Świat salezjański się mobilizuje

salezjanie_logo.jpg Świat salezjański już organizuje pomoc dla narodu haitańskiego, dotkniętego trzęsieniem ziemi we wtorek po południu.
Dykasterium ds. Misji Zgromadzenia we współpracy z salezjańską Prokurą misyjną z New Rochelle, (Stany Zjednoczone) i “Don Bosco Network” (DBN) zaangażowało się w stworzenie sieci pomocy, w ramach której będą gromadzone środki, jakie zostaną przekazane z poszczególnych Inspektorii i napłyną od dobroczyńców z całego świata. Inspektorie Hiszpanii, Wenezueli i Włoch już zaczęły działać.

Misje Salezjańskie podjęły współpracę ze strukturami “Catholic
Charities”, “Catholic Relief Services” i “Feed the Children”, aby
stawić czoło najbardziej naglącym potrzebom żywnościowym i sanitarnym.

W drugiej kolejności Dykasterium ds. Misji myśli o koordynowaniu tych
wszystkich działań osób i wolontariuszy z wielu części świata, którzy
już wyrazili swoją gotowość niesienia pomocy.

Cały czas są trudności z komunikacją (łącznością) w kraju: organizacja
“Feed the Children” próbuje nawiązać kontakt z domami salezjańskimi w
Haiti, także drogą satelitarną, podczas gdy organizowana jest sieć
komunikacyjna drogą e-mail pomiędzy Prokurami salezjańskimi i
Organizacjami Pozarządowymi obecnymi na terenie kraju w celu
odpowiedniego koordynowania pomocy.

Od wczesnych godzin popołudniowych, czasu włoskiego, zostanie
uruchomione specjalne konto bankowe, na które można przesyłać pieniądze
dla ofiar trzęsienia. Oto ono:
Citibank
238 North Ave.
New Rochelle, NY 10801
Account Number: 9959015692
Swift Number: CITIUS33
ABA Number: 021000089

Poza tym, docierają także inne informacje dotyczące salezjanów z
Haitańskiej Wizytatorii “Św. Filipa Rinaldiego”: ks. Attilio Stra,
dyrektor dzieła Port-au-Prince-Enam został ranny, ks. Simon Gatine
Joseph Maceus, twórca projektu “Timkatec” na rzecz pomocy dzieciom
ulicy z Petion-Ville, został przewieziony do Miami (Stany Zjednoczone)
w celu poddania się zabiegom medycznym, ale jego stan nie budzi obaw.
Nie ma informacji o losie przeszło 200 uczniów ze szkoły w
Port-au-Prince-Enam.

Wciąż są trudności z kontaktem pomiędzy odpowiedzialnymi za Wizytatorię a innymi salezjanami.

Za: www.salezjanie.pl.