Uroczystości pogrzebowe śp. Janusza Kochanowskiego na Jasnej Górze

100416e.png Uroczystości pogrzebowe Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego odbędą się we wtorek, 20 kwietnia na Jasnej Górze.
Msza pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12.00 w Kaplicy Matki Bożej, a przewodniczyć jej będzie abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski. Po Mszy św. kondukt żałobny wyruszy na częstochowski cmentarz Kule, gdzie śp. Janusz Kochanowski spocznie w rodzinnym grobowcu.
Rzecznik Praw Obywatelskich zginął w sobotniej katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

„Przedwczoraj wieczorem udało się połączyć ze mną pani asystentce
rzecznika praw obywatelskich, która wyraziła wolę biura, i najpierw
przede wszystkim wolę rodziny i samego zmarłego, który wyrażał za życia
takie pragnienie, że gdyby była taka możliwość, to chciałby, aby jego
Msza żałobna odbyła się na Jasnej Górze, na którą zresztą często
przychodził, w której rytm, klimat modlitwy pielgrzymów często się
zanurzał, i dla niego ta Jasna Góra, jak mówi rodzina i pracownicy
biura, była czymś bardzo ważnym w jego życiu. Stąd w porozumieniu z Radą
Domu, z Radą Definitorów, z ojcem generałem przyjęliśmy tę prośbę,
odpowiadamy na nią pozytywnie, i o godz. 12.00 w wtorek ks. abp
Stanisław Nowak, metropolita częstochowski będzie przewodniczył tym
uroczystościom liturgicznym tu na Jasnej Górze w Kaplicy Matki Bożej, co
jest ewenementem, wyjątkiem niezwykłym, ale też jesteśmy w sytuacji
wyjątkowej. Później kondukt żałobny uda się na cmentarz Kule, bo na tym
właśnie cmentarzu będzie pochowany śp. rzecznik praw obywatelskich” –
powiedział o.
Roman Majewski
,
przeor Jasnej Góry w wywiadzie dla Radia „Jasna Góra”.

„Będzie to również możliwość, dla tych, którzy nie będą brali
udziału w uroczystościach pogrzebowych pary prezydenckiej czy innych
członków tej delegacji, że będą mogli wziąć udział tutaj, wyrażając
swoją modlitwę, swoją obecnością również solidarność z innymi, którzy
cierpią z powodu tej katastrofy, a biorąc udział w tych uroczystościach
pogrzebowych śp. pana Janusza Kochanowskiego, będzie to Msza za niego,
ale będziemy mogli również modlić się w taki bardzo bezpośredni, wyraźny
sposób również i za innych” – podkreślił o. przeor.

o. Stanisław Tomoń

BPJG/ mn, mśJanusz Kochanowski

Prawnik, dyplomata: ur. 18 kwietnia 1940, Częstochowa; żonaty (Ewa
Chmiel); dwoje dzieci (Marta ur.1977, Mateusz ur. 1984).

Studia: Wydział Prawa Uniwersytet Warszawski, mgr 1963: dr 1980,
aplikacja sądowa 1964-66.

Kariera zawodowa: Wydz. Prawa UW wykładowca 1966-1990; ekspert
Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności 1989-91; konsul
generalny RP w Londynie 1991-95; wykładowca Wydz. Prawa UW 1997-2006;
doradca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
1998-1999; członek zespołu przy Prezesie Rady Ministrów d/s oceny
tworzenia służby cywilnej 1998; członek zespołu przy Ministrze
Sprawiedliwości d/s nowelizacji kodeksu karnego 2000-2001; prezes
Fundacji i red. naczelny magazynu Ius et Lex 2000-., Przewodniczący
Porozumienia Organizacji Zawodów Prawniczych 2003-2004. Rzecznik Praw
Obywatelskich 2006-2010.

Visiting fellow: Max-Planck-Institute für Ausländsiches und
Internationales Strafrecht we Freiburgu, Uniwersytet w Augsburgu,
Uniwersytet w Oxfordzie Jesus College, Uniwersytet w Cambridge Wolfson
College, Robinson College, Clare Hall, Peterhouse, The British Academy
visiting fellow 2001.

Organizacje m.in. członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie
1995- ; NSZZ "Solidarność" 1980-91; ZAIKS 1980-; Rotary Club of Warsaw
1989-2003; London Diplomatic Association 1991-95, Consular Corps in
London 1991-95, European Atlantic Group w Londynie 1993-97,
British-Polish Legal Association w Londynie, Transparency International –
członek zarządu, Polska Rada Ruchu Europejskiego; członek założyciel
Stowarzyszenia Pamięci Narodowej; członek International Advisers
Criminal Law and Philosophy.

Publikacje: ponad 100 prac nt. prawa karnego i administracyjnego
oraz stosunków międzynarodowych. Książka: „Rzeczpospolita praworządna”
2008.

Nagrody i wyróżnienia m.in. Złoty Paragraf przyznany przez Gazetę
Prawną w 2005 r. za upowszechnianie dobrych norm tworzenia prawa i
stosowania prawa w społeczeństwie"; tytuł "Rzecznik Ochrony Zdrowia
2007" otrzymany od redakcji Pulsu Medycyny; "Honorowy Medal Europejski" –
nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, UKIE i BCC w
2008 r. za wzmacnianie standardów europejskich w polskich instytucjach
państwowych i zaangażowanie w budowę społeczeństwa obywatelskiego;
"Orkiestrowy Znak Jakości" 2009 – nagroda przyznawana przez Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy; „Medal Św. Brata Alberta” (2010) za obronę
praw osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych oraz za troskę o
ludzi ubogich.

Ostatnią decyzją Janusza Kochanowskiego jako Rzecznika Praw
Obywatelskich było wystosowanie apelu do Ombudsmana Federacji
Rosyjskiej, aby wspólnie uznać Katyń za miejsce pojednania i spotkań
Polaków i Rosjan.

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.