Ukraina: Relikwie bł. Jakuba Strzemię wróciły do Lwowa

P091211c1.png o blisko 65 latach relikwie patrona archidiecezji lwowskiej bł. Jakuba Strzemię powróciły do katedry rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. Uroczystościom przeniesienia i wprowadzenia relikwii do katedry przewodniczył 5 grudnia metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki.


Od 3 do 5 grudnia srebrny relikwiarz wystawiony był w sanktuarium św. Antoniego z Padwy, znajdującym się przy kościele franciszkańskim
przy ul. Łyczakowskiej. Do katedry relikwie niesione były w procesji,
która przeszła ulicami Lwowa. Na czele procesji franciszkanie oraz
kapłani archidiecezji lwowskiej nieśli relikwiarz, za nimi szli wierni
z kard. Henrykiem Gulbinowiczem i bp. Edwardem Janiakiem z Wrocławia,
bp. Stanisławem Padewskim z diecezji charkowsko-zaporoskiej i bp.
Leonem Małym ze Lwowa.

O godz. 11.00 kilkutysięczna procesja dotarła do katedry i przy biciu dzwonów i śpiewie pieśni "Witaj, Jakubie, błogosławiony",
relikwie wprowadzono do katedry i wystawiono przed ołtarzem głównym.
Rozpoczęła się msza św. pod przewodnictwem kard. Henryka Gulbinowicza.

"Błogosławiony Jakubie Strzemię,
z wielką radością witamy cię w naszej lwowskiej archikatedrze w
obecności kapłanów i przedstawicieli wszystkich parafii naszej
archidiecezji. Witamy cię w tym szczególnym miejscu. Miejscu twego
spoczynku, które musiałeś opuścić. Tak naprawdę ty nas nigdy nie
opuściłeś. Byłeś z nami, kiedy abp Eugeniusz Baziak przed
sześćdziesięciu czterema laty wywoził cię potajemnie z tej katedry,
byłeś z nami kiedy był czas wielkiej ateizacji. Byłeś i jesteś wciąż z
nami, bo jesteś naszym patronem i wspomożycielem" – powiedział
proboszcz katedry ks. Jan Nikiel, witając relikwie.
 
091211c2.png
W
homilii biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej Edward Janiak
przypomniał wydarzenie, kiedy jako neobrezbiter odwiedził katedrę
lwowską. Przywitał go ówczesny proboszcz katedry, późniejszy biskup
lwowski, franciszkanin o. Rafał Kiernicki OFMConv i opowiadał mu o bł.
Jakubie Strzemię. O. Kiernicki wyrażał się o bł. Jakubie Strzemię jakby
mówił o kimś żywym i ciągle obecnym. "On jest nasz, tutaj jest jego
miejsce" – powiedział bp Janiak, przypominając słowa o. Kiernickiego
wypowiedziane 30 lat temu.

Hierarcha zwrócił uwagę na fakt, że bł. Jakub już w młodym wieku miał sławę "męża opatrznościowego". Był gwardianem w Krakowie i we Lwowie,
tworzył od podstaw struktury archidiecezji obrządku łacińskiego. Był
doradcą królewskim, zasłynął jako mediator i wybitny mąż stanu.

"To był prawdziwy franciszkanin. Kiedy umarł, okazało się, że nie
posiadał żadnej rzeczy. Nie miał nic, co można by rozdać" – z uznaniem
zauważył biskup z Wrocławia. Hierarcha wezwał wiernych do świętości na
wzór bł. Jakuba, gdyż "świętość zawsze jest aktualna i nigdy się nie starzeje".

091211c3.png
Pod
koniec mszy św. kard. Gulbinowicz przypomniał o obchodach 600.
archidiecezji lwowskiej, które w 1975 roku odbywały się w Lubaczowie,
gdzie po II wojnie światowej swoją siedzibę miała kuria lwowska,
wypędzona przez władze sowieckie ze Lwowa w 1945 r.

Głos zabrał również abp Mieczysław Mokrzycki.
Metropolita podziękował diecezjom tarnowskiej, lubaczowskiej i
krakowskiej, które przechowywały relikwiarz bł. Jakuba w latach, kiedy,
jak powiedział "wschodnia część Europy żyła bez Boga". Hierarcha
wyraził wdzięczność franciszkanom z krakowskiej prowincji św. Antoniego z Padwy i Jakuba Strzemię
za organizację tegorocznej peregrynacji relikwii w Polsce i na Ukrainie
– w roku 600. rocznicy śmierci zakonnika i arcybiskupa
halicko-lwowskiego.

Abp Mokrzycki zawierzył archidiecezję lwowską, miasto Lwów, duchowieństwo i wszystkich wiernych wstawiennictwu bł. Jakuba Strzemię. Metropolita wręczył przedstawicielom parafii archidiecezji lwowskiej kapsuły z relikwiami bł. Jakuba Strzemię.

Koncelebrowaną mszę św. sprawował ponadto nuncjusz apostolski na
Ukrainie abp Ivan Jurkovič. Wręczył dar – kielich do sprawowania mszy
św. – który katedrze lwowskiej ofiarował Ojciec Święty Benedykt XVI.
Ponadto mszę św. sprawował biskup kamieniecko-podolski Leon Dubrawski,
biskup odesko-symferopolski Bronisław Bernacki, emerytowany biskup
charkowsko-zaporoski Stanisław Padewski, biskup pomocniczy lwowski Leon
Mały. Zarząd krakowskiej prowincji franciszkanów
reprezentował wikariusz o. Paweł Dybka OFMConv. Eucharystię sprawowali
również kapłani Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

091211c4.png

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa
Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, konsul
generalny RP we Lwowie Grzegorz Opaliński oraz władze miejskie. W
katedrze licznie zebrali się przedstawiciele zakonów męskich i żeńskich
obrządków łacińskiego i greckokatolickiego, a także wierni.
Uroczystości transmitowała lwowska telewizja Kanał 12.

Bł. Jakub Strzemię
urodził się ok. 1340 r. na terenie Małopolski. W młodym wieku wstąpił
do zakonu franciszkanów, przyłączając się do grona braci wędrownych
kaznodziejów. Był m.in. gwardianem w Krakowie i we Lwowie. W 1391 r.
papież Bonifacy IX mianował go arcybiskupem Halicza, urząd ten
sprawował w latach 1391-1409. Święcenia biskupie przyjął w kościele,
który dziś jest tarnowską katedrą.

Franciszkanin był zaangażowany w działalność misyjną, uczestniczył w
chrystianizacji Rusi. Współpracował z królewską parą Władysławem
Jagiełłą i św. Jadwigą.
Jako franciszkanin i arcybiskup żył w sposób bardzo ubogi, nie posiadał
żadnej własności, troszczył się o przytułki i szpitale. Zmarł w opinii
świętości 20 października 1409 r. 11 września 1790 r. zaliczony został
do grona błogosławionych.

Relikwie bł. Jakuba Strzemię,
spoczywające od XVIII w. w kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego w katedrze
lwowskiej, w 1945 r. potajemnie wywiózł abp Eugeniusz Baziak. Srebrny
relikwiarz przechowywany był w katedrze tarnowskiej, w 1966 r.
przewieziono go do Lubaczowa. W ostatnich latach był spoczywał w
skarbcu krakowskiej katedry na Wawelu.

Bł. Jakub Strzemię jest współpatronem archidiecezji lwowskiej i krakowskiej prowincji franciszkanów.
W tym roku przypada 600. rocznica śmieci franciszkanina, z tej racji w
styczniu metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz wyraził zgodę na
peregrynację relikwii w parafiach i klasztorach franciszkańskich w
Polsce. Od marca do listopada relikwie pielgrzymowały w naszym kraju,
następnie z katedry w Lubaczowie zostały przewiezione na Ukrainę do
archidiecezji lwowskiej.

wp

Na zdjęciach, uroczystości przeniesienia i wprowadzenia relikwii do
katedry lwowskiej, Lwów 5 grudnia br. / fot. W. Pobiedziński OFMConv

Za: www.franciszkanie.pl