Home WiadomościZ kraju 142. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych na Jasnej Górze

142. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych na Jasnej Górze

Redakcja

O świadectwie wiary i roli osób konsekrowanych rozważają siostry zgromadzone na 142. Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Trzydniowe obrady rozpoczęły się dziś na Jasnej Górze.

– Uważamy ten temat za bardzo ważny, ponieważ jesteśmy świadkami tego, że ludzie odchodzą od Kościoła. Jest mało powołań, właściwie brak powołań, ale jest wielka nadzieja, ponieważ Jezus obiecał, że nie opuści nas do końca tego świata. Jaka jest dzisiaj nasza rola? Nowe życie dla Kościoła, dla życia konsekrowanego – wyjaśniała s. Dolores Zok, przewodnicząca Konferencji.

S. Zok podkreśliła, że sama rola życia konsekrowanego nie tylko w Kościele, ale i w świecie nie zmieniła się i jest nią modlitwa i służba drugiemu człowiekowi, realizowana różnie, według charyzmatu danego zgromadzenia. Jednak, jak zauważyła przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, zmienia się świat, zmieniają się ludzie a „okres pandemii i czas trudny dla Kościoła ze względu na ujawniane przypadki pedofilii sprawiły, że ludzie konsekrowani muszą żyć naprawdę przezroczyście, w świadomym ubóstwie i uczciwości, by pokazać światu, że Jezus naprawdę żyje i jest”. – Dzisiejszy człowiek, który i tak jest zraniony z wielu powodów, będzie nie tylko patrzył na nasz habit, ale na serce otwarte, na dobre słowa, a przede wszystkim czyny – podkreśliła s. Dolores.

Temat świadectwa i roli osób konsekrowanych podejmą pallotyn bp Adrian Galbas oraz przedstawicielki zgromadzeń: Małych Sióstr Jezusa, Sióstr Zawierzenia, Sióstr Albertynek. Mowa będzie także o świadectwie osób konsekrowanych w Nowej Ewangelizacji.
Bp Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego mówić będzie o „czasie dla Boga. Słuchać, by żyć i służyć innym”. Ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawi raport nt. badań o intymności, płciowości, seksualności i wynikających z nich wyzwań dla zgromadzeń.

S. Zok zwróciła uwagę także na konieczność zmiany form działania w niektórych wspólnotach zakonnych, w których zaczyna po prostu brakować młodych sióstr. Zmienia się także proces formacji, coraz więcej jest tzw. późniejszych powołań, po okresie studiów czy pewnego etapu pracy zawodowej kobiet wstępujących do zgromadzeń. Zauważyła też, że np. w czasach jej formacji wielki nacisk kładziono na duchowość, obecnie zwraca się także mocno uwagę na sferę psychologiczną, emocjonalną, trzeba połączyć bardziej „psychologię z teologią”.
– Dzisiaj potrzeba nam głębokiej wiary, a tej wiary już dzisiaj brakuje, i w rodzinach, i w Kościele. Co tu dużo mówić, i nam ludziom Kościoła potrzeba przywrócenia silnej, żywej, prostej wiary – zauważyła przewodnicząca Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

W Polsce mamy ponad 100 zgromadzeń zakonnych tzw. czynnych, w których żyje około 17 tys. sióstr w ponad 2 tys. domach zakonnych we wszystkich diecezjach. Ponadto prawie 2 tys. sióstr pracuje poza granicami Polski.

Mirosława Szymusik/@JasnaGóraNews


Mszą św. celebrowaną pod przewodnictwem pallotyna bp. Adriana Galbasa na Jasnej Górze rozpoczął się drugi dzień 142. Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. W Polsce mamy ponad 100 tzw. czynnych zgromadzeń zakonnych, w których żyje około 17 tys. sióstr.

– Niezależnie od tego jaką misję wam powierzono, jakąkolwiek posługę klasztorną czy apostolską spełniacie, zawsze zachowujcie w sercu prymat waszego życia konsekrowanego – mówił w kazaniu bp Galbas. Zachęcał, by „ono ożywiało wiarę, bo przeżywane w wierze życie konsekrowane jednoczy ściślej z Bogiem, budzi charyzmaty i czyni posługę nadzwyczajnie owocną”.

Kaznodzieja podkreślał, że konsekracja może być darem, który jest odpowiedzią na dar Boga nieskończenie większy albo może być daniną „skoro już muszę być w tej wspólnocie, idę taką drogą no to składam w ofierze samą siebie”.
– Kiedy odkrywamy to kim jest Bóg dla nas, wtedy w odpowiedzi możemy pokładać w Nim ufność, powierzyć Mu siebie, mogę Mu się oddać – mówił bp Galbas.

Podkreślał, że na Jasnej Górze dziękujemy dziś Bogu, że kiedyś „złożyliśmy nasze życie w darze i prosimy, by nasza posługa była konsekwentnie poddana Ewangelii”. – To jest dar i świadectwo, które składamy światu – mówił kaznodzieja.

Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce powstała w 1970r. Jest kontynuacją form współpracy międzyzakonnej wypracowanych w Polsce poczynając od 1947r. Skupia obecnie ok. 140 przełożonych prowincjalnych i generalnych, reprezentujących 93 instytuty zakonne czynne. Ponadto w pracach Konferencji uczestniczą, jako obserwatorki, niektóre delegatki przełożonych generalnych zgromadzeń nie mających w Polsce prowincji i przełożone nowopowstających zgromadzeń.
Konferencją kieruje ośmioosobowa Konsulta wybierana przez Zebranie Plenarne. Kadencja Konsulty trwa trzy lata.

Izabela Tyras @JasnaGóraNews

Za: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda