„Bóg się rodzi …” w Niepokalanowie

Tradycyjnie w wieczór wigilijny po wieczerzy mieszkańcy Niepokalanowa udają się do Bazyliki przed północą aby w uroczysty sposób wziąć udział w modlitwie Liturgii godzin – Godzinie czytań. W tym roku przewodniczył jej o. Sylwester Pudło OFMConv, pracujący na co dzień w Radiu Niepokalanów. O północy przy śpiewie „Bóg się rodzi” rozpoczęliśmy Msze św. zwaną w naszej polskiej tradycji Pasterką. Głównym koncelebransem był o. Andrzej Kuśmierski OFMConv – proboszcz parafii niepokalanowskiej, który wygłosił okolicznościową homilie. A współkoncelebransami byli: o. Mirosław Bartos OFMConv – gwardian klasztoru oraz o. Grzegorz Bartosik OFMConv. Oczywiście w koncelebrze byli też pozostali ojcowie pracujący przy niepokalanowskim Sanktuarium. Na zakończenie liturgii Mszy św. w procesji zostało przeniesione Dzieciątko Jezus do szopki w Bazylice oraz zostały odczytane życzenia.

Nieodzownym elementem Świąt Narodzenia Pańskiego w Niepokalanowie jest Żywa szopka. Stało się to już zwyczajem, że Ojcowie pracujący w parafii każdego roku troszczą się o to aby jeszcze bardziej przybliżyć tajemnicę Bożego Wcielenia i w sposób plastyczny wyrazić to wszystko co wiąże się z tym wydarzenie. Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli (z parafii) oraz uczniów z Zespołu Szkół udało się i tym razem dokonać tego dzieła. Stąd w Żywej szopce Pan Jezus znalazł się w doborowym towarzystwie tych, którzy zapewne byli obecni przy Jego narodzinach.

Zwiedzaniu tej żywej ekspozycji towarzyszyło śpiewanie kolęd w wykonaniu zespołu „Miriam”, nad którym opiekę sprawuje o. Karol Olborski OFMConv, wikariusz pracujący przy niepokalanowskiej Bazylice.

o. Jacek Staszewski

Foto: o. Aleksander Momot OFMConv i br. Mieczysław Wojtak OFMConv