Uroczyste otwarcie kompleksu klasztornego w Hebdowie

W dniu 5 września odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie gotycko-barokowego ponorbertańskiego założenia klasztornego w Hebdowie. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP sprawowana przez J. E. Ks. Biskupa Kazimierza Ryczana.   

Uroczystość tę swoją obecnością zaszczycili: Ordynariusz Diecezji Kieleckiej  J. E. Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan, o. Mateusz Pindelski SP Asystent Generalny na Włochy i Europę Środkową,  o. Józef Matras SP Prowincjał Zakonu Pijarów,  Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego, Jan Janczykowski Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Zbigniew Wójcik Starosta Powiatu Proszowickiego, Grzegorz Czajka Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko jak również przedstawiciele firm wykonawczych i podwykonawczych. Na uroczystość licznie przybyli również współbracia z pijarskich wspólnot z kraju i zza granicy oraz wielu innych znamienitych gości.

W wygłoszonej homilii J. E. Ks. Biskup Kazimierz Ryczan nawiązał do  historycznych faktów i losów jakie przechodziły polskie ziemie oraz nawiązał do historii opactwa w Hebdowie i roli klasztoru dla regionu. Wyraził radość, że to dziedzictwo duchowe i kulturowe będzie nadal pomnażane w powstającym dziele, oraz zawarł podziękowanie: Dziękujemy, że za wiarą szła kultura, że mogły powstać tak liczne sanktuaria, miejsca modlitwy, gdzie Jezus zwycięża w ludzkich sercach. – Takim miejscem staje się nowo otwarte „Centrum Wiara i Kultura” – stwierdził bp Ryczan, dodając, że ostatecznie zawsze pozostanie Jezus, wiara i prawdziwa kultura.

Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi. Ksiądz Biskup poświęcił nowootwarty obiekt. Następnie zebrani goście udali się do sali św. Norberta, gdzie po powitaniu przybyłych gości głos zabrał o. Prowincjał Józef Matras, przedstawiając krótko historię obiektu. Na zakończenie serdecznie podziękował swojemu poprzednikowi  o. Józefowi Tarnawskiemu, który rozpoczął prace nad rewaloryzacją Hebdowa ponad dwa lata temu – z głęboką wiarą, że uda się je doprowadzić do końca, pomimo wielu obiektywnych trudności: i tak to co kilka lat temu wydawało się nierealne – dziś nas tu gromadzi i zachwyca. W dalszej części uroczystości głos zabrał o. Józef Tarnawski krótko przedstawiając kalendarium prowadzonych  prac rewaloryzacyjno-konserwatorskich. Przybyłym gościom szczególnie wyróżniającym się podczas rewitalizacji obiektu wręczone zostały pamiątkowe figurki św. Józefa Kalasancjusza oraz okolicznościowe upominki.

Świetności uroczystości dodał fakt otwarcia wystawy "Zakonne dziedzictwo kulturowe w zbiorach pijarów" – usytuowanej na krużgankach klasztoru.
Wszyscy zebrani goście przystąpili do zwiedzania obiektu, po czym nastąpił poczęstunek.

W najbliższym czasie więcej zdjęć w Galerii .

(red.)