510 lat od śmierci bł. Władysława z Gielniowa (1440-1505)

FOT. Anna Dziemska4 maja minęło 510 lat od śmierci bł. Władysława z Gielniowa, patrona bernardynów, Warszawy, Polski i Litwy. Tego dnia Mszę świętą o godz. 15.00, w kościele św. Anny w Warszawie odprawili ojcowie bernardyni – o. Krystian Olszewski OFM z Częstochowy i o. Miłosz Zwardoń OFM z Koła.

Homilię wygłosił o. Miłosz Zwardoń OFM , wspominając bł. Władysława z Gielniowa – jego życie i dzieło – pracę , oddanie zakonowi i ludziom oraz twórczość, która jest obecna w kościele i świecie do dzisiaj.

O. Zwardoń podkreślił wielką gorliwość o. Władysława w pełnieniu urzędu prowincjała zakonu . Wizytując klasztory , pokonywał duże odległości pieszo i boso, chcąc zachować regułę św. Franciszka. W czasie wędrówki do istniejących już klasztorów zakładał nowe konwenty, a także tworzył kazania i pieśni po łacinie i po polsku, które służyły potem wiernym do modlitwy, ale też duchownym, jako pomoc katechetyczna.

Przetłumaczone i częściowo ułożone przez o. Władysława Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NM Panny przez wieki śpiewane były w polskich domach , a w naszych czasach płyną do wiernych codziennie poprzez Radio Maryja.

Pieśń „Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne” (Żołtarz Jezusów) znajduje się w repertuarze wielu współczesnych chórów i zespołów muzycznych.

Bernardyni dbają o miejsce kultu bł. patrona stolicy, jakim jest kościół św. Anny, gdzie znajduje się grób bł. Władysława z Gielniowa . Jego relikwie znalazły miejsce spoczynku w specjalnie wybudowanym ołtarzu w XVI w. obok prezbiterium , aby wierni mogli modlić się i wypraszać potrzebne łaski za przyczyną świątobliwego zakonnika.

„Wśród ludzi, którzy osobiście doświadczyli łaski uzdrowienia byli dwaj synowie króła III Wazy. Jeden z nich, Jan Albert został potem biskupem krakowskim i kardynałem , drugi Władysław przejął po ojcu koronę króla Polski. Stąd w dniu 15 czerwca 1604 roku senat miasta Warszawy w dowód wdzięczności wybrał Władysława na patrona i opiekuna miasta” – podaje o. Krystian Olszewski w artykule w Wiadomościach Archidiecezjalnych nr 9 z września 2006 r. , dodając : „ W 101 lat później , 18 kwietnia 1705 r. , ks. Stefan Wierzbowski, oficjał warszawski osobnym dekretem proklamował Władysława patronem Warszawy. „

53. lata temu, 19 grudnia 1962 r., Papież Jan XXIII na prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego, ogłosił bł. Władysława z Gielniowa głównym patronem Warszawy. Obecnie bł. Władysław z Gielniowa po reformie kalendarza liturgicznego w 1974 r. jest drugorzędnym patronem stolicy. Główną patronką jest Matka Boska Łaskawa.

Aż do Powstania Styczniowego ojcowie bernardyni byli gospodarzami klasztoru i kościoła św. Anny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Każdego 4 dnia miesiąca do kościoła św. Anny na Krakowskim Przedmieściu przybywają zakonnicy z różnych bernardyńskich klasztorów w Polsce, by Bogu dziękować za dar błogosławionego współbrata i modlić się wraz z czcicielami bł. Władysława o jego rychłą kanonizację.

Kult bł. Władysława szerzony jest też poprzez Towarzystwo bł. Władysława z Gielniowa, mającego siedzibę przy parafii bł. Władysława z Gielniowa na Natolinie.

Członkowie Towarzystwa wystawiają poczet sztandarowy na wielu ważnych uroczystościach kościelnych stolicy. W ostatnią niedzielę kwietnia Towarzystwo bł. Władysława modliło się o dar kanonizacji bł. Władysława w par. św. Katarzyny na Służewie , gdzie znajduje się obraz z wizerunkiem błogosławionego.

W każdy poniedziałek,  w kościele bł. Władysława z Gielniowa na Natolinie o godz. 19.00 odprawiana jest msza św. w intencji kanonizacji Patrona parafii , a także odmawiane są modlitwy o uproszenie łask za wstawiennictwem błogosławionego bernardyna.

Natomiast w każdą II niedzielę miesiąca Towarzystwo Bł. Władysława z Gielniowa wystawia poczet sztandarowy na mszy św. w intencji Ojczyzny i kanonizacji błogosławionego . Po mszy św. członkowie Towarzystwa spotykają się na spotkaniu formacyjnym .

Patron Warszawy ma też swoją stronę internetową na portalu społecznościowym facebook.

Na przestrzeni lat układane były responsoria, pieśni i godzinki do bł. Władysława z Gielniowa W Internecie można znaleźć pieśni do Władysława z prośbą o jego wstawiennictwo. Przykładem może być poniższa pieśń ze śpiewnika z 1898 r.

1.Coś u Boga w wiecznej sławie, * Patronie nasz, Władysławie, * Gdy Twoje cnoty wielbimy, * Z twojej się chwały cieszymy.

2. Bóg cię wezwał do zakonu, * Tyś w nim przetrwał aż do zgonu, * Wiernie chowając ustawy, * Jako syn Franciszka prawy.

3. W ciągłem życia umartwieniu, * W grubem chodziłeś odzieniu, * Ciało trzymałeś w niewoli, * Zaparłszy się własnej woli.

4. Słowo Boże z kazalnicy, * Częstoś prawił wśród stolicy, * Raz, gdy mękę Pańską głosisz, * Cudownie się w górę wznosisz.

5. Uproś nam naśladowanie, * Cnót twoich i w nich przetrwanie, * Abyśmy tu martwiąc ciało * Mogli na sąd stanąć śmiało.

6. Niech nam pomocy udziela * Męka Pana Zbawiciela, * Niech ją często rozmyślamy * I skutku onej doznamy. Amen.

Natomiast w kościołach św. Anny na Krakowskim Przedmieściu oraz bł. Władysława z Gielniowa na Natolinie , podobnie, jak w klasztorach bernardyńskich  śpiewana jest pieśń do bł. Władysława, patrona Warszawy:

Stolicy patronie, do ciebie wołamy:
Gorliwość wlej w serca polskiego narodu,
O radość proś Pana, łaskę pocieszenia
Dla Polski – Ojczyzny, wszystkich udręczonych.

Z niewoli słabości w moc ducha Bożego
Prowadź, Władysławie, wierny naród polski.

Misjonarzu Pana, sławny kaznodziejo,
Opiekunie słabych, mocy uciśnionych,
Niech twoja modlitwa da siłę wytrwania
I niech nas umacnia w życiowych zadaniach.

Z niewoli…

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
Chwała niech brzmi zawsze, w Trójcy Przedwiecznemu.
Módl się za nami, błogosławiony Władysławie,
Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Z niewoli…

Patron Warszawy ma w Warszawie swoje pomniki: przy kościele bł. Władysława na Natolinie stoi okazały 3 metrowy monument postaci bł bernardyna, zaś statua bł. Wladyslawa znajduje się w bocznej elewacji kościoła św. Karola Boromeusza na Chłodnej. Na Ochocie zaś znajduje się ulica „Bł. Ładysława z Gielniowa”.

Anna Dziemska