Trwa renowacja kompleksu kalwaryjskiego w Pakości

091215f.png Rok 2009 owocuje gruntownym odnowieniem sześciu kolejnych kaplic franciszkańskiego kompleksu kalwaryjskiego w Pakości: Wniebowzięcie NMP, Ogród oliwny, Jezus bierze krzyż, Pierwszy upadek, Spotkanie z Matką i Szymon z Cyreny.
Z postępami prac renowacyjnych trzech z nich można się zapoznać wchodząc na stronę internetową Jerozolimy Kujaw . W pozostałych trzech kaplicach trwają ostatnie prace wykończeniowe.

Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy modlitwą i ofiarą przyczyniają się do rozwoju kultu Chrystusa Ukrzyżowanego na ziemi kujawskiej.

Franciszkanie składają także serdeczne podziękowanie darczyńcom, którzy dokonują wpłat na konto Fundacji „Kalwaria Pakoska” oraz instytucjom i urzędom, które wspierają renowację tej drugiej chronologicznie polskiej kalwarii.

 
o. Dacjan Marczak, kustosz Kalwarii Pakoskiej
oraz
Zarząd Fundacji „Kalwaria Pakoska”