Avila: zakończenie Europejskiego Spotkania Młodych

Avila: zakończenie Europejskiego Spotkania MłodychUroczysta Msza, której przewodniczył kard. Ricardo Blázquez, zakończyła Europejskie Spotkanie Młodych w Avili. Młodzież pozdrowił również Papież Franciszek.

W krótkim pozdrowieniu Papież Franciszek zachęcił młodych, aby nie godzili się na „życie przeciętne i bez aspiracji”. Trzeba stale „wzrastać w przyjaźni z Chrystusem”,  „uświadamiać sobie coraz bardziej znaczenie daru otrzymanego w chrzcie i bierzmowaniu” oraz „nieść miłość Chrystusa naszym bliźnim”. Z kolei kard. Ricardo Blázquez, przewodniczący episkopatu Hiszpanii, prosił młodych ludzi, aby zgodnie z hasłem spotkania stali się prawdziwymi przyjaciółmi Boga, naśladowali św. Teresę w zdecydowaniu, wysiłku, pracowitości i szukaniu Chrystusa oraz by nie tracili nadziei, szczególnie w czasach kryzysu, który tak mocno dotknął młodzież.

Na zakończenie Mszy został poświęcony obraz Niepokalanej, który nawiedzi wszystkie diecezje Hiszpanii w ramach przygotowań do ŚDM w Krakowie.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt

Za: Radio Watykańskie.