Home WiadomościZ kraju 280 rocznica założenia Zgromadzenia Redemptorystów

280 rocznica założenia Zgromadzenia Redemptorystów

Redakcja

Redemptoryści obchodzą dziś 280. rocznicę założenia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Dziś rozpoczynają również obchody rocznicowe związane z przypadającą w 2013 roku 130. rocznicą powrotu redemptorystów na ziemie polskie oraz 80. rocznicą śmierci o. Bernarda Łubieńskiego.

Inauguracja obchodów rocznicowych odbywa się dzisiaj w Tuchowie w ramach zjazdu ojców i braci redemptorystów oraz wspólnot formacyjnych postulatu, nowicjatu, seminarium i tirocinium pastoralnego. Przed południem uczestnicy wysłuchali dwóch referatów przybliżających życie i duchowość o. Bernarda Łubieńskiego, który najbardziej przyczynił się do ponownego przybycia redemptorystów do Polski. Trzeci referat poświęcony był historii i roli kwartalnika teologiczno-duszpasterskiego „Homo Dei” z racji obchodzonego w obecnym roku 80-lecia jego istnienia.

Po południu o godz. 16 odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów. Wykład inauguracyjny na temat: „Wiara  patriarchów” wygłosi ks. dr hab. Michał Bednarz z Tarnowa. O godz. 18.00 będzie sprawowana uroczysta Msza św. w bazylice Nawiedzenia NMP pod przewodnictwem o. prowincjała Janusza Soka CSsR.

„Chcemy dziękować za kolejne lata posługi na ziemiach polskich, posługi, która dzięki ogromnemu zaangażowaniu włącza się w dzieło nowej ewangelizacji. Obchody skłaniają nas do refleksji, dotyczących różnych sposobów realizowania misji redemptorystowskiej” – powiedział o. Sylwester Cabała, radny prowincjalny Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

– Te dwa wydarzenia, w 130-lecie powrotu redemptorystów na ziemie polskie i 80. rocznica śmierci o. Bernarda Łubieńskiego, mobilizują nas do tego, aby nie tylko wspominać historię, ale również by popatrzeć, jak dzisiaj jako redemptoryści możemy wypełniać nasze zadania, poprzez głoszenie misji rekolekcji, poprzez posługę w ramach rekolekcji specjalistycznych, w ramach grup osób świeckich, zakonnych czy duchownych. Przez posługę parafialną i katechetyczną, jak również poprzez dzieła medialne: Radio Maryja, Telewizję Trwam czy Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej – zaznaczył o. Sylwester Cabała CSsR.
 
Ten rok będzie czasem dziękczynienia Bogu za te 130 lat obecności redemptorystów w Polsce – podkreślał o. Sylwester Cabała CSsR.
 
– W ciągu tego roku, który zaczynamy dniem dzisiejszym, od 9-tego listopada, do przyszłego roku, będziemy się starali z polskiej prowincji redemptorystów dziękować Panu Bogu, za te 130 lat już stałej obecności redemptorystów, na naszych terenach. Jak również patrząc na przykład o. Bernarda Łubieńskiego i innych współbraci, chcemy pogłębić naszą wiarę.  Chcemy również rozwinąć bardziej nasz dynamizm jako redemptorystów, którzy odpowiadają z zaangażowaniem na nowe wyzwania, włączając się w nową ewangelizację – podkreślił o. Sylwester Cabała CSsR.

Ojciec Michael Brehl CSsR., przełożony generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela wystosował do współbraci list z okazji przypadającej uroczystości rocznicowej. W liście Ojciec generał zwracał uwagę na misyjny charakter posługi Zgromadzenia Redemptorystów – podkreślał o. Sylwester Cabała.

– Ojciec generał podkreśla w tym liście, że jesteśmy jako redemptoryści – misjonarzami. Jest to nasza podstawowa tożsamość, jako tych, którzy podążają za Jezusem Chrystusem, w duchu i tradycji św. Alfonsa de Liguori i naszego zgromadzenia. Dlatego też my jako redemptoryści polscy, razem świętujemy ze współbraćmi z tych 78 krajów, dziękując Bogu za to, że możemy tworzyć wspólnie tą piękną, wielką rodzinę – 5 tys. kilkuset redemptorystów, podejmujących misję niesienia Dobrej Nowiny do najbardziej potrzebujących i ubogich – powiedział o. Sylwester Cabała CSsR.
 
O. Michael Brehl CSsR podczas rozmowy w Radiu Maryja zwrócił szczególną uwagę, na formację nowych powołań, podkreślając, że posługa w głoszeniu Dobrej Nowiny stanowi drogę do odkupienia człowieka.
 
– Muszą być jej świadomi, umieć ją ogarnąć sercem, nie bać się. Mieć zawsze ten optymizm obfitości odkupienia, który przez nasze głoszenie mamy zaofiarować ludziom, że skoro Bóg jest z nami to któż przeciw nam. On sam prowadzi tę misję, sam dociera do ludzkich serc, sam zapala wiarę, odkupuję człowieka przez naszą skromną, bardzo żarliwą posługę- podkreślił o. Sylwester Cabała CSsR.

Nie możemy również zapominać o naszych współbraciach, którzy przebywają na misjach – tego dnia obejmujemy ich szczególną modlitwą – dodał o. Sylwester Cabała.

(źródło: www.radiomaryja.pl)

 


Historia Zgromadzenia Redemptorystów

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela powstało jako odpowiedź na wezwanie ze strony Jezusa, skierowane do św. Alfons za pośrednictwem ubogich. W roku 1730 wyczerpany pracą misyjną, na polecenie lekarza, Alfons wyjeżdża z Neapolu, aby odpocząć na świeżym, górskim powietrzu. Wraz z kilkoma kompanami dociera do Scala, na wybrzeże amalfitańskie, na południe od Neapolu. Tam w pobliskich górach znajdowało się sanktuarium Matki Bożej Górskiej (Santa Maria dei Monti), świetne miejsce na wypoczynek, doskonałe na kontemplację, blisko Matki Jezusa Chrystusa; roztaczał się stamtąd widok na piękno otaczających gór i morza.

Jednak Scala oznaczało również ubóstwo i biedę. W górach żyli pasterze, którzy przyszli do misjonarzy i prosili ich o Ewangelię, Słowo Życia. Alfons był zaskoczony ich głodem Słowa Bożego i przywołał słowa proroka: „Maleństwa o chleb błagały – a nie było nikogo, kto by im go łamał” (Lm 4, 4). Pierwszy biograf Alfonsa mówi nam, że kiedy Alfons wyjechał ze Scala, to cząstkę swojego serca pozostawił wśród pasterzy; zastanawiał się, jak mógłby im pomóc.

W Neapolu, po długiej modlitwie i konsultacjach, które miały mu pomóc w rozeznaniu, …zrozumiał, że musi wrócić do Scala. Oczywiście ubóstwa nie brakowało i w Neapolu, ale było wielu innych, którzy mogli pomóc biednym wyjść z ich sytuacji społecznej marginalizacji. W Scala ubodzy pozostawali sami, nie było nikogo kto mógłby im pomóc, byli całkowicie opuszczeni. Za czasów św. Alfonsa, pasterze i chłopi stanowili najbardziej opuszczoną grupę społeczną: „nie uważano ich za ludzi podobnych do innych, byli w niełasce natury”. Św. Alfons zdecydował się stanąć po ich stronie, postanowił dzielić życie wraz z nimi i zanieść im w obfitości Słowo Boże.

Dnia 9 listopada 1732 r., w ukochanym Scala, pragnąc naśladować przykład Jezusa Chrystusa w przepowiadaniu Dobrej Nowiny ubogim, św. Alfons Liguori zakłada Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Ma wtedy 36 lat. Jego życie stało się misją i służbą dla najbardziej opuszczonych. Dnia 25 lutego 1749 roku Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez papieża Benedykta XIV.

Misjonarze Redemptoryści kontynuują charyzmat św. Alfonsa w Kościele i świecie. „Mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie, redemptoryści, jako mężowie apostolscy i prawdziwi uczniowie św. Alfonsa, idąc radośnie za Chrystusem Zbawicielem, uczestniczą w jego misterium i głoszą je przez ewangeliczną prostotę życia i przepowiadania, a także przez wyrzeczenie się samych siebie i przez gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom Obfite Odkupienie” (Konst. 20).

Redemptoryści żyją w misyjnej wspólnocie, zawsze witają każdego z radością i są rozmodleni, jak Maryja z Nazaretu. Poprzez misje, rekolekcje, duszpasterstwo parafialne, apostolat ekumeniczny, posługę w konfesjonale i nauczanie teologii moralnej, głoszą miłość Boga, naszego Ojca, która w Jezusie Chrystusie „zamieszkała między nami”, stając się głębią miłosierdzia, oraz Słowo Życia, które karmi serce człowieka i nadaje sens życiu; uczą, jak żyć w pełni wolności i solidarności z innymi. Podobnie, jak św. Alfons, redemptoryści dokonują opcji na rzecz ubogich, potwierdzając w ten sposób ich godność i wielkość przed Bogiem oraz wierząc, że Dobra Nowina naszego Pana jest dla nich szczególnie aktualna.

Dziś jest na świecie ponad 5.500 redemptorystów; pracujących w 77 krajach świata, na 5 kontynentach; są wspierani przez ludzi świeckich, którzy współpracują w ich misji i tworzą razem rodzinę redemptorystowską. Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest misyjną ikoną zgromadzenia.

Oprócz św. Alfonsa, trzech innych redemptorystów zostało kanonizowanych: św. Gerard Majella, św. Klemens i św. Jan Neumann. Dziewięciu redemptorystów zostało beatyfikowanych: January Sarnelli, Peter Donders, Kaspar Stanggassinger, Francis Xavier Seelos, Dominick Methodius Trcka, Vasyl Velychkovskyi, Zynoviy Kovalyk, Mykolay Charnetskyi e Ivan Ziatyk.

(źródło: Oficjalna strona internetowa Zarządu Generalnego Redemptorystów)

Za: www.redemptor.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda