Home Wiadomości Brazylia: IV Zebranie Regionalne Regii Matki Bożej Miłosierdzia

Brazylia: IV Zebranie Regionalne Regii Matki Bożej Miłosierdzia

Redakcja

W domu formacyjnym Matki Bożej Miłości w Guapimirim odbywało się IV Zebranie Regionalne Regii Matki Bożej Miłosierdzia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rio de Janeiro. Tematem przewodnim Zebrania trwającego od 4 do 8 listopada 2013 r., były słowa: „Charyzmat życia konsekrowanego w służbie Nowej Ewangelizacji”.

Zgodnie z Prawem SAC (nr 341) w Zebraniu uczestniczą wszyscy pracujący w stanie Rio de Janeiro i Minas Gerais, którzy złożyli wieczną profesję oraz wicerektor wspólnoty w Manaus i przedstawiciel wspólnoty lokalnej w Portugalii. W sumie 26 członków Regii. Zgodnie z umową między Regią zależną i Prowincją Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu, w Zebraniu uczestniczy wiceprowincjał ks. Lesław Gwarek SAC, reprezentujący Wyższego Przełożonego.

Zebranie Regii ma na celu przeanalizowanie prowadzonych aktywności apostolskich i planowanie nowych działań (Prawo SAC, nr 110). Zebranie zostało otwarte przez Wyższego Przełożonego Regii, ks. Jarosława Chmieleckiego SAC. Pierwszy dzień IV Zebrania Regii Matki Bożej Miłosierdzia był dniem odnowy duchowej, prowadzonej przez ks. Lesława Gwarka SAC. Punktem wyjścia refleksji były słowa Ewangelii według św. Jana – rozdziały od 14 do 17 – będące testamentem Jezusa, zostawionym uczniom. Głównym obrazem przedstawionym jest obraz winnej latorośli, w której Jezus przedstawiony jest, jako winny krzew a Jego Ojciec, jako ogrodnik. Aby dać owoc, musimy trwać w łączności z winnym krzewem. Trwanie w łączności z winnym krzewem, odbywa się poprzez przestrzeganie nowego przykazania, którym jest przykazanie miłości.

Przeprowadzona refleksja, była każdego dnia pogłębiana w trakcie modlitwy indywidualnej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Ks. Lesław Gwarek SAC życzył dla Regi światła Ducha Świętego, wzrostu w charyzmacie Ojca Założyciela i opieki patronki Matki Bożej Miłosierdzia. Szczególne życzenia błogosławieństwa Bożego zostały przekazane nowo wybranemu Przełożonemu Regionalnemu, ks. Jose Rodrigues Filho SAC, z podkreśleniem historycznej chwili, gdyż po raz pierwszy wybory zostały przeprowadzone według nowego modelu, obowiązującego w Stowarzyszeniu oraz po raz pierwszy na Przełożonego Regii wybrany został Brazylijczyk.

Podczas Zebrania zostało przedstawione sprawozdanie Rektora Regionalnego ks. Jarosława Chmieleckiego SAC, który w pierwszym miejscu podziękował za wszelką pomoc, jaką otrzymujemy od Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Ksiądz Regionał przypomniał, że ostatnie Zebranie Regii odbyło się już prawie pięć lat temu i obecne odbywa się pod koniec mandatu obecnego Zarządu Regii i z obecnością nowo wybranego Przełożonego Regionalnego, ks. Jose Rodrigues SAC. Kiedy 11 lat temu powstała Regia Matki Bożej Miłosierdzia, średnia wieku jej członków była jedną z niższych w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, obecnie ta rzeczywistość zmieniła się diametralnie.

Większość członków przekroczyła lub zbliża się do wieku 50. lat. Obecnie w skład Regii wchodzi 34 kapłanów (z tego 2 przebywa poza wspólnotą), jeden ksiądz diecezjalny złożył III profesję czasową w Stowarzyszeniu. Jeden wieczny profes 16 listopada 2013 r., przyjmie sakrament święceń w stopniu diakonatu. W seminarium mamy 3 kleryków profesów czasowych i 6 nowicjuszy (3 podczas kanonicznego roku nowicjatu i 3 na pierwszym roku filozofii) oraz 3 kandydatów w rocznym postulacie. Obecnie pracujemy w 5 parafiach w Rio de Janeiro, 3 w stanie Minas Gerais, 3 w Itaperunie, 3 w Niteroi, 1 w Cachoeiras de Macacu, 2 w Amazonii i 2 w Portugalii.

Ksiądz Regionał podziękował Prowincji Zwiastowania Pańskiego, za ciągła pomoc doradczą oraz finansową. Jej przejawem jest pomoc w utrzymaniu placówki misyjnej w Novo Airao oraz peculium wakacyjne dla członków Regii pochodzących z Polski, którzy w kraju pochodzenia spędzają wakacje. Szczególne podziękowania zostały złożone dla ks. Antoniego Maguzy SAC, który z wielkim zaangażowaniem troszczy się o misjonarzy, którzy przybywają do warszawskiego domu przy ulicy Pszczyńskiej.

Ekonom Regii, ks. Josiel da Silva Azevedo SAC przedstawił sprawozdanie finansowe, dziękując różnym prowincjom za pozytywną odpowiedź na apel pomocy finansowej, przy budowie nowego budynku pallotyńskiego seminarium w Rio de Janeiro.

Ks. Stanisław Krajewski SAC zaprezentował pallotyńską wspólnotę w Amazonii. Pallotyńska wspólnota w Manaus jest wspólnotą międzyprowincjalną. Trzy parafie prowadzone są przez współbraci z Prowincji Santa Maria i dwie parafie przez członków Regii. Ks. Józef Maślanka SAC od 40 lat pracuje w Novo Airao i jako pomoc dla tej parafii prowadzona jest parafia w Manaus. Ks. Artur Karbowy SAC przedstawił pracę członków Regii w Portugalii, gdzie sześciu pallotynów pracuje w 2 parafiach: Odivelas i Febres (jednostka w Febres złożona jest z 5 parafii). Gościem Zebrania był ordynariusz diecezji Petropolis biskup Gregorio Paixao, który, w oparciu o Księgę Jonasza, przedstawił ważność indywidualnej odpowiedzi osoby zakonnej na dobro całej wspólnoty.

Ks. Lesław Gwarek SAC przeprowadził konferencję o głównym temacie Zebrania „Charyzmat życia konsekrowanego w służbie Nowej Ewangelizacji”. Pisma św. Wincentego Pallottiego i Prawo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego są punktem wyjścia, w którym znajdziemy odpowiedź na temat naszego charyzmatu. Jego charyzmatem jest zjednoczenie osób, które będą pracować dla dobra Kościoła. Wspólnie mamy troszczyć się o zbawienie własne oraz bliźniego. Nasz Założyciel ukazał nam wiele różnych form ewangelizacji, np. apostolstwo laikatu, obchody oktawy Epifanii, praca charytatywna, apostolstwo poprzez środki masowego przekazu, i wszystkich tych form winniśmy używać w nowej ewangelizacji.

Komisja prawna zaprezentowała propozycje zmian w Statutach Regii, które zostały poddane głosowaniu. IV Zebranie Regii Matki Bożej Miłosierdzia w Rio de Janeiro zakończyło się Mszą św., której przewodniczył Rektor Regionalny, ks. Jarosław Chmielecki SAC.

Ks. Artur Karbowy SAC

Za: InfoSAC 10/11/2013

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda