Tydzień Misyjny pod hasłem „Aby mieli życie”

091012g1.jpg Obchodzony każdego roku Światowy Dzień Misyjny jest wezwaniem do udzielenia misjonarzom różnorodnego wsparcia, ale przede wszystkim do wytrwałej modlitwy w intencji misji. Cenna jest zwłaszcza modlitwa różańcowa, a geneza Żywego Różańca ma właśnie charakter misyjny.
83. Światowy Dzień Misyjny będzie obchodzony w tym roku w całym Kościele 18 października. – To święto dojrzałości wiary i solidarności ofiary, aby do wszystkich ludzi mogła dotrzeć prawda o Chrystusie – mówi ks. dr Jan Piotrowski, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

O tym, że nakaz misyjny Chrystusa
do pozyskiwania „uczniów ze wszystkich narodów” dotyczy wszystkich wierzących
przypomina w orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież Benedykt XVI. Dodaje, że
misja Kościoła polega na tym, aby „zarażać” nadzieją wszystkie narody. „Będąc z
natury zalążkiem nadziei, musi on [Kościół powszechny] kontynuować służbę
Chrystusa dla świata. Jego misja i służba nie ogranicza się do zaspokojenia
potrzeb materialnych czy nawet duchowych, które zamykają się w ramach istnienia
doczesnego, ale dotyczy zbawienia nadprzyrodzonego, które realizuje się w
Królestwie Bożym” – czytamy w orędziu. Papież pisze, że cały Kościół musi być
zaangażowany w misje ad gentes, w głoszenie Ewangelii, która jest „zaczynem
wolności i postępu, braterstwa, jedności i pokoju”.

W sposób szczególny
papież pisze o modlitwie za misjonarzy, którzy zginęli, głosząc Dobrą Nowinę.
Zwraca się też z apelem o duchowe towarzyszenie tym, którzy posługują na
misjach. „Rozmach misyjny był zawsze oznaką żywotności naszych Kościołów (…)
Dlatego bardzo proszę wszystkich katolików, by modlili się do Ducha Świętego o
wzrost w Kościele zamiłowania do misji, głoszenia Królestwa Bożego i aby
wspierali misjonarzy i misjonarki oraz wspólnoty chrześcijańskie zaangażowane na
pierwszej linii w tej misji, czasem w środowiskach, gdzie panuje wrogość i
prześladowanie” – pisze Benedykt XVI. Zachęca też do ofiarności na rzecz misji,
która zwłaszcza w dobie kryzysu jest „wiarygodnym znakiem wspólnoty między
Kościołami”.

Światowy Dzień Misyjny, 18 października, rozpoczyna w
Polsce Tydzień Misyjny, inspirowany nauczaniem papieskim i nawiązujący do
obecnego roku duszpasterskiego. Będzie mu towarzyszyć hasło „Aby mieli życie”. –
Ogarnijmy wysiłki misjonarzy modlitwą, zwłaszcza różańcową, oraz wspierajmy
konkretne dzieła, które służą ewangelizacji świata – zachęca ks. Piotrowski.
Papieskie Dzieła Misyjne przygotowały na ten czas Misyjne Materiały Liturgiczne
dla każdej parafii w Polsce. Zawierają one misyjne komentarze, wezwania modlitwy
powszechnej i rozważania różańcowe.

Warto przypomnieć, że znane na całym
świecie wspólnoty Żywego Różańca, biorą początek właśnie z troski o misje.
Wielka apostołka misji Paulina Jaricot (1799-1862) pragnęła uczynić rozważanie
tajemnic różańcowych narzędziem współpracy misyjnej. Aby otoczyć modlitwą
różańcową cały świat, zorganizowała tzw. piętnastki, czyli grupy piętnastu osób,
z których każda zobowiązywała się do odmawiania codziennie jednego dziesiątka
różańca w intencji misji i do rozważania powierzonej tajemnicy różańcowej.
Charakterystyczne są też różańce misyjne, bowiem każdy z jego pięciu dziesiątków
wyróżniony jest innym kolorem i każdy związany jest z modlitwą za inny
kontynent: zielony – za Afrykę, czerwony – za kontynent amerykański, biały – za
Europę i Ojca Świętego, niebieski – za Oceanię, żółty – za Azję.

Według
danych Komisji Episkopatu ds. Misji na dzień 10 czerwca 2009 r. na świecie
pracuje 2115 misjonarzy. Większość z nich to osoby konsekrowane – 1138 księży i
braci oraz 648 sióstr zakonnych. Na misjach pracuje też 293 księży
diecezjalnych. Najmniej liczną grupę stanowią misjonarze świeccy – 36 osób.
Blisko połowa misjonarzy, bo 919 osób, pracuje na misjach w Afryce: w Kamerunie,
Zambii, Rwandzie, Tanzanii, na Madagaskarze, w Demokratycznej Republice Konga, w
Kenii i RPA.

Co roku dziesiątki misjonarzy, w różnych miejscach świata,
oddają życie za prawdę Ewangelii. Do nazwisk takich współczesnych polskich
misjonarzy-męczenników jak ks. Jan Czuba, kleryk Robert Gucwa, s. Czesława
Lorek, o. Henryk Dejneka czy ojcowie Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek,
dochodzą tysiące misjonarzy innych narodowości. Jak podkreślają organizatorzy
Tygodnia Misyjnego, nie przywrócimy im życia, ale możemy o nich pamiętać, modląc
się o pokój i sprawiedliwość.

Polecają też modlitwie wiernych sprawę
powołań w młodych Kościołach i pomocy materialnej na wychowanie nowych kapłanów,
któremu patronuje Papieskie Dzieło św. Piotra. W tym roku obchodzi ono 120.
rocznicę założenia i 80. rocznicę obecności w Polsce.

W Niedzielę
Misyjną zbierana w całej Polsce ofiara na tacę zostanie przekazana na rzecz
misji. W ubiegłorocznej składce zebrano ponad 3 mln 618 tys. zł (3 618 665, 88
zł). Najbardziej hojni okazali się wierni z diecezji: tarnowskiej, poznańskiej i
warszawsko-praskiej. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce przekazało
sumę 983 498,91 USD na cele misyjne w Burundi. Dzięki tej kwocie udało się
zrealizować 63 projekty w sześciu diecezjach: Bubanza, Bururi, Gitega, Muyinga,
Ngozi, Rutana i na rzecz Konferencji Episkopatu Burundi. To m.in. prajowy
projekt budowy centrum formacji i duchowości Akcji Katolickiej, odbudowa
kościoła w Kiruhura, budowa centrum duchowości karmelitów bosych w diecezji
Gitega czy organizacja parafii uniwersyteckiej.

Światowy Dzień Misyjny
został ustanowiony przez Stolicę Apostolską w 1926 roku na prośbę Papieskiego
Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Jest okazją do szczególnej modlitwy oraz złożenia
ofiary materialnej na potrzeby misji.