Home WiadomościArchiwum Święcenia kapłańskie pierwszego pallotyna z Wybrzeża Kości Słoniowej

Święcenia kapłańskie pierwszego pallotyna z Wybrzeża Kości Słoniowej

Redakcja
100705b.png „To szczególny i historyczny moment dla polskiej Prowincji Chrystusa Króla. Dziś, do grona prawie 2,5 tys. pallotynów obecnych w 47 krajach świata dołączył kolejny współbrat z kontynentu afrykańskiego” – tymi słowami wyrażającymi radość i nadzieję, ks. prowincjał Józef Lasak SAC podsumował uroczystość święceń kapłańskich, jaka miała miejsce w dniu 3 lipca 2010 r., w parafii Saint-Sauveur-Misericordieux (Zbawiciela Miłosiernego), należącej do diecezji Yopougon w Abidjanie.


Pierre Dibi Kofii jest pierwszym
pallotynem
z Wybrzeża Kości Słoniowej. Wraz z nim święcenia otrzymał, urodzony
i wychowany w rodzinie muzułmańskiej, Matthieu Silué Adboulaye ze
Zgromadzenia Ojców Stygmatystów (Kongregacja Świętych Stygmatów
Jezusa). Sakramentu świeceń kapłańskich obu diakonom udzielił biskup
koadiutor diecezji Yopougon – Jean-Salomon Lezoutié. Obecny był także
biskup diecezji Yopougon – Laurent Akran Mandjo. W sumie uroczystą
Mszę św., która zgromadziła kilkaset wiernych, koncelebrowało ponad
40 księży, należących do duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego.
Wśród nich najliczniej reprezentowani byli pallotyńscy misjonarze
z Polski i Rwandy, pracujący wspólnie w Wybrzeżu Kości Słoniowej,
oraz liczna grupa ze Zgromadzenia Stygmatystów.

Zebranych gorąco powitał ks.
Adam Pacuła SAC, proboszcz parafii i delegat przełożonego Prowincji
Chrystusa Króla w Wybrzeżu Kości Słoniowej.

W homilii, ks. bp Jean-Salomon Lezoutié
przybliżył sens kapłaństwa Chrystusowego odwołując się do obrazów
biblijnych i tradycji afrykańskiej. Ze poczuciem humoru, nawiązał
dialog z wiernymi, którzy odpowiadali na pytania, dając jednocześnie
wyraz swojej wiary chrześcijańskiej i wiedzy na tematy religijne.

Ks. prowincjał Józef Lasak w swoim
wystąpieniu końcowym położył natomiast nacisk na konieczną troskę
o powołania i potrzebę formacji, nie tyle dla Delegatury czy Prowincji,
co dla całego Kościoła i Stowarzyszenia w Afryce. Stąd przebieg
formacji kandydatów pallotyńskich rozkładający się na różne kraje
i ośrodki pallotyńskiej obecności w Afryce.

Tego typu formację, przed otrzymaniem
święceń odbył również sam Pierre Dibi Koffi, pochodzący
z parafii St-Jean-Baptiste w diecezji Bouaké.

Pierre urodził się w 1977 r. Formację
pallotyńską rozpoczął w roku 2001, odbywając 3 miesięczny prepostulat.
Od stycznia 2002 w Kongo Dem. w Gomie-Keshero przeżywał postulat,
po którego ukończeniu rozpoczął kanoniczny nowicjat w Butare w Rwandzie,
pod kierownictwem ks. François Harelimany, aktualnie przełożonego
Regii Świętej Rodziny w Rwandzie i Rep. Dem. Konga. Studia z filozofii
odbył w Kamerunie w latach 2003-2005. W 2006 r., w swojej parafii
święceń
na Yopougon, odbył staż pastoralny, przed podjęciem studiów
teologicznych
w Centrum Formacji Misjonarzy (Centre de Formation Missionnaire) w
Abidjanie.
Założone z inicjatywy Ojców Białych Misjonarzy Afryki, Centrum kształci
zakonnych kandydatów do kapłaństwa z różnych krajów Afryki i świata.

8 września 2009 r., Pierre Dibi Kofii
złożył wieczną konsekrację w Rwandzie w Kigali, gdzie przed święceniami
został posłany na czas integracji i przygotowania do realizacji dzieł
apostolskich, specyficznych dla charyzmatu pallotyńskiego. Święcenia
diakonatu otrzymał 13 grudnia 2009 r. w Rwandzie.

Do Wybrzeża Pierre powrócił 
początkiem roku 2010, dołączając do grona współbraci tworzących
Delegaturę warszawskiej Prowincji Chrystusa Króla SAC.

Pallotyni przybyli do Wybrzeża Kości
Słoniowej w 1991 r. Pierwsza wspólnota, wyłoniona spośród misjonarzy
z Rwandy, przybyła do Yamoussoukro, by otoczyć troską duszpasterską
bazylikę Notre-Dame-de-la-Paix (Naszej Pani Pokoju), którą papież
Jan Paweł II otrzymał w darze od zmarłego już prezydenta Felixa
Houphouët’a Boigny i uroczyście konsekrował 10 września 1990 r.

Od 1991 r., pallotyni podejmowali
starania
o poszerzenie swojej misji i obecności w Wybrzeżu Kości Słoniowej,
ale dopiero w 1997 r. mogli podjąć pracę w parafii na terenie diecezji
Yopougon (Abidjan). Od samego początku istnienia parafii, która przyjęła
nazwę Zbawiciela Miłosiernego (St-Sauveur-Miséricordieux), wspólnota
wiernych pod kierownictwem swoich duszpasterzy rozwija kult Miłosierdzia
Bożego. W dalszych planach jest również budowa sanktuarium Miłosierdzia
Bożego.

Drugą parafię pw. Notre-Dame-de-la-Mer
(Naszej Pani Morza) pallotyni z Prowincji Chrystusa Króla przyjęli
w 2006 r. w części zachodniej kraju, w Grand Béréby (diecezja San
Pedro). Jest to także miejsce przedwstępnej formacji pallotyńskiej,
określanej mianem postulatu.

Aktualnie w Delegaturze Matki Bożej
Pokoju w Wybrzeżu Kości Słoniowej współpracują współbracia z
Prowincji Chrystusa Króla oraz Regii Świętej Rodziny. W sumie w trzech
wspólnotach jest zaangażowanych 9 współbraci. Na różnych etapach
formacji natomiast przebywa 8 kandydatów (1 nowicjusz w Rwandzie, 3
alumnów na filozofii w Kongo Dem. oraz 4 alumnów na teologii w Kamerunie
[3] i Kenii [1]).

Jednym z priorytetów pallotyńskiej
obecności w Wybrzeżu Kości Słoniowej jest konstrukcja domu formacyjnego
dla pallotyńskich kandydatów strefy języka francuskiego, odbywających
studia z teologii. Wypracowaniu szczegółów realizacji tego projektu
ma służyć trwająca od 26 czerwca 2010 r. wizytacja kanoniczna
przełożonego
prowincjalnego, ks. Józefa Lasaka, któremu towarzyszą ks. Grzegorz
Młodawski, sekretarz ds. misji Prowincji Chrystusa Króla oraz sekretarz
prowincjalny – ks. Piotr Jan Karp.

Wybrzeże Kości Słoniowej od 1999
r. boryka się z poważnymi problemami natury polityczno-ekonomicznej.
Kryzys dodatkowo pogłębił się w 2002 r. po nieudanym zamachu
stanu i rebelii, która doprowadziła do społeczno-ekonomicznego podziału
kraju na północ i południe. Aktualnie sytuacja powoli stabilizuje
się, a mieszkańcy oczekują przeprowadzenia demokratycznych wyborów
prezydenckich, które jednak z roku na rok są odkładane. Chrześcijanie
w Wybrzeżu Kości Słoniowej, choć nie stanowią większości (ok.
30%), wspólnie starają się budować solidne podstawy Kościoła i
społeczeństwa opartego o wartości ewangeliczne.

[x.pjk]

Wybrzeże Kości Słoniowej,
Abidjan-Yopougon,
3 lipca 2010 r.

Za: www.pallotyni.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda