16 kwietnia: Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci

Od wielu lat, z inicjatywy Chrześcijańskiego Ruchu Kulturowego, w dniu 16 kwietnia jest obchodzony Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci. Jeszcze dzisiaj setki milionów nieletnich jest zmuszanych do różnej formy poddaństwa i wykorzystywanych.

Iqbal Masih, 12-letni chrześcijański chłopiec z Pakistanu, został zamordowany w dniu 16 kwietnia 1995 r. przez mafię tekstylną w swoim kraju, ponieważ doniósł o tym, że jest wykorzystywany. Iqbal pracował jako niewolnik w zakładzie tekstylnym od wieku czterech lat, ale, kiedy uzyskał wolność, zaczął występować w roli świadka, mówiąc o tym swoim doświadczeniu także na forum parlamentu i uniwersytetów Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Zaangażowanie wychowawcze, jakie Salezjanie i różne grupy Rodziny Salezjańskiej realizują na całym świecie, w wielu przypadkach rozpoczyna się od wyrwania nieletnich z różnych form niewolnictwa. Zgromadzenie Salezjańskie w czasie Kongresu „System Prewencyjny a Prawa Człowieka” uwypukliło wolę pracy na tym polu; zostały także przytoczone w tym względzie pewne świadectwa.

Np. w Ekwadorze salezjanie realizują różne projekty ratowania i resocjalizacji społecznej dzieci z ulicy i robotników. Potwierdza to również historia Washingtona, który przybył 15 lat temu na “patio”, salezjańskie podwórko szkoły w Guayaquil, gdzie mieści się siedziba Fundacji Projektu “Chicos de la Calle”. Liczył 6 lat, kiedy uciekł z domu, daleko od swoich rodziców, którzy go maltretowali. „Skończyłem na ulicy prosząc o pieniądze, potem wpakowałem się w gorsze tarapaty” – wspomina. Pewien kapłan salezjanin zaprosił mnie do domu. “Wszystko się zmieniło, nauczyłem się czytać i pisać, i wyuczyłem się zawodu stolarza” – mówi ten młody człowiek, dzisiaj liczący 21 lat.

Każdego roku od 10 do 15 młodych opuszcza Fundację, nabywając kompetencje zawodowe i zdobywając narzędzia niezbędne do podjęcia pracy. Natomiast Washington zdecydował się pozostać w ośrodku i prowadzić kursy stolarskie. „To wszystko, czego się tutaj nauczyłem, teraz chcę przekazać innym” – powiedział w wywiadzie dla dziennika “El Comercio”.

Salezjański ośrodek w Ekwadorze, zajmujący się zagrożonymi dziećmi, to Ośrodek Wsparcia Żywieniowego i Pedagogicznego i mieści się w Cuenca; jest wspierany przez Salezjańską Fundację“Paces”. Ośrodek ten obejmuje codziennie opieką 120 dzieci i nastolatków znajdujących się trudnej sytuacji, chroniąc ich od przymusowej pracy i zapewniając im formalny system nauczania.

Zaangażowanie na rzecz dzieci będących w niekorzystnym położeniu i narażonych na wykorzystanie “opiera się na odmiennej kulturze dzieciństwa, gdzie wszyscy są równi” – wyjaśnia Edgar Gordillo, Dyrektor Fundacji Salezjańskiej „Paces”.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org