Zapowiedź: Pielgrzymka braci zakonnych na Jasną Górę

W dniach 2-3 marca 2011 r. odbędzie się 29. Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę pod hasłem: „Aby wszyscy Bracia stanowili jedno w Chrystusie”. Przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego i przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce ks. Tomasz Sielicki, zachęcając do udziału w pielgrzymce, wystosował do braci chrystusowców specjalne pismo (KLIKNIJ, ABY JE PRZECZYTAĆ).

 

 


Program Pielrzymki:

29. PIELGRZYMKA BRACI ZAKONNYCH NA JASNĄ GÓRĘ 2-3 marca 2011 r.
„Aby wszyscy Bracia stanowili jedno w Chrystusie"
 
Dzień I – środa, 2 marca

11.00 – Msza Święta na rozpoczęcie w Kaplicy Matki Bożej; przewodniczy i homilię wygłosi Abp Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański; oprawa liturgiczna – Paulini

– Dla chrystusowców obiad w domu zakonnym Towarzystwa, ul. Radomska 25; po obiedzie braterskie spotkanie z Przełożonym Generalnym

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w Bazylice Jasnogórskiej; prowadzą Faustyni

– Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich; rozważania prowadzą – Franciszkanie Konwentualni (Prowincja Warszawska);
 
Krzyż do poszczególnych stacji niosą: z Bazyliki do stacji I – Bracia Paulini; do stacji II – Bracia Franciszkanie Konwentualni (Prowincja Warszawska); do stacji III    –    Bracia    Cystersi    i    Bracia    Chrystusa Cierpiącego; do stacji IV – Bracia Bernardyni; do stacji V – Bracia Serca Jezusowego; do stacji VI – Bracia Dominikanie; do stacji VII – Bracia Albertyni; do stacji VIII – Bracia Szkolni; do stacji IX – Bracia Werbiści; do stacji X – Bracia Michalici; do stacji XI – Bracia Bonifratrzy; do stacji XII – Bracia Pallotyni; do stacji XIII – Bracia Salwatorianie; do stacji XIV – Bracia Chrystusowcy; do Bazyliki – Bracia Paulini

17.00 – Konferencja w Auli Jana Pawła II; o. Gabriel Bartoszewski: „Sylwetka bł. Ks. Jerzego Popiełuszki"

– Nieszpory w Auli Jana Pawła II; prowadzą Benedyktyni 20.15 – Różaniec w Kaplicy Matki Bożej; prowadzą Misjonarze Ducha Świętego

21.00 – Apel Jasnogórski – przewodniczy O. Opat Eugeniusz Augustyn O. Cist.
 
Dzień II – czwartek, 3 marca

9.00 Jutrznia w Auli Jana Pawła II; prowadzą – Benedyktyni – konferencja w Auli Jana Pawła II – dyskusja i wolne wnioski

11.00 – Msza Święta na zakończenie z odnowieniem profesji zakonnej w kaplicy Matki Bożej: przewodniczy i homilię wygłosi o. Generał Izydor Matuszewski; oprawa liturgiczna – Paulini