Bracia Mniejsi Konwentualni: Nowy Prowincjał Gdański

Niniejszym informuję, że 26 marca 2012 r. w bezpośrednim głosowaniu powszechnym (por. St.Gen. 125 § 3 b) piątym Ministrem Prowincjalnym Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Braci Mniejszych został wybrany o. Jan Maciejowski. Prowincjał elekt obejmie urząd na początku trzeciej sesji Kapituły Prowincjalnej Zwyczajnej (7-12.05.2012).

O. Jan Maciejowski urodził się 25 stycznia 1970 r. w Żywcu. Wstąpił do Zakonu w 1989 r. Śluby wieczyste złożył 4 października 1994 r. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1996 r.

Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach i obronie pracy magisterskiej na KUL w Lublinie uzyskał w 1996 roku tytuł magistra teologii.

Od lipca 1996 r. do września 1997 r. pracował duszpastersko w Gdyni, a od września 1997 r. do lipca 1998 r. w Gnieźnie. W październiku 1998 r. podjął studia z duchowości franciszkańskiej na Fakultecie Teologicznym św. Bonawentury w Rzymie, wieńcząc je zdobyciem licencjatu z duchowości chrystocentrycznej franciszkańskiej.

Na V Kapitule Prowincjalnej Zwyczajnej w roku 2000 został wybrany magistrem nowicjatu. Funkcję magistra nowicjatu w Gnieźnie pełnił przez cztery lata.

Na VI Kapitule Prowincjalnej Zwyczajnej w roku 2004 został wybrany gwardianem klasztoru w Gdyni. Urząd ten pełnił przez dwie kadencje Od lipca 2004 r. jest również proboszczem parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Gdyni.

Na VII Kapitule Zwyczajnej w roku 2008 został wybrany asystentem prowincjalnym oraz ponownie gwardianem klasztoru w Gdyni.

26 marca 2012 r. został wybrany V Ministrem Prowincjalnym Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego.

br. Piotr Łotysz – sekretarz prowincji