Jedna prowincja dominikanów dla całej Hiszpanii

RedakcjaW liturgiczne wspomnienie św. Dominika o. Bruno Cadoré, przełożony generalny Zakonu Kaznodziejskiego, podpisał dekret ustanawiający jedną prowincję w całej Hiszpanii. Dekret wejdzie w życie od początku przyszłego roku.

Dla dobra zakonu i prowincji, po wysłuchaniu opinii zakonników i wspólnot prowincji aragońskiej, betyckiej i hiszpańskiej, przy zgodzie Zarządu Generalnego „postanawiam, że od 1 stycznia 2016 r. połączą się one w jedną prowincję” – czytamy w dekrecie. Nowa jednostka będzie nazywała się prowincją hiszpańską i zostanie wpisana jako pierwsza w katalogu zakonu. Ten sam dekret ogłasza również, że 2 stycznia rozpocznie się jej kapituła prowincjalna w miejscowości Caleruega, gdzie urodził się św. Dominik.

Tym samym kończy się długi proces jednoczenia dominikańskich prowincji w Hiszpanii.

rv / M. Raczkiewicz CSsR, Hiszpania

Za: Radio Watykańskie.