Wydawnictwo Homo Dei proponuje nowe książki

091204h.png Wydawnictwo Homo Dei
prezentuje nowości oraz proponuje książki na zbliżający się okres świąteczny: niemieckiego jezuity Alfreda Delpa SJ pt. ‚W obliczu śmierci’ oraz ks. Christopha Benke ‚Tęsknota za duchowością’.

Alfred Delp SJ – W obliczu
śmierci.
Niemiecki jezuita Alfred Delp, zapowiadający się na
wybitnego myśliciela XX wieku, za sprzeciw wobec ideologii nazistowskiej
został skazany na śmierć przez wladze Trzeciej Rzeszy. W celi śmierci, w
oczekiwaniu na wykonanie wyroku, powstają jego rozważania, w których
refleksje nad czasem adwentu i Bożego Narodzenia łączą się z zamyśleniami
nad życiem, śmiercią i wiecznością, a także nad problemami tamtych czasów;
pozostają one aktualne i dzisiaj. Myślą swoją obejmuje Delp również
poszukiwanie przyczyn nazistowskiego szaleństwa. Rozważania Alfreda Delpa
znany trapista Tomasz Merton uznał za być może najbardziej przenikliwe
medytacje chrześcijańskie naszej epoki. To już jest klasyka duchowości
chrześcijańskiej.
 
091204k.pngKs. Christoph
Benke – Tęsknota za
duchowością.
Religia znowu jest obecna w świecie i jest postrzegana
jako siła życia społecznego. Całymi miesiącami dyskutowano na temat tego,
czy możliwe jest odwołanie do Boga w preambule do konstytucji Unii
Europejskiej. Trwały spory o kwestie ewolucji, by ożywić dialog między
wiarą (teologią) a naukami przyrodniczymi. Spór o karykatury Mahometa czy
też przemówienie papieża w Ratyzbonie wywołały niepokoje w wielu krajach
islamskich. Są to tylko nieliczne symptomy przemawiające za tym, że
religia nie umarła. Proroctwo końca religii w nowoczesnym społeczeństwie
Zachodu, głoszone od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, okazało się
błędne. Wręcz przeciwnie, wiele wskazuje na to, że religia stanie się
tematem XXI wieku. Christoph Benke przekonuje, że tęsknota za życiem
duchowym – która jest czymś więcej niż tylko psychiczną potrzebą – jest
żywo obecna w każdym człowieku. Pokazuje również, w jaki sposób
chrześcijaństwo na tę tęsknotę może odpowiedzieć.