Bracia Mniejsi: Spotkanie uczestników Kapituły Generalnej z Papieżem

www.franciszkanie.comDnia 26. maja br. uczestnicy Kapituły Generalnej udali się do Rzymu, gdzie zostali przyjęci na audiencji przez Papieża Franciszka.

Zwracając się do uczestników Kapituły Ojciec Święty w osobach ministrów prowincjalnych pozdrowił wszystkich braci całego Zakonu, podkreślając szczególnie rolę się tych, którzy są obciążeni niedomaganiami wieku i krzyżem choroby, bo w nich – jak powiedział Ojciec Święty – najbardziej objawia się Chrystus.

W słowie skierowanym do braci Papież odniósł się do fragmentów Reguły św. Franciszka, podkreślając szczególnie dwa aspekty: braterstwo i bycie mniejszym, które mają być kluczem do przemiany świata; mówił także o tajemnicy miłosierdzia, która pięknie realizuje się w charyzmacie franciszkańskim. W wypowiedzi Ojca Świętego nie brakło osobistych odniesień, które wykraczały poza ramy oficjalnego przemówienia, a odnosiły się m.in. do geniuszu św. Franciszka, który przejawia się m.in w sformułowaniu Reguły “Niech bracia jedzą to, co im podadzą”, a także do tego, jak habit franciszkański jest przyjmowany przez ludzi “tak zwani kapłanożercy – mówił Papież – potrafią kierować pod adresem księży różne złośliwe uwagi, gdy jednak przejdzie obok nich franciszkanin, nie powiedzą ani jednego złośliwego słowa (!) Ceńcie sobie ten szacunek u ludzi i wychodząc od niego głoście życiem Ewangelię” .

Audiencja zakończyła się modlitwą Anioł Pański i błogosławieństwem Ojca Świętego. W spotkaniu wziął udział także abp. Jose R. Carballo OFM, sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego – do niedawna Minister Generalny Zakonu Braci Mniejszych. Po skończonym spotkaniu, przed powrotem do Asyżu, bracia udali się do sanktuarium “Divino Amore”.

Za: www.franciszkanie.com.