Home WiadomościZ kraju 300. rocznica konsekracji franciszkańskiego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu

300. rocznica konsekracji franciszkańskiego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu

Redakcja
Biskup przemyski Jan Bokun dnia 21 czerwca 1716 r. dokonał konsekracji klasztoru i kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu.

Kierownikiem budowy był Tomasz Belloti – autor planów świątyni i klasztoru, a następnie Martyn z Kęt. Niektóre prace rzeźbiarskie przy wyposażeniu świątyni wykonali bracia zakonni: Urban Kitowicz i Modest Gronalewicz. Grunty pod kościół i klasztor ofiarował mieszczanin Antoni Kwołek, zaś głównym fundatorem był łowczy kijowski Franciszek Zawadzki.

Jubileuszowe obchody rozpoczęto konferencją naukową w auli klasztoru, w czwartek 19 maja br. o godz. 10.00. W programie spotkania było 13 wystąpień prelegentów z Lublina, Krakowa, Przemyśla, Leżajska i Jarosławia, poświęconych franciszkańskiemu kościołowi i klasztorowi, ich historii i wyposażenia oraz kilkusetletniej działalności Zakonu Braci Mniejszych (do 1897 r.: Zakonu Braci Mniejszych Ściślejszej Obserwancji – Reformatów) w Jarosławiu. Po konferencji nastąpiło otwarcie wystawy: „Z dziejów klasztoru Franciszkanów w Jarosławiu”.

Centralnym punktem uroczystości rocznicy 300-lecia konsekracji kościoła była suma odpustowa celebrowana o godz. 13.00 w Niedzielę Najświętszej Trójcy 22 maja 2016 r., której przewodniczył i wygłosił okolicznościową homilię Metropolita Przemyski JE ks. abp Adam Szal. Była to pierwsza uroczysta Eucharystia ks. abpa Adama Szala po ingresie w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu 21 maja br.; ponadto dewizą biskupią Metropolity Przemyskiego jest: Gloria Tibi Trinitas (Chwała Tobie, Trójco). Mszę św. koncelebrowali m.in. Wikariusz Prowincji o. Stanisław Mazgaj OFM, proboszcz i gwardian o. Damian Bieńkowski OFM, ks. archiprezbiter Andrzej Surowiec, ks. dziekan Jan Jagustyn, proboszcz jarosławskiej Kolegiaty ks. Marian Bocho oraz kapłani z naszej Prowincji i z dekanatu. Asystę liturgiczną zapewnili klerycy naszego seminarium.

Ks. abpa Adama Szala powitał o. Damian Bieńkowski OFM. Zwrócił on uwagę, że po ingresie jest to pierwsza uroczysta Liturgia, której przewodniczy nowy Metropolita Przemyski. Na progu tej nowej roli pasterskiej w archidiecezji życzył, aby jego posługiwanie było uwielbieniem Boga w Trójcy Świętej Jedynego; by był dla wiernych przewodnikiem na drodze wiary prowadzącej ku wiecznemu zbawieniu. „Zawierzamy cię opiece Matki Bożej, do której tak często podążasz jako pielgrzym i obiecujemy pamięć w modlitwie” – zapewniał proboszcz parafii.

W homilii ks. abp Adam Szal wskazując na Tajemnicę Trójcy Świętej, zwrócił uwagę na mądrość Boga Stwórcy, zachęcając, aby oczyma wiary wgłębiać się w tę niepojętą tajemnicę, kontemplować ją, a poznając prawdę, dobro i piękno Boga, za tymi ideałami podążać. „To Duch – jak mówi Chrystus – prowadzi nas do poznania całej prawdy. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii wskazuje nam drogę, którą trzeba przebyć, aby poznać prawdziwą mądrość i zbliżyć się do poznania prawdy o Tajemnicy Trójcy Świętej. Duch poprzez dary mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej prowadzi do tego, że w naszym życiu pojawią się owoce Jego działania: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie”. Nawiązując do św. Augustyna zaznaczył, że Trójjedyny Bóg jest zawsze większy, niż możemy Go sobie wyobrazić. „Pan Bóg to ktoś, kto jest nam bardzo bliski, a tą bliskość można streścić jednym słowem – Miłość. To Ojciec zatroskany posyłający Syna, który przysłał nam Ducha Świętego. Takie jest prawdziwe oblicze Boga, które objawił nam Jezus Chrystus, przebywając wśród nas. Tajemnica Trójcy Świętej jest wskazówką skierowaną do nas po to, aby i w nas była obecna miłość, abyśmy i my nie tylko kochali Pana Boga słowem, uczuciem, lecz także po to, abyśmy kochali bliźniego czynem. A zatem tajemnica Trójcy Świętej dotyka naszego życia, to centrum naszej wiary, ale zarazem powinno to być centrum wytyczające kierunek naszemu życiu, którym jest zbawienie, a środkiem do zrealizowania tego celu jest miłość. … Jak to dobrze, że od wielu lat w tej świątyni rozbrzmiewają słowa doskonale nam znane “Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. To słowa sakramentalne, to słowa które wyznaczają także treść dzisiejszego święta, a przytaczamy je sobie po to, by umiejscowić także i nasze rozważania w kontekście 1050. rocznicy Chrztu naszej Ojczyzny”.

W uroczystej Mszy św. wzięli udział przedstawiciele władz państwowych z burmistrzem Waldemarem Paluchem, samorządowych z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Tadeuszem Słowikiem, parlamentarzystów Ziemi Jarosławskiej, służb mundurowych: wojska, straży i policji; instytucji i szkół z pocztami sztandarowymi, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz mieszkańcy Jarosławia i okolic.

Na zakończenie Eucharystii Wikariusz Prowincji o. Stanisław Mazgaj OFM podziękował Metropolicie Przemyskiemu za przybycie i przewodniczenie uroczystym obchodom jubileuszu 300-lecia konsekracji tej jarosławskiej świątyni, wyraził również wdzięczność wszystkim dotychczasowym pasterzom biskupstwa przemyskiego za przychylność i pomoc okazywaną Braciom Mniejszym. Podkreślił także wkład wielu pokoleń zarówno franciszkanów i jak i wiernych w utrzymaniu kościoła, który po ostatniej renowacji zachwyca swym pięknem i wyjątkowością.

Sumę odpustową transmitowały TV Polonia i Radio FARA

zob.: http://twojatv.info/aktualnosci,3225.html

więcej zdjęć na: http://franciszkanie-jaroslaw.pl/

Obchodom jubileuszowym upamiętniającym 300-lecie konsekracji kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu towarzyszył piknik franciszkański w ogrodach klasztornych, podczas którego wypuszczono gołąbki pokoju.

Wspólne zabawy uatrakcyjnił śpiew zespołów muzycznych z Miejskiego Ośrodka Kultury i ze szkół jarosławskich oraz młodzieżowego parafialnego zespołu muzycznego prowadzonego przez o. Arnolda Potepę OFM.

Franciszkańską imprezę dynamicznie prowadził i animował o. Łukasz Buksa OFM.

Piknik zakończył koncert Jarka Wista z zespołem. Na pikniku nie mogło zabraknąć jubileuszowego tortu, który dzielił proboszcz i gwardian o. Damian Bieńkowski OFM w asyście br. Mariusza Tomany OFM.

Patronat honorowy nad obchodami 300. rocznicy konsekracji franciszkańskiego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej objął Burmistrz Miasta Jarosławia.

Za: www.ofm.krakow.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda