Włochy: Nowa salezjańska Rada CDB

salezjanie_logo.jpg W sobotę 2 stycznia w czasie obrad IV Zgromadzenia Ogólnego “Ochotników z Ks. Bosko” (CDB), zbliżających się do końca, został wybrany Odpowiedzialny Światowy i nowa Rada na czterolecie 2010-2013.
Do południa uczestnicy zgromadzenia byli zaangażowani w proces rozeznania, którym kierował emerytowany Asystent Główny – ks. Julio Olarte; miał on na celu wybór Odpowiedzialnego Światowego i Rady Głównej. Refleksja i konfrontacja znalazły swój punkt kulminacyjny we Mszy św., której przewodniczył ks. Francesco Cereda, Radca ds. Formacji Salezjanów.

Wezwał on uczestników do bycia uległymi wobec działania Ducha Świętego
w tym bardzo ważnym momencie dla życia Instytutu, jakim są wybory.

Wczesnym popołudniem rozpoczęły się wybory. W ich wyniku pan Liborio został ponownie wybrany Odpowiedzialnym Światowym.

Dzień zakończył się tradycyjnym “słówkiem na dobranoc”, które wygłosił
ks. Natale Vitali, Radca regionu Ameryka Łacińska-Stożek Południowy,
dzieląc się swoim doświadczeniem animacji z powierzonego mu regionu.

IV Zgromadzenie Ogólne CDB zakończyło się w dniu dzisiejszym Mszą św.,
której przewodniczył ks. Adriano Bregolin, Wikariusz Przełożonego
Generalnego i pierwszy animator Rodziny Salezjańskiej, w czasie której
jeden z członków Instytutu złożył swoje śluby wieczyste.

CDB zrodzili się 12 września 1994 roku w czasie spotkania, w którym
wzięło udział 7 ludzi młodych, a oficjalnie zostali zatwierdzeni w dniu
24 maja 1998 r. przez Arcybiskupa Caracas – bpa Ignazio Velasco Garcia,
sdb, jako Stowarzyszenie publiczne świeckich wiernych. W Konstytucjach
zostało zaznaczone, że po ewentualnym zatwierdzeniu członków tego
Stowarzyszenia, staną się Instytutem Świeckim. 24 maja 2006 roku
kardynał Caracas, bp Jorge Urosa Savino, zatwierdził odpowiednim
dekretem kościelnym ich Konstytucje. W czasie obecnego zgromadzenia
został zatwierdzony także tekst Regulaminów.

Za: www.salezjanie.pl.