‚Wpoczątku bylo Slowo…. Najstarsze kaszubskie teksty biblijne’

100410d.png W ostatnich dniach marca 2010 r. nakładem wydawnictwa Czec w Kartuzach ukazała się kolejna książka dotycząca dawnych kaszubskich tekstów biblijnych franciszkanina o. dr. hab. Adama Sikory OFM. Jest to spopularyzowana i poszerzona wersja książki wydanej w ubiegłym roku w wydawnictwie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Teksty biblijne w najstarszych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego”.


W przedmowie do najnowszej pozycji prof. dr hab. Jerzy Treder z Uniwersytetu Gdańskiego napisał m.in.:
„Szwajcarski astronom i matematyk Johann Bernoulli (1744-1807) w dziele Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Kurland, Russland und Polen in den J. 1777 und 1778 (Leipzig 1779), relacjonując m.in. stosunki językowe we wsi Szczepkowice (na południe od jez. Łebsko), napisał: „Mały ten naród ma swój własny język, w którym również wygłasza się kazania i drukuje książki do nabożeństwa”. Jest to pierwsza wiadomość o istnieniu na Pomorzu tekstów drukowanych w języku kaszubskim.
 
qNa początku XXI wieku zabytkami tymi zainteresował się biblista i teolog o. Adam Ryszard Sikora OFM (…). Ogólne i szczegółowe obserwacje o. Adama dowodzą m.in. doskonałej znajomości samych tekstów i powstałej wokół nich bogatej literatury.
Niniejsza książka o. A. R. Sikory wypływa z zainteresowań współczesnej biblistyki i teologii tymi dziełami z odległej przeszłości religijnej i kulturalnej Pomorza i Kaszub; i w tym względzie jest pionierska. I choćby tylko z tego powodu jest bardzo potrzebna! W sposób jasny prezentuje ona omawiane w niej zabytki piśmiennictwa i kultury religijnej z zupełnie innej perspektywy (…).
 
Tytuł książki i jej kompozycja w pełni odpowiadają zawartości i wyłożonym we wprowadzeniu celom prezentacji, a samo referowanie złożonych i nie zawsze w badaniach jednoznacznie dających się wyjaśnić faktów i zagadnień jest klarowne, przeprowadzone językiem bardzo komunikatywnym i bez zbytniego obciążania odbiorcy odnośnikami do bogatej literatury przedmiotu, przedstawionej w ważnym i zaktualizowanym wyborze na końcu. Dla szczególnie mocno zainteresowanych – m.in. dla osób wierzących, zwłaszcza jednak dla badaczy, a więc np. dla kaszubologów, polonistów i slawistów – wartość samą w sobie ma przedrukowanie tekstów biblijnych w ich wersjach niemal oryginalnych z XVI-XVIII wieku”.

Za: www.franciszkanie.net.