Tomik poezji na 100-lecie śmierci bł. Br. Markiewicza

"O Bronisławie, ogniu naszych serc" – to tytuł tomiku poezji opublikowanego przez Wydawnictwo Michalineum na 100-lecie śmierci bł. ks. Bronisława Markiewicza.

 
29 stycznia 2012 roku we wszystkich wspólnotach michalickich rozpocznie się Rok Jubileuszowy 100-lecia śmierci błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza. Redakcja kleryckiego kwartalnika Wspólnota-Michael przygotowała tomik wierszy pt. "O Bronisławie, ogniu naszych serc" (tytuł został zaczerpnięty z jednego z wierszy ks. Ferdynanda Ochały CSMA), który zawiera utwory poświęcone osobie Założyciela Zgromadzeń Michalickich oraz jego dziełu. Znajdują się w nim utwory duchowych córek i synów błogosławionego Bronisława Markiewicza, powstałe głównie w Miejscu Piastowym oraz w Krakowie. Były one w większości publikowane w kwartalniku Wspólnota-Michael.

Wiele miejsca w swojej twórczości osobie Ojca Założyciela poświęcił ks. Ferdynand Ochała CSMA. Jego wiersze, zebrane w rozdziale "Gwiazda Przewodnia", wprowadzają Czytelnika w lekturę tego zbiorku. Podczas pobytu ks. Ferdynanda w Rzymie (w lipcu 1981 r.) narodziły się "Wiersze rzymskie".

Na rozdział "Jesteś wciąż z nami" składają się utwory michalickich kleryków publikowane w kwartalniku Wspólnota-Michael, od jego powstania w 1981 r., aż po czasy obecne.

"Prośba o miłość" – ten rozdział zawiera w większości wiersze michalickich autorów, które – wpisane w pięciolinię – były i wciąż są obecne w repertuarze Kleryckiego Zespołu Michael. Niektóre z nich, jak np. "Ojczyzna", znane są nie tylko w Polsce i nie tylko michalitom czy michalitkom.

Ostatnie dwa rozdziały w tym zbiorku poezji – "Coś z chmur, z wiatru i ze strumieni" (autorstwa ks. Marka Wiśniewskiego CSMA) oraz "Po Cichu" (ks. Pawła Czyrka CSMA) są niecodziennym świadectwem wrażliwości, umiłowania piękna Stwórcy i stworzenia; są rodzajem poetyckiego dziennika oraz świadectwem duchowego dojrzewania ich autorów.

Tomik zredagował zespół Wspólnoty-Michael z pomocą osób świeckich pod kierunkiem ks. Krzysztofa Pelca CSMA. Wydawnictwo Michalineum jest wydawcą, sponsorem i honorowym mecenasem tego wydania.

ks. Sylwester Łącki CSMA

Za: www.michalici.pl