemu. Po męczeńskiej śmierci ks.
Popiełuszki, w grudniu 1984 r., biskupi pisali w słowie pasterskim z
Jasnej Góry: „Jesteśmy ciągle wstrząśnięci tą zbrodnią. W czasie
rekolekcji modliliśmy się za śp. ks. Jerzego, jego rodziców i rodzinę,
tych, którym ofiarnie służył, a także za tych, którzy go prześladowali.
Prosiliśmy Boga o to, aby śmierć bohaterskiego kapłana wydała
błogosławione owoce, a zwłaszcza żeby chrześcijańska zasada – «zło
dobrem zwyciężaj» – którą ksiądz Jerzy zawsze głosił, zapanowała na
polskiej ziemi i aby zniknęły mechanizmy, które doprowadziły do tej
zbrodni”. O śmierci ks. Popiełuszki i jej wymiarach społeczno-moralnych
biskupi rozmawiali wcześniej podczas obrad Rady Głównej Episkopatu, 21
listopada 1984 r. Wiele miejsca poświęcono jej także na zebraniu
plenarnym w lutym 1985 r.

Za: Biuro Prasowe KEP.