Oświadczenie Misjonarzy Krwi Chrystusa i Adoratorek Krwi Chrystusa

Na prośbę Ks. Wojciecha Czernatowicza, prowincjała Misjonarzy Krwi Chrystusa, publikujemy kolejne oświadczenie, wydane przez to Zgromadzenie oraz Adoratorki Krwi Chrystusa. Oto jego treść:

OŚWIADCZENIE

My, Misjonarze Krwi Chrystusa i Adoratorki Krwi Chrystusa, wydajemy kolejne oświadczenie, w którym stanowczo odcinamy się od działań organizowanych przez Instytut ks. Piotra Skargi. Nasze Zgromadzenia nie mają żadnego związku z wydawaną przez Instytut ks. Piotra Skargi broszurą „W jego Krwi nasze odkupienie”, jak również z przekazywanymi na ten cel datkami pieniężnymi.

Jeśli bowiem przyjąć, że akt poświęcenia się Krwi Chrystusa miałby mieć wymiar przede wszystkim duchowy, to należy stwierdzić, że dokonywanie świadczeń pieniężnych za dokonanie aktu poświęcenia się Krwi Chrystusa jest symonią.

Po długim namyśle postanowiliśmy skierować do wszystkich wiernych ten komunikat, gdyż działania instytutu ks. Piotra Skargi nie tylko zmierzają do bezprawnego wykorzystania naszego wizerunku (tj. historii i nazwy), ale również wydają się być wątpliwe z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej, etyki i prawa.

My Misjonarze Krwi Chrystusa pragniemy raz jeszcze zaprosić każdego, kto chciałby dokonać aktu oddania się Krwi Chrystusa do uczynienia tego w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Modlimy się za wszystkich, którzy pragną otworzyć swoje serca na łaskę Pana.

Częstochowa, 10 maja 2018 roku

Ks. Wojciech Czernatowicz CPPS
Prowincjał CPPS

S. Ewa Kleps ASC
Przełożona Prowincjalna ASC

Ks. Łukasz Tarnawski CPPS
Kustosz Sanktuarium

Ks. Damian Siwicki CPPS
Dyrektor Wydawnictwa „Pomoc”