V Kapituła Misjonarzy Klaretynów

100422a.png W dniach 19 – 24 kwietnia 2010 r. w Krzydlinie Małej, pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego o. Josep Abella CMF zebrała się V Zwyczajna Kapituła Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. 32 Ojców Kapitulnych, przedstawicieli wszystkich domów Prowincji: z Polski, Republiki Czeskiej, Białorusi, Rosji, Afryki rozważają i zgłębiają temat tożsamości klaretyńskiej w życiu i apostolacie.


Za: o. Aleksander Bober cmf – sekretarz prowincjalny

Więcej: www.klaretyni.pl.