Kapucyni: Nowe centrum pomocy

Osoby najuboższe od lipca br. mogą skorzystać ze wsparcia powstałej w Krakowie przy ulicy Smoleńsk, drugiej części Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Potrzebującym w pierwszej kolejności zacznie służyć łaźnia i pralnia samoobsługowa.

Głównym założeniem Dzieła Pomocy jest wspieranie i towarzyszenie najuboższym w ich osobistej drodze ku samodzielności. Nie chcemy nikogo wyręczać, ale, wzorem miłosiernego samarytanina, być blisko tych, którzy dzisiaj nie są w stanie poradzić sobie z własnymi problemami – mówi ojciec Henryk Cisowski OFM Cap, dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Prace nad drugą częścią Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio rozpoczęły się w lipcu 2011 roku. Całkowita powierzchnia użytkowa powstałego z myślą o najuboższych obiektu wynosi około 2800 m2. Obecnie trwają prace wykończeniowe we wnętrzu budynku. Centrum przy ulicy Smoleńsk to obiekt pięciokondygnacyjny. W piwnicach znajduje się łaźnia i pralnia samoobsługowa. Parter pomieści jadłodajnię wraz z zapleczem kuchennym, a także recepcję. Na pierwszym piętrze osoby potrzebujące będą mogły skorzystać z podstawowej pomocy medycznej. Ambulatorium pomieści między innymi gabinety: stomatologiczny, ginekologiczny i dermatologiczny. Dodatkowo osoby bezdomne będą tu mogą wykonać  badania USG czy EKG. Kolejne, drugie piętro poświęcone zostanie aktywizacji zawodowej. Jesienią 2013 roku zacznie tu działać sala komputerowa, będą prowadzone szkolenia i warsztaty przysposabiające do podjęcia danego zawodu, a także grupy wsparcia. Na ostatnim piętrze znajdą się pomieszczenia administracyjne. Budowa drugiej części Centrum jest w całości finansowana przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, ze środków pochodzących z 1% podatku.

Pomoc udzielana przy ulicy Smoleńsk, będzie dopełnieniem wsparcia, na które osoby bezdomne i potrzebujące mogą liczyć w pierwszej części Centrum, znajdującej się przy ulicy Loretańskiej. Tu od 2010 roku działa Punkt Konsultacyjny i Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna (wsparcie socjalne, prawne, zawodowe, psychologiczne i duchowe). W całości zatem Centrum będzie świadczyło kompleksową i wielopłaszczyznową pomoc, tylko taka bowiem daje możliwość pokonania tak złożonego problemu, jakim jest bezdomność.

Uroczyste otwarcie drugiej części Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio planowane jest we wrześniu 2013 roku. Jednak już od lipca, sukcesywnie będą uruchamiane kolejne działy Centrum. W pierwszej kolejności osoby najuboższe będą mogły skorzystać z łaźni i pralni.

Działalność Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio będzie realizowana we współpracy z Siostrami Felicjankami i Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei, oraz wszystkimi otwartymi na współdziałanie instytucjami i organizacjami zaangażowanymi na polu pomocy osobom najbiedniejszym.

www.dzielopomocy.pl

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska