Zakony w Polsce: Nowa przełożona sióstr Serca NMP

100115c.png Od 8 do 11 stycznia br. w sanktuarium bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej odbywała się Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca NMP. Celem spotkania, było dziękczynienie za 50 lat oficjalnego istnienia zgromadzenia, refleksja nad jego przyszłością oraz wybór nowej przełożonej generalnej i Rady generalnej.
Podczas trwających trzy dni obrad, siostry Serca Maryi (popularna nazwa), podejmowały tematy związane z dotychczasowym stylem życia sióstr oraz dyskutowały nad własnym charyzmatem, który pragnęłyby właściwie odczytać w kontekście aktualnych wyzwań Kościoła i świata.


Między innymi siostry podjęły decyzję o czynnym włączeniu się do
Wielkiej Nowenny Fatimskiej, przygotowującej do 100. rocznicy objawień
Matki Bożej w Fatimie.

Swoje postanowienie siostry tłumaczą zbieżnością charyzmatu
zgromadzenia z najważniejszymi elementami orędzia fatimskiego, jakimi
są: kult Niepokalanego Serca Maryi, stała modlitwa, duch ofiary oraz
dziecięctwo duchowe.

Siostry, które jako jedyne z habitowych zgromadzeń w Polsce,
odwołują się w swej nazwie do Niepokalanego Serca Maryi, w szczególny
sposób pragną szerzyć Jej kult oraz ofiarowywać swoje modlitwy i
praktyki pokutne w intencji grzeszników. W tym celu na swojej stronie
internetowej www.siostry.info,
wkrótce uruchomią skrzynkę intencji, gdzie będzie można polecać
modlitwie sióstr osoby, które oddaliły się od Boga. Już teraz można
drogą e-mail lub listownie (adresy domów na stronie internetowej),
kierować prośby o modlitwę w tej intencji.

W drugim dniu obrad siostry dokonały wyboru nowej przełożonej
generalnej, którą została s. Marta Muskus dotychczasowa przełożona domu
generalnego w Niepołomicach. Nowa matka generalna pochodzi z Leżajska.
W przeszłości była referentką powołaniową, mistrzynią nowicjatu oraz
asystentką generalną.

Początki
Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
sięgają roku 1911. Żyjący we Lwowie o. Konstanty Marszałowicz TJ zebrał
wokół siebie grupę pobożnych dziewcząt zakładając Stowarzyszenie
Miłości Bożej.

W zamierzeniach założyciela stowarzyszenie miało podjąć pracę
misyjną i posługę w Kościele lokalnym. Siostry żyjąc skromnie oddawały
się pracy charytatywnej we Lwowie, a po śmierci opiekuna przekształciły
się w habitowe Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca NMP. Czasy
powojenne sprowadziły siostry do Krakowa oraz na ziemie odzyskane.
Jednocześnie siostry starały się o zatwierdzenie zgromadzenia przez
władze kościelne.

Rok 1952 przyniósł uregulowanie prawne istnienia Instytutu, dzięki
któremu siostry złożyły swoje pierwsze śluby zakonne. Zatwierdzenia
zgromadzenia dokonał bp Franciszek Jop, 6 stycznia 1959 roku w Opolu.

Siostry obecnie m.in. pracują przy sanktuarium bernardynów w Leżajsku.

dm

Za: www.franciszkanie.pl.