Home WiadomościArchiwum Warszawa: Konferencja ekologiczna

Warszawa: Konferencja ekologiczna

Redakcja
100527b.png Jak rozwijać postawy proekologiczne oraz chrześcijańskie podejście do konsumpcji? Jak na nowe wyzwania powinni odpowiedzieć chrześcijanie? Czy obecne katastrofy ekologiczne powinniśmy odczytać jako "znaki czasu"?
To tylko niektóre z pytań, na jakie próbowano szukać odpowiedzi w czasie konferencji "Chrześcijanin wobec współczesnych wyzwań ekologii i konsumpcji" zorganizowanej 22 maja br. w Warszawie przez Ogólnopolską Radę Ruchów Katolickich i Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu.


Spotkanie rozpoczęto modlitwą w kościele św. Stanisława Kostki i u
grobu ks. Jerzego Popiełuszki, aby następnie w dwóch sesjach podjąć
złożoną problematykę konferencji. W sesji przedpołudniowej miały miejsce
3 wystąpienia.

W pierwszym ks. dr Krzysztof Kietliński z UKSW zauważył, że świat
konsumpcyjny zakłada na nas liczne pułapki, bo "konsumpcja to nie tylko
nabywanie rzeczy, ale ich zawłaszczenie i zużycie, tak że inni zostają
ich pozbawieni. Mentalność konsumpcyjna wywiera wpływ na sposób życia i
styl zachowań osób i społeczności. Człowiek wyznając kult posiadania
oddala się od wartości kulturowych, a nawet moralnych czy religijnych i
ostatecznie opowiada się za materializmem".

O. Zbigniew Świerczek OFMConv z REFA w swym wystąpieniu zastanawiał
się czy papież Benedykt XVI powinien być określany jako "zielony
papież", jak chcą niektórzy dziennikarze. "Zasłużył sobie na to miano
przez liczne wypowiedzi w obronie człowieka zagrożonego zniszczeniem
jego środowiska życia. Zasłużył także przez konkretne rozwiązania
proekologiczne zastosowane w podległym mu państwie watykańskim – mówił
o. Zbigniew – Trzeba jednak od razu zastrzec, że papież jest ‘zielony’
inaczej niż partie zielonych, inaczej niż ruchy i organizacje głoszące
ekologię w pakiecie z aborcją, eutanazją i biocentryzmem. Benedykt XVI
głosi chrześcijańską ekologię opartą na Piśmie Świętym, mającą korzenie w
wierze w Boga Stwórcę, Pana i właściciela świata, mądrego i hojnego
dawcę życia".

Różne tematy ekologiczne z perspektywy chrześcijańskiej omówił
przewodniczący REFA o. dr Stanisław Jaromi OFMConv: "Spotykamy się w
Międzynarodowym Roku Różnorodności Biologicznej i dokładnie w
ONZetowskim Międzynarodowym Dniu Bioróżnorodności – zauważył o.
Stanisław – nie możemy też nie myśleć o wielkiej katastrofie
ekologicznej w Zatoce Meksykańskiej czy tragedii powodzi w Polsce. To
wszystko każe nam z większą troską dbać o nasz świat i uznać jego
bioróżnorodność za dar Stwórcy i wartość samą w sobie. Fiasko negocjacji
klimatycznych i inwazja GMO w rolnictwie świadczą jednak o zwycięstwie
działań wyłącznie dla zysku i egoizmie najbogatszych. Głos chrześcijan
musi zatem wołać o większą odpowiedzialność za kształt naszej
cywilizacji, troskę o stworzenie i potrzeby najuboższych".

W sesji popołudniowej zaprezentowano przykłady chrześcijańskiej
edukacji ekologicznej w Polsce. Asystent Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży ks. Andrzej Lubowicki z diecezji drohiczyńskiej obszernie
przedstawił działania na rzecz chrześcijańskiej edukacji ekologicznej
KSM prowadzonej w ramach projektu "Młodzi tej ziemi". Terenowe warsztaty
edukacji ekologicznej, warsztaty dla chrześcijańskich edukatorów
ekologicznych, konkursy, portal społecznościowy oraz Święto Młodych tej
Ziemi – to działania, z których już skorzystało ponad 3 tys. młodych
Polaków.

REFA zaprezentował swoje projekty ogrodów św. Franciszka i mapę
chrześcijańskich inicjatyw ekologicznych. Celem mapy – omówionej przez
o. Jaromiego – jest zebranie informacji na temat inicjatyw ekologicznych
podejmowanych przez parafie, klasztory, ruchy i stowarzyszenia
kościelne bądź przez indywidualnych chrześcijan, a następnie ich
rozpropagowanie oraz przekazywanie informacji osobom poszukującym
przykładów chrześcijańskiego zaangażowania w ochronę środowiska.

Z dużym zainteresowaniem zebranych spotkała się prezentacja projektu
ogrodów św. Franciszka przedstawiona przez mgr. inż. Kaspra
Jakubowskiego z REFA. Nawiązuje on do idei wyrażonej przez Patrona
ekologów, aby przy klasztorach pozostawiać "nieuprawne obrzeże, aby na
nim w swoich porach zieleń ziół i piękno kwiatów głosiły Ojca wszystkich
pięknych rzeczy". Takie naturalne, półnaturalne lub komponowane ogrody
mają oprócz aspektów przyrodniczo-dydaktycznych realizować cele
społeczne lokalnej wspólnoty i być miejscem do odpoczynku, kontemplacji i
spędzania wolnego czasu w otoczeniu przyrody.

Prawie godzinna dyskusja na zakończenie konferencji potwierdziła
aktualność poruszanych zagadnień. Dyskutanci dziękowali REFA za
zaangażowanie i rozważali sprawę wzmocnienia chrześcijańskiego
zaangażowania w ekologicznym ruchu społecznym.

W podsumowaniu dnia prowadzący całość o. Adam Schulz SJ z ORRK
zauważył, że wobec ostatnich katastrof tematyka ekologiczna staje się
bardziej aktualna niż kiedykolwiek wcześniej i warto podejmować ją
również na forach kościelnych.

sj

Na zdjęciu, konferencja "Chrześcijanin wobec współczesnych wyzwań
ekologii i konsumpcji", Warszawa 22 maja br. / fot. S. Jaromi OFMConv.

Za: www.franciszkanie.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda