100 tys. chce odwiedzić Jasną Górę podczas ŚDM

(fot. shutterstock.com)Już 95 tys. osób zgłosiło chęć nawiedzenia Jasnej Góry podczas Światowych Dni Młodzieży. W Sanktuarium odbyło się dziś spotkanie robocze zespołu z województwa śląskiego przygotowującego to wydarzenie.

Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich pięciu diecezji leżących na tym terenie, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji i innych służb, które pomagają w organizacji zjazdu młodych.

Jak powiedział ks. Michał Jaskuła, zastępca koordynatora ŚDM w archidiecezji częstochowskiej, rozmowy w tym zespole toczą się już od dawna się, ale teraz przybierają na intensywności. – Dyskutujemy na różne sposoby, o wielu sprawach, tak by spotkanie młodych z całego świata było jak najlepiej przygotowane w naszych diecezjach i by przyniosło jak najlepsze owoce – powiedział ks. Jaskuła.

Jak wyjaśnił, zwykle takie spotkania odbywały się w Katowicach, ale ze względu na wyjątkowość Jasnej Góry i chęć nawiedzenia Sanktuarium przez wielu młodych z różnych krajów, postanowiono rozmawiać o Częstochowie, właśnie w klasztorze, by móc jeszcze lepiej zapoznać się z potrzebami i stanem przygotowań.

W spotkaniu roboczym przed Światowymi Dniami Młodzieży wzięła udział delegacja ojców paulinów, którzy z ramienia Zakonu odpowiadają za różne obszary działalności Sanktuarium.

Kustosz Jasnej Góry o. Michał Bortnik poinformował, że wciąż trwa przyjmowanie zgłoszeń grup, które w lipcu przybędą do Częstochowy. – Mamy już zgłoszonych ok. 95 tys. młodzieży, od 18 lipca do 4 sierpnia. To wydaje się nam niczym nadzwyczajnym wobec tego co w końcu lipca zwykle przeżywamy, ale musimy się liczyć także z tym, że przyjedzie wiele polskich grup, które nie mają zwyczaju się zgłaszać – powiedział kustosz.

Najwięcej zgłoszeń napłynęło z Hiszpanii i Włoch, sporo będzie również grup francuskojęzycznych, które archidiecezja częstochowska gościć będzie w domach. Jak się szacuje, najwięcej pielgrzymów przybędzie na Jasną Górę 23 lipca, gdy to zaplanowana jest piesza pielgrzymka młodych z zagranicy przebywających na terenie arch. częstochowskiej i mieszkańców Częstochowy oraz okolic z archikatedry do Sanktuarium. Tego dnia planowany jest też koncert ewangelizacyjny na błoniach.

Prawie wszystkie piesze pielgrzymki, które zwykle docierały na Jasną Górę w drugiej połowie lipca zostały przełożone na inny czas. Wyjątek stanowi kompania gdańska, która przyjdzie do Częstochowy 21 lipca i stąd również pieszo wyruszy do Krakowa.

Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który na krótko spotkał się z przedstawicielami zespołu roboczego podkreślił, że niezwykle ważnym jest udział młodych z Częstochowy i okolic w tym wyjątkowym wydarzeniu w Krakowie. – Żeby nie było tego, z czym już spotykamy np. w Łodzi, że są organizowane grupy rodziców, którzy już dzisiaj zabraniają swoim dzieciom uczestnictwa w spotkaniu, ze względu na przewidywane terroryzm i zamachy – powiedział abp Depo. Dodał, że „nasza młodzież musi mieć odwagę na opowiedzenie się po stronie uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Młodzieży”.

Jak zapewnił Grzegorz Cius, przedstawiciel marszałka województwa śląskiego, który koordynuje prace zespołu ds. ŚDM przygotowania są już bardzo intensywne. – Na tym etapie jesteśmy dobrze przygotowani. W naszych spotkaniach biorą udział wszystkie służby, które będą zaangażowane w Światowe Dni Młodzieży. Staramy się rozwiązywać problemy dotyczące noclegów, przemieszczania się, komunikacji, ale też myślmy o tym, by będąc w naszym województwie odwiedzili miejsca godne uwagi i żeby tutaj czuli się jak najlepiej – powiedział przedstawiciel marszałka województwa śląskiego.

Już wiadomo, że wielu pielgrzymów, którzy nocować będą na terenie woj. śląskiego, zwłaszcza w diecezji sosnowieckiej, wyraziło pragnienie odwiedzenia muzeum w Oświęcimiu. Dlatego przygotowywane są plany logistyczne np. jak w krótkim czasie przemieścić ok. 10 tys. osób.

Wielu pielgrzymów z arch. katowickiej zamierza dotrzeć również do Częstochowy. Niektórzy chcą nawet „poczuć smak pieszego pielgrzymowania” więc i takie plany są opracowywane.

Zespół myśli również o wydaniu wspólnego informatora dla pielgrzymów, w którym znajdą się informacje o regionie i wydarzeniach przygotowanych dla młodych.

Jeśli chodzi o Jasną Górę to nadal niewiadomą pozostaje data i forma pobytu w Sanktuarium Ojca Świętego Franciszka, choć wiadomo, że Ojciec Święty pragnie odwiedzić nasze narodowe Sanktuarium w trakcie swego lipcowego pobytu w Polsce na Światowych Dniach Młodzieży. Konkretną datę oraz plan pobytu Papieża na Jasnej Górze mają przekazać przedstawiciele Watykanu pod koniec lutego.

Za: www.deon.pl.