5 lutego – 100-lecie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

Papież Benedykt XV 5 lutego 1919 r. powołał biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Stanisława Galla na pierwszego biskupa polowego Wojsk Polskich. Z okazji 100-lecia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego we wtorek, 5 lutego, w katedrze polowej o godz. 10.00 będzie koncelebrowana jubileuszowa Msza Święta. Eucharystii będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Homilię wygłosi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

W sobotę 9 lutego o godz. 11:00 jubileusz będą celebrować księża kapelani z całej Polski. Słowo Boże podczas liturgii wygłosi abp Sławoj Leszek Głódź.

***

Wizytator apostolski ks. Achille Ratti 5 lutego 1919 r. ogłosił utworzenie przez papieża Benedykta XV Biskupstwa Polowego w Polsce i nominowanie na pierwszego biskupa Wojsk Polskich dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej bp. Stanisława Galla (1865–1942). Nominację otrzymał 8 lutego z rąk Naczelnika Państwa i następnego dnia objął swój urząd. Biskup Polowy został mianowany na stopień generała-porucznika. Obrał hasło biskupie: Stella Maris(Gwiazda Morza).

Przed pierwszym biskupem polowym, w czasie walk o granice państwa oraz wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921), stanęło m.in. zadanie zorganizowania dostatecznej liczby kapelanów, których domagały się formacje walczące na różnych frontach, ich wyposażenie w kaplice polowe i niezbędny sprzęt liturgiczny oraz skoordynowanie duszpasterstwa wojskowego z aparatem wojskowym. Po ustaniu działań wojennych podjęto prace nad organizacją nowej struktury kościelnej w warunkach pokojowych i rozbudową kadry duchowieństwa wojskowego.

BP KEP/ Ordynariat Polowy WP

Zdjęcie ilustracyjne: Archiwum/ www.ordynariat.wp.mil.pl

Za: episkopat.pl