„Od upadku do świętości” – Kapituła RMF

W dniach 17-19.10.2014 r. na Górze św. Anny miała miejsce kapituła Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej (RMF), której tematem przewodnim było hasło: Od upadku do świętości. Co roku odbywa się w okolicy uroczystości św. Jadwigi Śląskiej. Młodzi ludzie wspólnie pochylali się nad swoją osobista drogą nawrócenia, rozumianą jako zmianę myślenia, wartościowania i działania, aby serce człowieka było w całości nastawione na miłość Boga. Punkt centralny stanowiła Eucharystia. Oprócz duszpasterzy, młodzieży towarzyszyli bracia Korneliusz i Makary.

W programie spotkania były konferencje, praca w grupach, szeroko pojęta integracja. Wszystko po to, aby ściślej budować braterstwo i inspirować się wzajemnie ku dalszej formacji. W sobotę podczas obrad kapitulnych zostały sprawozdane relacje działalności grup lokalnych, m.in. z ich formacji, kontaktów z Franciszkańskim Zakonem Świeckich. Podczas głosowania wyłoniony został nowy zarząd RMF, w skład którego wchodzą: Andrea Marx (przewodnicząca), Jakub Żabiński (zastępca) i Gabriela Szukszto (sekretarz). Podziękowano za dotychczasowy wkład i zaangażowanie ustępującemu zarządowi: Monice Krzanowskiej, Adamowi Graczykowi oraz Łukaszowi Łojowi.

Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej jest wspólnotą młodych osób, którym bliski jest charyzmat franciszkański. W swoim życiu szkolnym, studenckim pragną realizować rady i wartości, którymi był przepojony święty Biedaczyna z Asyżu. RMF jest niejako etapem wprowadzającym w późniejszą formację FZŚ. Młodzież, która zebrała się na kapitule, na codzie gromadzi się przy naszych klasztorach i parafiach w Gliwicach, Raciborzu, Wrocławiu, a także w Kędzierzynie-Koźlu i Opolu, gdzie znajdują się wspólnoty lokalne RMF.

Za: www.franciszkanie.com