Franciszkanin Prorektorem KUL

Dziedziniec KULZ wielką radością informujemy, że 28 maja 2015 r. Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w tajnym głosowaniu wybrał na urząd Prorektora ds. Nauki i Rozwoju dotychczasowego Dziekana Wydziału Filozofii, o. prof. KUL dra hab. Marcina Tkaczyka OFMConv.

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju odpowiada m.in. za kształtowanie polityki rozwoju uniwersytetu w zakresie badań naukowych, nadzoruje realizację polityki kadrowej w stosunku do pracowników będących nauczycielami akademickimi, sprawuje nadzór nad realizacją projektów badawczych, koordynuje działania związane z przygotowaniem wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych, medali Komisji Edukacji Narodowej oraz nagród ministerialnych.

O. prof. Tkaczyk ma 39 lat. Doktoryzował się w 2005 r. na Wydziale Filozofii KUL, na podstawie rozprawy pt. „Problem stosowalności HW-rozszerzenia systemu logiki modalnej T w dziedzinie fizyk”. Habilitował się w 2010 r. na podstawie rozprawy pt. „Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych”. Od 1 sierpnia 2010 r. jest kierownikiem Katedry Logiki KUL. W 2011 r. trzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W bieżącym roku akademickim felieton prof. Tkaczyka „Na co komu logika?” znalazł się na maturze próbnej z języka polskiego obok tekstów Kopalińskiego, Mickiewicza i Baczyńskiego. Nowo wybrany Prorektor KUL pełnił dotychczas urzędy Prodziekana, a następnie Dziekana Wydziału Filozofii. Więcej na stronie.

Za: Marek Wódka OFMConv/KUL