29. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży rozpoczęta!

W niedzielę, 9 lipca br., po raz 29. wystartowała Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży organizowana przez Stowarzyszenie Parafiada i Zakon Pijarów.

Uroczystej mszy św. inaugurującej to wydarzenie w pijarskim Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach przewodniczył bp Marek Solarczyk, który nawiązując do niedzielnej liturgii słowa podkreślił w homilii, że najlepszym trenerem w naszym życiu jest Jezus Chrystus, który zawsze chce nam towarzyszyć oraz wspierać nas w codziennym życiu i na drodze wzrastania w wierze.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów o. Józef Matras, który nawiązując do obchodzonego w Zakonie Roku Jubileuszowego z racji 400 lat istnienia zakonu, odwołał się do słów Papieża Franciszka z jego listu na Rok Jubileuszowy i życzył wszystkim dorosłym, by spojrzeli w oczy dziecka i młodego człowieka i dali się rozpalić ich blaskiem, angażując się na różne sposoby we wszechstronny rozwój młodego pokolenia. Uczestnikom Parafiady życzył, by rozpoczęty parafiadowy tydzień był dla każdego z nich świętem radości, młodości, przyjaźni i wzrastania w wierze.

Parafiada to nie tylko rozgrywki sportowe, ale także wydarzenia kulturalne i religijne, ponieważ jej program oparty jest na tzw. greckiej triadzie: stadion – teatr – świątynia. W tegorocznym spotkaniu bierze udział 1500 osób, z czego 900 to młodzi ze Wschodu. Najliczniejsze grupy przyjechały z Białorusi (ponad 250 osób) oraz z Ukrainy (200 osób). Są również reprezentacje z Polski, Litwy, Łotwy, Rosji, Słowacji, Czech i Niemiec. Spotkanie zakończy się wieczorem 14 lipca uroczystą galą oraz Eucharystią w Świątyni Opatrzności Bożej przy grobie śp. o. Józefa Jońca, pijara, pomysłodawcy Parafiady, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem w 2010 r.

(jm)