Jezuici: Życie Duchowe – Lato 75/ 2013

Ukazał się letni numer „Życia Duchowego” poświęcony Matce Bożej.

W numerze między innymi artykuł ks. Mariusza Rosika pt. „Dziewczyna z Nazaretu”, refleksję ks. Wojciecha Węgrzyniaka wokół fragmentu z ósmego rozdziału Księgi Przysłów, w którym mowa o Bożej Mądrości, tekst Mariana Zawada OCD poświęcony Teologii ikony maryjnej, artykuł Joanny Petry Mroczkowskiej o Maryi jako Naszej Przewodniczce w wierze oraz Stanisława Morgalli SJ o pięknie miłości czystej.

Ponadto w dziale „Duchowość Ćwiczeń” do przeczytania artykuł Jana Ożoga SJ pt. Droga „Ćwiczeń duchownych”, zaś w „Modlitwie i życiu” opublikowano rozważania bł. Karola de Foucauld o woli Bożej.

Zachęcamy także do lektury artykułów w dziale „Z historii duchowości”, w którym publikujemy między innymi kolejną refleksję Leona Nieściora OMI poświęconą wskazówkom Ewagriusza z Pontu – tym razem walce z chciwością i smutkiem. Z kolei w „Rozmowach duchowych” między innymi wywiad z Jerzym Świerkowskim SJ, duszpasterzem Harcerzy Rzeczypospolitej, oraz z patrologiem ks. prof. Leszkiem Misiarczykiem.

W numerze ponadto świadectwa, felietony oraz recenzje interesujących książek.

Najnowszy numer „Życia Duchowego” dostępny jest [TUTAJ].

RED.

Za: www.jezuici.pl.