Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP u Księży Misjonarzy

091223d.png “Moje śluby, złożone Panu wypełnię przed całym Jego ludem” (Ps 116,14). Jak to jest w tradycji Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w uroczystość Niepokalnego Poczęcia NMP, jedno z najważniejszych świąt w Rodzinie Wincentyńskiej seminarzyści na różnych etapach formacji przeżywają Dzień Powołania (Seminarium Internum), Bonum Propositum (I rok) i śluby (V rok).

W 2009 r. te wydarzenia odbyły się w czasie uroczystej Eucharystii koncelebrowanej w kaplicy seminaryjnej o godz. 10.00. Liturgii przewodniczył ks. dr Paweł Holc CM, Asystent Wizytatora. Koncelebrowali ks. Józef Łucyszyn CM, Rektor Instytutu Teologicznego i superior Domu Stradomskiego, ks. Zygmunt Berdychowski CM, Dyrektor kleryków, ks. Jerzy Grzyb CM, Dyrektor Seminarium Internum oraz ks. Andrzej Klima CM, Ojciec Duchowny oraz ks. Wacław Umiński CM, Dyrektor Biblioteki ITKM.
 
W kaplicy zgromadzili się także inni konfratrzy Domu, którym obowiązki pozwoliły na uczestnictwo w tym ważnym wydarzeniu dla wspólnoty Prowincji.
W swojej homilii ks. Paweł, w której na początku zacytował fragment listu św. Wincentego na temat poszanowania Zgromadzenia wskazał jak ważne Zgromadzenie było dla Wincentego . Skupił się również na ślubie wytrwania w Zgromadzeniu wspominając, że 20 lat spośród obecnych w kaplicy m.in. on i Dyrektor kleryków sam przeżywał moment złożenia ślubów. Na zakończenie zacytował fragment Aktu Oddania NMP, który 8 grudnia odmawia się we wspólnota Zgromadzenia.
Po chwili skupienia rozpoczęła się zasadnicza uroczystość. Pierwsi do stopni ołtarza podeszli odbywający Seminarium Internum, którzy złożyli oświadczenie i deklarację chęci pogłębiania wiedzy, duchowości i wiary żyjąc we wspólnocie Zgromadzenia Misji. Swoje oświadczenia złożyli na ręce Asystenta Wizytatora.
 
Tym aktem do Zgromadzenia zostali przyjęci:
◊ Daniel FRĄC
◊ Michał FUDALA
◊ Tomasz GAWLIK
◊ Daniel GROSICKI
◊ Jakub KASPRZYK
◊ Mateusz KOZAKIEWICZ
◊ Aleksander ŁANOWY
◊ Piotr MAĆKOWIAK
◊ Andrzej SKARBEK
◊ Piotr ZACKIEWICZ
 
Po nich przed ołtarz przystąpili alumni I roku Seminarium Wyższego, którzy po zakończeniu formacji w Seminarium Internum złożyli dzisiaj, z głebokim wzruszeniem, Bonum Propositum, Dobre Przyrzeczenia wytrwania z Zgromadzeniu i dalszego pogłębiania jego duchowości i wiedzy, która pozwoli im sie lepiej przygotowac do życia we wspolnocie i realizować cele Zgromadzenia. W tym roku byli to:
 
◊ Marek KALISZ
◊ Jacek MIĘDLAR
 
W ostatniej kolejności, klęcząc u stóp ołtarza swoje śluby czystości, ubóstwa, posłuszęństwa i wytrwania w Zgromadzeniu złożyli Bogu alumni piątego roku. Przez śluby następuje inkorporacja do Zgromadzenia. Od tego momentu stają się związani ze Wspólnotą na stałe. Po złożeniu ślubów, nowo inkorporowani członkowie Zgromadzenia otrzymali z rąk Asystenta Wizytatora krzyże misyjne. W tym roku śluby złożyli:

◊ Daniel ŁUCZAK CM
◊ Maciej MROCZEK CM
◊ Krystian POŁOMSKI CM
◊ Krzysztof ŚLIWA CM
 
Wszystkim nowopowołanym do Zgromadzenia, nowoprzyjętym i nowoinkorporowanym konfratrom składamy serdeczne życzenia wytrwania w powołaniu i życiu charyzmatem Świętego Założyciela.

Za: www.misjonarze.org.