Włochy: kapituła generalna kamedułów

090916d.jpgWe Frascati pod Rzymem rozpoczęła się kapituła generalna kamedułów. Gromadzi ona przedstawicieli Kongregacji Góry Koronnej tego zakonu, do której należą również dwa polskie eremy na krakowskich Bielanach i w Bieniszewie koło Konina. Spotkanie ma charakter sprawozdawczo-kontrolny. W kapitule bierze udział dotychczasowy przeor Bieniszewa o. Ambroży Biełucha EC.

„Będą sprawdzane przez biegłych rachmistrzów wyznaczonych przez prezydenta kapituły relacje ekonomiczne poszczególnych eremów pod względem poprawności – powiedział Radiu Watykańskiemu kameduła. – Będą zdawane relacje z wizyt kanonicznych w każdym eremie. Na tej podstawie każdy z członków kapituły będzie mógł sobie wyrobić zdanie, co dzieje się w każdym eremie. Nie jest to kapituła wyborcza. Przełożeni generalni się nie zmieniają, ale dotyczy to przełożonych lokalnych. Także mój mandat przeora kończy się dziś rano 15 września”.

Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry Koronnej liczy ok. 50 mnichów. 20 z nich to Polacy.

tc/ rv

Za: Radio Watykańskie.