Z muszlą na szlaku

100109e.png Otwarcie Świętych Drzwi Przebaczenia w katedrze w
Santiago de Compostela zainaugurowało 1 stycznia 2010 r. Rok św. Jakuba
Apostoła. W Polsce jednym z pierwszych wydarzeń związanych z tym Rokiem
jest głogowska wystawa przybliżająca ideę pielgrzymowania do Santiago de
Compostela i koncert pieśni do św. Jakuba w Krakowie.

Inauguracja
Jubileuszowego Roku Jakubowego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, na terenie
której znajduje się jedyne w Polsce sanktuarium pielgrzymkowe św. Jakuba,
odbędzie się 25 stycznia 2010 r. W zielonogórskiej konkatedrze biskup
diecezjalny Stefan Regmunt odprawi o godz. 18.00 Mszę św., w której wezmą udział
m.in. członkowie Bractwa Świętego Jakuba Starszego.

Do 28 lutego br.
można zwiedzać otwartą wczoraj (6.01) w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w
Głogowie wystawę zatytułowaną: „Do Santiago!”. Ekspozycja ma przybliżyć ideę
pielgrzymowania do Santiago de Compostela siecią dróg pątniczych zwanych
Szlakiem św. Jakuba.
W Krakowie koncert inaugurujący Rok Jubileuszowy św.
Jakuba 2010 odbędzie się w sobotę 9 stycznia o godz. 18.00 u oo. Dominikanów w
Krakowie przy ul. Stolarskiej 12. W repertuarze chóru Schola Cantorum
Cracoviensis przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie pod dyrekcją Barbary Karpały
znajdą się pieśni do św. Jakuba wpisane w tradycję pielgrzymek do Santiago de
Compostela począwszy od XII wieku (Codex Calixtinus) aż po czasy współczesne.

Jednym z najważniejszych wydarzeń Roku Jakubowego w Polsce ma być przyjazd
arcybiskupa Santiago – abp. Juliána Barrio na Ogólnopolską Pielgrzymkę Czcicieli
św. Jakuba na Jasną Górę. W poszczególnych rejonach (diecezje skupione wokół
parafii św. Jakuba w Więcławicach Starych, Łebie, Szczyrku i Jakubowie), będą
peregrynować relikwie św. Jakuba Starszego Apostoła. – Rok Jakubowy jest okazją
nie tylko do ożywienia kultu św. Jakuba w Polsce, ale pomocą dla każdego
pielgrzyma, który pragnie poprzez pielgrzymkę do jego grobu bardziej zbliżyć się
do Boga – wyjaśnia ks. Stanisław Czerwiński, proboszcz z Jakubowa k. Głogowa. –
Osobiste przeżycia wewnętrzne, nawrócenia, rozmowa z Bogiem i spotkania z ludźmi
na szlakach pielgrzymich, prowadzących do grobu św. Jakuba, to dzieło, które
pragniemy przybliżyć w Roku Jakubowym. Pątniczy trud, modlitwa, pokuta,
miłosierdzie i nadzieją płynąca z Ewangelii – oto z czym wyruszamy na szlak –
zaznacza.

Kolejny, już 119. Rok św. Jakuba (Ano Jacobeo) zainaugurowało
1 stycznia 2010 r. otwarcie Świętych Drzwi, tzw. Drzwi Przebaczenia Puerta del
Perdón w katedrze w Santiago de Compostela. Papież Benedykt XVI w liście do
metropolity Santiago abp. Juliána Barrio podkreślił, że „droga ta, usiana tak
licznymi świadectwami gorliwości, pokuty, gościnności, sztuki i kultury,
opowiada wymownie o duchowych korzeniach Starego Kontynentu”. Pielgrzymujących
Drogą św. Jakuba zachęcił do dawania świadectwa, iż Chrystus żyje i jest naszą
nadzieją. Jubileusz w Santiago de Compostela zbiega się z Rokiem Kapłańskim
dlatego Papież przypomniał także o roli kapłanów wśród pielgrzymów, którzy
pomagają im spotkać się z Chrystusem przez sakramenty pokuty i Eucharystii.

Do grobu św. Jakuba w Hiszpanii pielgrzymuje coraz więcej Polaków. Jak
informuje ks. Roman Wcisło, saletyn z Centrum Pielgrzymkowego im. Jana Pawła II
na Monte de Gozo, w zeszłym roku pielgrzymi z Polski uzyskali 1321 Composteli. –
Tym samym przesunęliśmy się już na 12 pozycję w rankingu pielgrzymów
cudzoziemców. Jak zwykle pierwsze miejsca zajęli kolejno Niemcy, Włosi i
Francuzi (poza Hiszpanami oczywiście). W sumie w 2009 roku do Santiago przyszło,
albo przyjechało na rowerze lub konno ponad 145000 pielgrzymów – podaje
zakonnik.
Ale i w kraju odtworzono i utworzono setki kilometrów szlaków
pątniczych. Inicjatywa ożywienia w roku 2010 kultu św. Jakuba poprzez
pielgrzymki szlakami Apostoła w Polsce oraz do jego grobu w Santiago de
Compostela zrodziła się w Jakubowie, gdzie znajduje się jedyne w naszym kraju
sanktuarium pielgrzymkowe św. Jakuba. To tu wziął początek pierwszy w Polsce
współcześnie odtworzony Szlak św. Jakuba. Powstało też ogólnopolskie
stowarzyszenie: Bractwo św. Jakuba, które animuje różnego rodzaju pielgrzymki,
konferencje oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym.

W dziejach
Kościoła Santiago de Compostela jest wymieniane obok Jerozolimy i Rzymu, jako
jedno z trzech najważniejszych celów chrześcijańskiego pielgrzymowania. Według
tradycji w miejscu, w którym dziś leży to hiszpańskie miasto, pochowano ciało
św. Jakuba Starszego Apostoła, brata Jana Ewangelisty. Herod Agryppa I wnuk
Heroda Wielkiego, kazał ściąć go mieczem (Dz 12, 1-2) podczas pierwszego
prześladowania. Ikonografia przedstawia Jakuba z pielgrzymim kijem w ręku i ze
zwojem Ewangelii, typowymi dla wędrownego apostoła, oddanego głoszeniu Dobrej
Nowiny i charakterystycznymi dla pielgrzymowania.

W Santiago dwukrotnie
przebywał Jan Paweł II, raz nawet przeszedł niewielki odcinek Camino Frances –
drogi francuskiej. W dokumencie, zwanym „Aktem europejskim z Santiago de
Compostela”, napisał, że „cała Europa odnalazła się wokół tej «pamiątki»
świętego Jakuba, w tych samych wiekach, w których budowała się jako kontynent
jednorodny i zjednoczony duchowo. Dlatego to sam Goethe stwierdzi, że świadomość
europejska zrodziła się w pielgrzymowaniu”. W sobotę, 2 stycznia br., abp Barrio
otworzył w Santiago aleję noszącą jego imię – Avenida Xoán Paulo II (Aleja Jana
Pawła II).

W 1982 r. Rada Europy uznała Camino de Santiago za drogę
ważną dla kultury kontynentu i zaapelowała o odtwarzanie i utrzymywanie dawnych
szlaków pątniczych. W październiku 1987 r. Drogę św. Jakuba ogłoszono pierwszym
Europejskim Szlakiem Kulturowym Rady Europy, a sześć lat później wpisano ją na
Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Jubileuszowy Rok Święty
ogłasza się w Santiago de Compostella we wszystkich latach, w których święto
apostoła Jakuba – 25 lipca – przypada w niedzielę. Pierwszy ogłosił w 1120 roku
papież Kalikst II. Poprzedni obchodzono przed sześciu laty – w 2004 roku, a
następny będzie dopiero za 11 – w 2021 roku.

 
Za: KEP.