Kapucyni: Konstytucje Zakonne

W następstwie dekretu Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z dnia 4 października 2013, na mocy którego zostały aprobowane i zatwierdzone teksty zredagowane w języku włoskim, Minister generalny upoważniony przez 84 Kapitułę Generalną promulgował Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i Ordynacje Kapituł Generalnych w ich typicznym wydaniu w języku włoskim wraz z załączonym tekstem.

 


  • Dekret promulgacyjny

Brat Mauro JÖHRI

ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW

MINISTER GENERALNY

Prot. N° 00935/13

Dekret Promulgacyjny

W następstwie dekretu Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, prot. n. C 37 – 1/2013, z dnia 4 października 2013, na mocy którego zostały aprobowane i zatwierdzone teksty zredagowane w języku włoskim, przedstawione listem z dnia 28 września 2013,

Minister generalny

upoważniony przez 84 Kapitułę Generalną

mocą niniejszego dekretu

PROMULGUJE

Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

i Ordynacje Kapituł Generalnych

w ich typicznym wydaniu w języku włoskim

wraz z załączonym tekstem.

Ich wejście w życie ustala się na dzień

8 grudnia 2013

po opublikowaniu ich na oficjalnej stronie internetowej Zakonu.

 

( – ) br. Mauro JÖHRI Minister generalny OFMCap.

( – ) br. Clayton Jaison FERNANDES Sekretarz generalny OFMCap.

 

Dano w Rzymie, z Kurii naszej generalnej, dnia 8 grudnia 2013,
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Patronki Zakonu.


  • Dekret wykonawczy

Brat Mauro JÖHRI

ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW

MINISTER GENERALNY

Prot. N° 00936/13

Dekret wykonawczy Konstytucji

i Ordynacji Kapituł Generalnych

 

Wraz z wejściem w życie Konstytucji i Ordynacji Kapituł Generalnych (OKG), to jest z dniem 8 grudnia 2013, niektóre rzeczywistości Zakonu ulegną pewnym zmianom.

Minister generalny

w celu dostosowania tych rzeczywistości do nowego prawodawstwa,

wydaje obecny

DEKRET

 

Kapituły prowincjalne

OKG w n. 8/18.1 modyfikują sposób odprawiania Kapituły prowincjalnej: „Prowincje liczące stu lub mniej braci odprawiają Kapitułę z głosowaniem bezpośrednim; prowincje liczące więcej niż stu braci odprawiają Kapitułę z delegatami. Tym nie mniej, także prowincje liczące ponad stu braci mogą odprawiać Kapitułę z głosowaniem bezpośrednim, a, ze słusznych powodów, prowincje liczące mniej niż stu braci mogą odprawiać Kapitułę z delegatami”.

W związku z tym zarządza się, aby Prowincje, które zwołały Kapitułę prowincjalną przed datą wejścia w życie nowego prawodawstwa, odprawiły kapitułę według sposobu zgodnego z prawem obowiązującym w dniu zwołania. Prowincje, które będą zwoływać Kapitułę prowincjalną po wejściu w życie nowego prawa, niech to uczynią zgodnie z nowymi przepisami.

Prowincjom liczącym więcej niż stu braci, które do tej pory odprawiały Kapitułę z głosowaniem bezpośrednim, a teraz będą odprawiać ją z delegatami, ponieważ w ich Porządku Odprawiania Kapituły nie określa się sposobu wyboru delegatów, Minister generalny, za zgodą swej Rady, udziela dyspensy od przepisu OKG n. 8/18.1, aby następna Kapituła mogła być odprawiona jeszcze z głosowaniem bezpośrednim. Na Kapitule należy określić i zatwierdzić sposób wyboru delegatów i włączyć go do Porządku Odprawiania Kapituły. Jeśli natomiast na kolejnej Kapitule będzie się chciało jeszcze utrzymać głosowanie bezpośrednie, Minister prowincjalny niech przeprowadzi konsultację w Prowincji, aby Porządek Odprawiania Kapituły uzgodnić z wybranym sposobem.

Prowincje, które z chwilą wejścia w życie nowego prawa zechcą zmienić sposób odprawiania Kapituły, niech przeprowadzą konsultację według przepisów określonych w OKG n. 8/18.2.

Kustodie

Okręgi zakonne, które nosiły nazwę Wiceprowincji odtąd będą zwane Kustodiami. Zachowują one tę samą strukturę, która określona została w ich dekretach erekcyjnych, zarówno w odniesieniu do terytorium, jak i do członków do nich przypisanych i liczby Radnych wybieranych na Kapitule.

Wiceprowincje generalne zwać się będą Kustodiami generalnymi.

Wiceprowincje prowincjalne zwać się będą Kustodiami prowincjalnymi.

Kustodiami generalnymi (zależnymi bezpośrednio do Ministra generalnego) są:

• Arabia

• Czad-Afryka Centralna

• Kongo

• Nikaragua-Kostaryka-Panama

• Gwatemala-Honduras-Salwador

• Etiopia

• Kenia

• Liban

• Mozambik

Kustodiami prowincjalnymi (każda zależna od odpowiedniej Prowincji) są:

• Angola (pr. Wenecka)

• Białoruś (pr. Warszawska)

• Amazonia Roraima (pr. Umbryjska)

• Brazylia Zachodnia (pr. Rio Grande do Sul)

• Wyspy Zielonego Przylądka (pr. Piemontu)

• Republika Dominikany-Haiti (pr. Rio Grande do Sul)

• Ekwador (pr. Hiszpanii)

• Nirmala (pr. św. Józefa Kerala)

• Meksyk-Teksas (pr. Hiszpanii)

• Pakistan (pr. Belgii)

• Papua Nowa Gwinea (pr. Pensylwanii)

• Portoryko (pr. Pensylwanii)

• Afryka Południowa (pr. Irlandii)

• Ukraina (pr. Krakowska)

• Wyspy Mariańskie-Hawaje (pr. Nowego Jorku)

• Wenezuela (pr. Hiszpanii)

• Zambia (pr. Irlandii)

Okręgi zakonne, które zwane były Kustodiami pozostają Kustodiami, zachowując tę samą strukturę, jaka została określona w dekretach erekcyjnych, tak co do granic terytorialnych, jak i w zakresie przypisanych do nich członków i liczby Radnych wybieranych na Kapitule.

Kustodiami prowincjalnymi (potwierdzonymi – każda zależna od odpowiedniej Prowincji), są:

• Benin (pr. Marchii)

• Bułgaria (pr. Krakowska)

• Kamerun (pr. Lombardzka)

• Korea (pr. Irlandii)

• Wybrzeże Kości Słoniowej (pr. Lombardzka)

• Japonia (pr. Nowego Jorku)

• Malezja-Singapur (pr. Filipin)

• Meksyk Północny (pr. Ameryki Zach. – Kalifornia)

• Nigeria (pr. Toskanii)

• Nowa Zelandia (pr. Irlandii)

• Paragwaj (pr. Paraná – św. Katarzyny)

• Prem Jyoti (pr. św. Franciszka Kerala)

• Rumunia (pr. Neapolitańska)

• Szwecja (pr. Warszawska)

• Turcja (pr. Emilii – Romanii)

• Uganda (pr. Karnataka)

• Zimbabwe (pr. Południowego Tamil Nadu)

Jeśli ze względu na zmienione warunki danego okręgu zakonnego pożytecznym okaże się zmienienie liczby Radnych, niech się o to zatroszczy kompetentna władza z zachowaniem n. 136.2 Konstytucji, wprowadzając tę zmianę do Porządku Odprawiania Kapituły.

Konferencje przełożonych wyższych

Przewodniczący Konferencji przełożonych wyższych nie się zatroszczą, w sposób jaki uznają za słuszny, o określenie kryteriów wyboru delegata Konferencji na Kapitułę generalną, zgodnie z tym co postanawia OKG n. 8/8.

Przewodniczący Konferencji niech zatroszczą się o przekład Konstytucji i OKG na języki ich regionów, tak aby mogły być zatwierdzone przez Ministra generalnego i jego Radę.

Także po zatwierdzeniu przekładu, wydaniem typicznym pozostaje wydanie w języku włoskim, które ma stanowić punkt odniesienia w przypadku ewentualnych kontrowersji dotyczących tekstu.

Wejście w życie nowego prawodawstwa

Wraz z wejściem w życie Konstytucji i OKG wszystkie sprzeczne z nimi przepisy prawa podrzędnego zostają uchylone.

Ministrowie i przełożeni domowi, jako kompetentna władza, niech jak najszybciej postarają się o uzgodnienie Regulaminów, Statutów i innych dokumentów z nowymi normami, z zastosowaniem nowej terminologii i nowej numeracji, zwracając się następnie, jeśli to konieczne, o zatwierdzenie ze strony Kapituły.

Minister generalny i prowincjalny niech na piśmie udzielą Kustoszowi uprawnień, które są mu delegowane i niech wskażą te, które rezerwują dla siebie, zgodnie z tym, czego domagają się nn. 20.1 i 136.6 Konstytucji.

Bez względu na inne postanowienia przeciwne.

 

( – ) br. Mauro JÖHRI Minister generalny OFMCap.

( – ) br. Clayton Jaison FERNANDES Sekretarz generalny OFMCap.

 

Dano w Rzymie, z Kurii naszej generalnej, dnia 9 grudnia 2013,
s. Syrusa, biskupa i męczennika, s. Jana Diego Cuauhtlatoatzin, wizjonera z Gwadelupy.


Za: Kuria Generalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.