Sydney pod znakiem franciszkanów

W czasie XXV Światowego Dnia Młodzieży, który odbywał się w Sydney, od 15 do 20 lipca, australijska prowincja Zakonu braci Mniejszych zorganizowała dwa wydarzenia religijne. Swoją obecność zaznaczyli także kapucyni z kilku kontynentów.

Pierwsze wydarzenie, zorganizowane przez Zakon Braci Mniejszych, nosiło nazwę „Przyjdźcie do źródeł”, odbyło się na brzegu Bondi Beach. Wzięło w nim udział blisko 10 tys. młodych. Była to jedyna – podczas Światowego Dnia Młodych – celebracja międzywyznaniowa i międzyreligijna. Uczestniczyli w nim liderzy i przedstawicie różnych Kościołów oraz reprezentanci społeczności żydowskiej.

W czasie tego spotkania obecny był generał zakonu o. José Rodríguez Carballo OFM, który zachęcał uczestników do bycia dzisiaj apostołem Chrystusa oraz do dawania szybkiej odpowiedzi na Jego powołanie, tak jak przez wiekami uczynili to św. Franciszek i św. Klara.

Drugie wydarzenie odbyło się w parafii św. Franciszka w Paddington, było adresowane głównie do Młodzieży Franciszkańskiej z całego świata. Oprócz tych dwóch wydarzeń, młodzież związana ze światowym ruchem franciszkańskim w dwóch parafiach uczestniczyła w katechezach.

Światowy Dzień Młodzieży był wyjątkowo ważny dla kapucynów z Australii, którzy zaangażowali się w wiele inicjatyw i spotkań z młodzieżą. Daje to nadzieję, że Pan Bóg tą drogą może wzbudzić nowe powołania. Na ulicach Sydney kapucyni świadczyli o obecności życia franciszkańskiego. Ponad czterdziestu młodych kapucynów przybyło do Sydney z Ameryki Północnej, Porto Rico, Nowej Gwinei, Timoru Wschodniego, Włoch, Niemiec i Polski.

W kolejnych dniach kapucyni uczestniczyli razem z młodzieżą w Eucharystiach i specjalnych katechezach, które prowadził również kapucyn – kard. Sean O’Malley, arcybiskup Bostonu. Ich hasłem były słowa: „Wezwani do życia w Duchu Świętym”. Liturgie były wyjątkowo piękne, ubogacała je muzyką inspirowaną kulturą aborygeńską i maoryjską. Dużo humoru i radości wywołały koncerty kapucynów z Australii i Włoch.

za: www.franciszkanie.pl