Home WiadomościArchiwum XXII Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

XXII Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

Redakcja
090523a.jpg W
Rzymie od 18 maja br. trwa XXII Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży
Najświętszego Serca Jezusowego. Uroczyście kapitułę otworzył przełożony
generalny o. Ornelas Carvalho José. Ojcowie kapitulni zgromadzili się po raz pierwszy w sali obrad 18 maja
2009 o godz. 8.30. Po modlitwie i wezwaniu asystencji Ducha Świętego
rozpoczęli swoją pracę. Zgodnie z Regulaminem Kapituły, Przełożony Generalny, o. Ornelas
Carvalho José, który przewodniczy zgromadzeniu, przywitał wszystkich
uczestników. Po przedstawieniu tematu i celów obecnej Kapituły, ogłosił
formalne otwarcie XXII Kapituły Generalnej.


Pierwszy dzień Kapituły –  18 maja
090523b.jpg

W chwili otwarcia Kapituły obecnych było 76 delegatów. W najbliższą środę do ich grona dołączyć ma ks. A. Panteghini, który nie mógł być obecny z powodów zdrowotnych.   Przewodniczący Kapituły przedstawił zaproszonych ekspertów i osoby, którym zostały powierzone pewne zadania „techniczne” (sekretarz, moderatorzy, protokolanci, komitet redakcyjny).

Na skrutatorów wybrani zostali: ks. Richard Prosper Nsimba Ntontelo (CO) i ks. Mathews Lalan Vadassery (IND).

Zgromadzenie zaaprobowało obecność na Kapitule osób zaproszonych a są to: ks. José Zeferino Policarpo Ferriera, ks. Marek Stoklosa, ks. Heinrich Westendorf i ks. Francisco Javer Larrea Pascal.

Moderatorami zostali wybrani: ks. Alessandro Capoferri (MZ), ks. Eduardo Emilio Aguero (AR), br. Raymond Kozuch (US).

Komisja liturgiczna składa się z trzech członków: ks. Ciro Moschetta (IM), ks. Joseph Claude Siebenaler (AG) i ks.  Ricardo  Freire de Oliveira (LU);

Komisja ekspertów do spraw finansów: ks. Giacomo Cesano (IS), br. Jorge Torres Santibanez (CH) i dr. José Maria Gutierrez (świecki Hiszpan).

Inne « urzędy » : ks. Pawel Krok (PO) (logistyka), ks. Zdzislaw Huber (FIN), ks. Pedro Iglesias    (HI) i pani  Mary Gorski (USA) (biuro prasowe), ks. Bernard Rosinski (US) i ks. Yvon Mathieu (MAD) (sekretariat – tłumaczenia), pani Maria Ceraolo (Italia) (sekretarka), br. Abbondio  Riva (IS) (różne).

O godz. 10.45 rozpoczęła się uroczysta Msza święta poprzedzona procesją, w czasie której śpiewano hymn do Ducha Świętego.

 O godz. 15.30 rozpoczęła się popołudniowa sesja plenarna, na której powołana została komisja do oceny sprawozdania Przełożonego Generalnego. W jej skład weszli: ks. Angelo Arrighini (IS), ks. Hamelijnk Olav (GE), ks. Hulse Paolo (BC), ks. Sanecki Artur (PO).

Następnie Ojciec Generał rozpoczął prezentację swojego sprawozdania o stanie Zgromadzenia za lata 2003-2009. Prace zakończono o 18.30.

Drugi Dzień Kapituły – 19 maja 090523c.jpg

 Drugi dzień obrad Kapituły rozpoczął się o godz. 8.15. modlitwą poranną, której przewodniczył ks. Tullio Benini (przełożony prowincji północnej prowincji Włoskiej, IS). Następnie moderator, brat Raymond Kożuch  podał informacje dotyczące porządku dnia. Poinformował zebranych, iż został ustalony skład komitetu redakcyjnego, który przygotuje końcowy dokument XXII Kapituły Generalnej, w jego skład weszli: ks. Mpambani Zolile (AM), ks. Jon Van Den Hengel (CAN), ks. Almeida J. Carlos (BC). Zgromadzenie przez aklamacje przyjęło podany skład. Następnie moderator zaprosił zgromadzonych do wysłuchania drugiej części sprawozdania o. Generała. Wystąpienie Ojca Generała spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony zebranych, czego wyrazem były długie brawa.

Następnie, miała miejsce praca w grupach językowych. Rozpoczęła się ona o 10.30 i trwała do 12.00. Po południu od 15.30 do 17.00, kiedy to wszyscy zebrali się na posiedzenie plenarne, aby wysłuchać sprawozdań z pracy w grupach i kontynuować dyskusję.

Sprawozdania z pracy w grupach można streścić następująco:

1. Formacja – należy być uważnym na istniejące różnice międzypokoleniowe w Zgromadzeniu, ale także na konieczność kontynuowania formacji na każdym etapie życia zakonnego. Dojrzewanie wymaga cierpliwości i czasu. Nie do przecenienia w procesie formacji jest żywy przykład życia duchowością sercańską. Trzeba jeszcze większą     uwagę zwrócić na przygotowanie wychowawców. Formacja winna uwzględniać kontekst społeczno-eklezjalny.

2. Spadek liczby sercanów w jednych rejonach świata i jej wzrost w innych. Niektóre prowincje wydają się być skazane niemożliwy do przezwyciężenia pod tym względem kryzys. Dlaczego by jednak nie podjąć wysiłków zmierzających do ich ożywienia? Chociażby przez większą otwartość na współpracę z tymi prowincjami, które cieszą się pełną żywotnością. Należy wspomagać obecność Zgromadzenia tam, gdzie jest wielka liczba powołań (Afryka, Azja).

3. Należy popierać współpracę pomiędzy różnymi prowincjami, dystryktami, rejonami. Jednakże taka współpraca jest rzeczywiście owocna, jeżeli nie jest tylko pomocą mającą na celu umożliwienie fizycznego przetrwania, ale sprzyja wzrostowi samodzielności.

4. Duchowość sercańska: daje się odczuć potrzeba powrotu do duchowości – tylko dogłębne jej przeżywanie uchronić nas może od definitywnego zniknięcia.

5. Misje: zgoda na międzynarodowe wspólnoty misyjne i na nowe inicjatywy w tym względzie. Trzeba jednak zabezpieczyć konieczne środki na takie przedsięwzięcia.

6. Rodzina sercańska: dla niektórych samo określenie wydaje się być mało precyzyjne – inni, przeciwnie, uważają, że nie ma w tym względzie niejasności.

7. Obecność SCJ w szkołach i na uniwersytetach: oczekuje się, że Kapituła określi precyzyjnie, na czym polega sercańskie zaangażowanie społeczne i w konsekwencji celowość i sposób zaangażowania się w tym obszarze. Być może następna Konferencja Generalna winna podjąć ten temat.

Trzeci dzień Kapituły – 20 maja 090523d.jpg

O godzinie 8.15 ojcowie kapitulni zebrali się w sali obrad, aby rozpocząć trzeci dzień obrad. Modlitwę poranną poprowadzili współbracia z prowincji Kongijskiej. Moderator, ks. Eduardo Emilio Aguero, wprowadzając w tematykę dnia wspomniał, że jest to dzień Święta Narodowego w Kamerunie.
Zgromadzeni poprzez głosowanie przyjęli protokół z poprzedniego dnia obrad Kapituły. Następnie, Ojciec Generał odczytał listy skierowane do Kapituły przez biskupa Virginio Bressanelliego i i grupę świeckich sercanów z Brazylii.
Następnie głos zabrał Ekonom Generalny, ks. Mielgo Dominguez Aquilino, który rozpoczął prezentację sprawozdania finansowego za minione sześciolecie. Swoje wystąpienie podzielił na trzy części:
1) aspekty historyczne – spojrzenie w przeszłość;
2) aktualna sytuacja;
3) perspektywy na przyszłość.


Całe sprawozdanie poprzedzone zostało wstępną uwagą, że obecna sytuacja ekonomiczna Zgromadzenia jest wynikiem zarówno tego, co miało miejsce w dalekiej przeszłości, jak i wydarzeń całkiem niedawnych (światowy kryzys ekonomiczny)

Spojrzenie w przeszłość

Patrząc wstecz, można zauważyć, że XVI Kapituła Generalna była przełomowym momentem w procesie dochodzenia do stabilności finansowej Zgromadzenia. Od tego jednak momentu, stopniowo, sytuacja ekonomiczna ulegała ciągłym zmianom: został sprzedane pewne nieruchomości, spadła liczba dobroczyńców, co nie pozostało bez wpływu na centralny fundusz Zgromadzenia.

Aktualna sytuacja

Polityka ekonomiczna w latach 2003-2009 kieruje się zasadą wspólnoty dóbr, planowaniem i poszanowaniem prawa. Trzeba stwierdzić, że w Zgromadzeniu istnieje duża wrażliwość na sytuację materialną biedniejszych obszarów i gotowość dzielenia się.

Spoglądając w przyszłość, zostały przedstawione pewne propozycje, które miały być przedmiotem dyskusji w grupach językowych (trzyletni plan wydatków i dochodów, wpłaty na rzecz FAG w wysokości 1%, samofinansowanie, itp.).

W części popołudniowej obrad, zgromadzenie plenarne odbyło dyskusję nad sprawozdaniem ekonomicznym. Następnie Komitet niezależnych ekspertów ekonomicznych przedstawił swoją (pozytywną) ocenę sprawozdania Ekonoma Generalnego.

Ks. Zbigniew Morawiec SCJ

Za:www.sercanie.org.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda